Innovativ anskaffelse: Digitale verktøy til beste for kreftpasienter

Anbud365: Innovativ anskaffelse Digitale verktøy til beste for kreftpasienterGeir Granerud leder digitale helsetjenester i Helse Vest og er sentralt i en snarlig innovativ anskaffelse knyttet til digitale verktøy som kan støtte opp under en mer behovsstyrt kreftbehandling.

Skriv ut artikkelen

Digital samhandling med kreftpasientene skal føre til at endringer i pasientens helsetilstand fanges opp tidligere og gi grunnlag for økt medvirkning, færre unødvendige oppmøter på sykehuset og støtte til å mestre egen sykdom bedre. Dette er formålet med en innovativ anskaffelse som det regionale helseforetaket Helse Vest nå forbereder. En fruktbar dialog med aktuelle leverandører har gitt nyttig innsikt – nå skal konkurranseformen avgjøres.

Forekomsten av kreft i Norge øker, og nye behandlingsformer utvikler seg raskt. Flere pasienter overlever kreftbehandling, og mange lever lenger med kreft. Dette skaper et økende behov for helsehjelp, samtidig som man har utfordringer med å skaffe nok helsepersonell. Sykehusene må derfor finne nye måter å levere helsetjenester på. Til dette trenger man gode digitale verktøy som kan støtte opp under en mer behovsstyrt kreftbehandling, og som styrker brukermedvirkning og involvering fra pasientene i oppfølging av egen sykdom, slår Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) fast, og:

Digital samhandling

– Helse Vest forbereder en anskaffelse for styrket oppfølging av kreftpasienter gjennom digitale helsetjenester. Ambisjonen er at digital samhandling med pasientene skal føre til at endringer i pasientens helsetilstand fanges opp tidligere og gi grunnlag for økt medvirkning, færre unødvendige oppmøter på sykehuset og støtte til å mestre egen sykdom bedre.

En grundig dialog med leverandørene i tidlig fase er gjennomført. Den har gitt god oversikt over hvor langt man kan komme med eksisterende løsninger og det er viktig kunnskap når valg av videre framgangsmåte skal avgjøres.

17 leverandører

LUPs oppgave har vært å bidra i markedsdialogen og med mobilisering av leverandører til dialogen. Hele 17 leverandører deltok i markedsdialogen, alt fra ferske gründervirksomheter til veletablerte selskaper. Dialogen har, heter det, gitt innsikt om forhold Helse Vest i forkant ikke hadde tenkt på at de trenger og at dette har vært viktig for hvordan de nå tenker rundt den framtidige anskaffelsen. Den har også gitt bedre forståelse for hvorfor man ikke har lykkes bedre med teknologi tidligere.

Dialogaktiviteter bidrar også til at leverandørene får et tydeligere bilde av ambisjonene og målene for anskaffelsen og hvorvidt det er relevant for dem å levere et tilbud når konkurransen kunngjøres.

Avgjøre konkurranseform

Et første og viktig steg på veien videre er å avgjøre konkurranseform. Samarbeidet Med Sykehusinnkjøp fortsetter. Det vi har lært gjennom dialogen er svært viktig for videre veivalg i denne anskaffelsen, heter det fra Sykehusinnkjøp.

Innovative anskaffelser kan løse noen av bærekraftutfordringene på helseområdet. Helse Vest og Sykehusinnkjøp har nå posisjonert seg godt for å bruke handlingsrommet i innovative anskaffelser både strategisk og operativt. Dette har allerede begynt å gi gode resultater, skriver innovativeanskaffelser.no. 

Bli den første til å kommentere på "Innovativ anskaffelse: Digitale verktøy til beste for kreftpasienter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.