Mener bruk av standarder i anskaffelsesprosesser er til stor nytte

Anbud365: Mener bruk av standarder i anskaffelsesprosesser er til stor nytteStandard Norge forbereder nå et arbeid med sikte på å utvikle ett eller flere standardiseringsdokumenter som tar for seg miljøkrav i offentlige anskaffelser. På bildet Sofie Ivara Nicolaissen, som er leder for markedsutvikling i Standard Norge

Skriv ut artikkelen

Bruk av balanserte og fremforhandlede standarder vil kunne spare tid og transaksjonskostnader både for oppdragsgivere og leverandører. Standardene skaper et felles referansepunkt for kjøper og leverandørsiden. Standardsamlinger kan være til hjelp i komplekse anskaffelser, og standarder kommer i stedet for særnorske krav. Det skriver Standard Norge i et høringssvar, der de støtter økt bruk av standarder i anskaffelsesprosesser.

Det gjelder Anskaffelsesutvalgets delutredning nr. 1, som er ute på høring med frist 10. februar. Utredningen fremhever standardiserte minimumskrav og bruk av balanserte kontraktsstandarder som svært viktige virkemiddel for å nå formålet med regelverket.

Utvalget peker på at standardiserte minimumskrav vil være et relevant virkemiddel for å fremme tidlig bruk og spredning av løsningene som fremmer grønn omstilling. Det fremheves i utredningen at standarder er viktige virkemidler for å fremme bærekraftig offentlig bruk og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

Levere på samme krav

I sitt høringssvar støtter Standard Norge utvalgets syn på at bruk av balanserte og fremforhandlede standarder vil kunne spare tid og transaksjonskostnader både for oppdragsgivere og leverandører. Standardene vil også gjøre det enklere, særlig for leverandører, å vurdere risikoen i en anskaffelse. Standard Norge, heter det, arbeider for å få frem velbalanserte og fremforhandlede standardkontrakter, og kan fylle markedets behov for slike standarder også på nye områder.

– Norske innkjøpere kan, ved å henvise til standarder i stedet for særnorske krav i anskaffelsesprosesser, tilrettelegge for eksport ved at norske virksomheter leverer tjenester og produkter i tråd med europeiske og internasjonale krav. Dette vil gjøre virksomhetene i stand til å levere på samme krav til alle innkjøpere, både nasjonalt, europeisk og internasjonalt, påpeker Standard Norge.

Felles referansepunkt

En undersøkelse gjennomført av Menon Economics i 2023 vurderte at 25% av produktivitetsveksten de siste femti år er knyttet til økt standardisering. I Norge kan standarder bidra til nesten fem mrd årlig i økt brutto nasjonalprodukt (BNP), og over to mrd i økt eksport de neste årene, ifølge Menon Economics, som har sett på den makroøkonomiske effekten av standardisering i Norden og Nederland.

Det finnes mange relevante standarder for offentlige anskaffelser, som også er allment aksepterte, fremholder Standard Norge. Disse skaper felles referansepunkt for kjøper og leverandørsiden. Standardsamlinger kan være til hjelp i komplekse anskaffelser, da de blant annet kan gi referansepunkter, målemetoder, tekniske spesifikasjoner, kvalitets- og ledelsesspesifikasjoner.

Tar for seg miljøkrav

Standard Norge er nå i ferd med å nedsette en nasjonal standardiseringskomité med sikte på å utarbeide ett eller flere standardiseringsdokumenter som tar for seg miljøkrav i offentlige anskaffelser. Formålet med dette standardiseringsarbeidet er å etablere virkemidler for å utvikle og iverksette sirkulær- og delingsøkonomi ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser. Aktuelle temaer som skal vurderes for en eller flere standarder er behovsvurderinger/behovsverifiseringer, anskaffelsesstrategi, inkludert livssyklusbetraktninger, avfallsminimering og utfasing basert på anskaffelsens art.

Bli den første til å kommentere på "Mener bruk av standarder i anskaffelsesprosesser er til stor nytte"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.