KS tordner mot bygg- og anleggsforslag fra Anskaffelsesutvalget

Anbud365: KS tordner mot bygg- og anleggsforslag fra AnskaffelsesutvalgetKS, her ved Tor Allstrin, områdedirektør Advokatene, støtter forslaget fra mindretallet i Anskaffelsesutvalget til regulering av bygge- og anleggsanskaffelser under EØS terskelverdi (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

KS tordner i sitt høringssvar mot forslaget fra flertallet i Anskaffelsesutvalget om fire ulike regelsett for bygge- og anleggsarbeider. Det er ingen forenkling, det øker kompleksiteten i regelverket, det er en unødvendig overimplementering og det kan føre til et økt antall avvisninger, avlysninger og klagesaker, skriver KS, som står bak et mindretallsforslag med bare to regelsett. Det er ikke KS alene om, de får støtte fra NHO, og legger dermed press på Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): Vi er jo regelverkets brukere, velg vårt forslag – det gir reelt sett forenklinger!

Når det gjelder anskaffelse av bygg- og anleggsarbeider under EØS-terskelverdien, er dette et av de punktene i Anskaffelsesutvalgets første delinnstilling der det er dissens. Mindretallet her er KS og NHO, noe KS i sitt høringssvar bruker for alt hva det er verdt. For å få NFD til å si nei til flertallsforslaget her, heter det:

– Vi mener at lovgiver ikke kan overse det faktum at utvalgsmedlemmene fra KS og NHO, som representerer regelverkets brukere, er enige om at dette er den mest hensiktsmessige løsningen.

Flertallsforslaget

Med utvalgets forslag (flertallet) innføres fire ulike regelsett for bygge- og anleggsarbeider:

1) Regler for anskaffelser fra kr 300 000 til kr 3 millioner
2) Regler for anskaffelser fra kr 3-15 millioner med forenklet kunngjøringsplikt
3) Regler for anskaffelser fra kr 15-56 millioner (“del III-light”)
4) Regler over kr 56 millioner (del III EØS-regler)

KS slår fast at de ikke kan stille seg bak flertallets forslag. Dette forslaget innebærer ingen forenkling, snarere tvert imot, heter det, det øker kompleksiteten i regelverket. Forslaget medfører unødvendig overimplementering av EØS-regler på et område hvor nasjonale myndigheter er gitt full frihet til å fastsette egnede og proporsjonale regler.

Avvisning, avlysning og klager

EØS-bestemmelsene om kravspesifikasjon, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier inneholder mer detaljerte og strenge regler for hvilke krav og kriterier oppdragsgiveren kan stille, samt hvordan prosessen skal gjennomføres. Når det er slik, mener KS at flertallets forslag øker sjansen for at oppdragsgiveren trår feil, noe som fører til et økt antall avvisninger, avlysninger og klagesaker.

Selv om det er foreslått visse unntak fra enkelte direktivkrav, for å gi oppdragsgiveren mer fleksible regler for eksempel om avklaring, frister og forhandlet prosedyre, mener KS at denne innretningen i seg selv kompliserer rettsbildet. Det vil oppstå usikkerhet om hva som vil være tillatt i de ulike situasjonene og vil kunne føre til flere klagesaker og tvister.

Mindretallets forslag

Mindretallets (NHO +KS) forslag er ett felles regelverk for alle bygge- og anleggsanskaffelser fra kr 3-56 millioner. Det er, understreker KS, den løsningen som reelt sett medfører materielle forenklinger. Og:

– Vi mener det er positivt at oppdragsgivere gis stor frihetsgrad med hensyn til hvordan anskaffelsen skal tilrettelegges og gjennomføres. Samtidig ivaretar mindretallets forslag brukerne behov for enkle og forutsigbare regler for de ulike beslutningene som uansett må tas og således også ivaretar viktige rettsikkerhetsaspekt. Mindretallets forslag til regulering av for eksempel utforming av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier og ettersendelsesadgangen er gode eksempler på ovennevnte.

Bli den første til å kommentere på "KS tordner mot bygg- og anleggsforslag fra Anskaffelsesutvalget"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.