NHO-forening: Redd for at rådene i felles kjøreregler skal bli misforstått

Anbud365: NHO-forening Redd for at rådene i felles kjøreregler skal bli misforståttEBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) mener, ifølge Kari Sandberg, adm.dir. i EBA, at oppdeling som utgangspunkt først bør vurderes som aktuelt i store milliardprosjekter hvor det er nødvendig for å sikre en velfungerende konkurranse, og hvor ikke bare utenlandske aktører, men også norske bedrifter kan delta.

Skriv ut artikkelen

– Jeg kan først oppklare for Ruben Jensen at næringsministeren lyttet da vi forklarte henne hvorfor EBA ikke kan stå bak Felles Kjøreregler, sier adm.dir. i NHO-foreningen EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg), Kari Sandberg, til Anbud365. Hun kommenterer kritikk fra Ruben Jensen, sjef for Nordnorske entreprenørers Serviceorganisasjon SA (NESO). EBAs hovedbekymring er at rådene, som er ment å skulle treffe alle bransjer, skal bli misforstått og tolket som en anbefaling om å dele opp vanlige, hensiktsmessige hoved-/totalentrepriser i mindre delkontrakter. Innlegget fra NESO viser at vår bekymring var velbegrunnet.

I en pressemelding fra NESO – gjengitt i Anbud365 i går – sier Jensen, at han er glad næringsministeren bruker hørselsvern når storentreprenørene snakker om konkurranse. Næringsministeren la nylig fram «kjøreregler for bedre offentlige anskaffelser». En arbeidsgruppe, bestående av blant andre EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg), har lagt fram fire omforente punkter. Et siste, femte punkt er tatt med i kjørereglene fra Nærings- og fiskeridepartementet til tross for at arbeidsgruppen delte seg. Det vil si: EBA brøt med de andre representantene. Det er det Jensen går til felts mot.

– For Felles Kjøreregler inneholder ingen anbefaling om å dele opp vanlige hoved-/totalentrepriser i mindre delkontrakter, slik NESO tar kjørereglene til inntekt for, påpeker Sandberg. Punktet om oppdeling inneholder ingen føring på om kontrakter skal deles opp eller ikke, og kommenterer de negative konsekvensene en oppdeling typisk kan ha: “… kan være uhensiktsmessig blant annet fordi det kan medføre redusert konkurranse, lavere kvalitet, høyere kostnader eller økt risiko og konfliktnivå som følge av uklare ansvarsforhold mellom delkontrakter“).

Feil innkjøpsfaglig råd

Hun poengterer at dersom man misforstår – eller velger å misforstå – punktet som et utgangspunkt om oppdeling i delkontrakter, er det et direkte feil innkjøpsfaglig råd for bygg- og anleggsprosjekter.

– En oppdeling vil normalt gi offentlige oppdragsgivere mindre bygg og anlegg for pengene, og vil ikke oppfylle hovedformålet i anskaffelsesregelverket om effektiv ressursbruk, kommenterer Sandberg. EBA har vært tydelige på at offentlige anskaffelser må gjennomføres basert på en helhetstenkning som gir entreprenørbransjen muligheter og incentiver til å fremme en god, kostnadseffektiv oppfyllelse av oppdragsgivers behov, og som bidrar til å fremme effektivisering, miljø, bærekraft og innovasjon.

Delkontrakter og velfungerende konkurranse

EBA står fullt og helt bak formålet om å skape sunn konkurranse på kort og lang sikt. En oppdeling vil imidlertid ofte komme i konflikt med hensynet til en velfungerende konkurranse, fordi mindre delkontrakter ikke vil være interessante for entreprenører som påtar seg større oppdrag og helhetsansvar og sikrer velfungerende konkurranse om hoved-/totalentrepriser over hele landet.

EBA mener derfor, ifølge Sandberg, at oppdeling som utgangspunkt først bør vurderes som aktuelt i store milliardprosjekter hvor det er nødvendig for å sikre en velfungerende konkurranse, og hvor ikke bare utenlandske aktører, men også norske bedrifter kan delta. Oppdeling bør vurderes ut fra konkrete markedsmessige forhold i det konkrete prosjekt, noe vi opplever at offentlige oppdragsgivere har et bevisst forhold til allerede, sier hun.

Uriktig påstand fra NESO

At konkurransene må legges opp slik at norske bedrifter kan delta og være konkurransedyktige, er noe EBA har bidratt til å sette fokus på. En rapport vi har innhentet fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser grovt sagt at sysselsettingsgrad, skatteinngang og momsinngang halveres ved tildeling av kontrakt til en utenlandsk vs. en norsk bedrift. EBA opplever nå en økt politisk bevissthet omkring dette. – NESOs påstand om at EBA taler utenlandske entreprenørers sak, er altså uriktig, slår Sandberg fast, og:

– Som EBA har understreket vil en oppdeling normalt påføre offentlige oppdragsgivere økt tid- og kostnadsbruk og være uforenlig med oppdragsgivers ønske om å gjennomføre prosjektet på en trygg og forutsigbar måte til avtalt tid, kostnad og kvalitet. Offentlige oppdragsgivere har ofte heller ikke den nødvendige kapasitet og kompetanse til å følge opp delkontrakter. Det som har vært hevdet om at små og mellomstore bedrifter ikke har tilgang til det offentlige markedet dersom bygg- og anleggskontrakter ikke deles opp, er direkte feil. Disse er sikret oppdrag som underentreprenører.

EBA representerer 670 entreprenørbedrifter over hele landet med 25 000 ansatte og en omsetning på 112 MRD.                   

Bli den første til å kommentere på "NHO-forening: Redd for at rådene i felles kjøreregler skal bli misforstått"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.