Offentlige anskaffelser: Stort og smått 6. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 6. januarInger Cathrine Bryne er adm.dir. i Helse Vest, som både avvikler avtale med privat leverandør om kjøp av kirurgiske tjenester og avlyser konkurranse om kjøp av rehabiliteringstjenester.

Skriv ut artikkelen

Ny rapport forteller hva som sinker sirkulærøkonomi i bygg, Kofa har innsynsproblemer og Jernbanedirektoratet må rapportere om lønns- og arbeidsvilkår på tross av at de ble «frikjent» av Riksrevisjonen. Forsvarssektoren skal få felles anskaffelsesstrategi og i Sverige er det etablert innkjøpsutdannelse på akademisk nivå. Fra årsskiftet er det også blitt strengere utslippskrav for tyngre varebiler. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Dette sinker sirkulærøkonomi i bygg

En ny rapport viser hva som sinker sirkulærøkonomien i byggenæringen. Aktørene peker på budsjetter, regulatoriske bestemmelser, utfordrende logistikk og manglende marked for gjenbrukte byggematerialer. – Dette er viktige funn som DFØ skal ta hensyn til i veiledningsarbeidet vårt, sier avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen.

Midlertidig KOFA-løsning for innsyn

Klagenemndssekretariatet kan p.t. ikke motta innsynsforespørsler via eInnsyn. De er i prosess med å anskaffe nytt sak- og arkivsystem. I mellomtiden vil de oppdatere nettsiden vår fortløpende med oversikt over sakene. Dersom det er behov for innsyn i øvrig dokumentasjon, må dette bestilles via e-post på post@knse.no.

Nullutslipp: Strengere for tunge varebiler

I fjor ble forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy innstrammet med krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler og lette varebiler. Fra nyttår er det også krav til tyngre varebiler. Samtidig blir forskriften enklere, melder DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

Må redegjøre for lønns- og arbeidsvilkår

Jernbanedirektoratet var en av virksomhetene i Riksrevisjonens undersøkelse om statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser, men ble «frikjent». Likevel ber Samferdselsdepartementet direktoratet redegjøre for rutinene virksomheten har for å følge opp at forskriften følges og etatens erfaringer, bl.a. med kontrollplikten.

StartOff: Utvikling av sirkulære løsninger

StartOff oppfordrer offentlige virksomheter som vil utvikle nye grønne løsninger om å ta kontakt. Prosjekter som kvalifiserer kan i 2023 få kr 600 000,- for utbetaling til nyskapende leverandører. Finansieringen går til å utvikle sirkulære løsninger gjennom innovasjonssamarbeid med startups via StartOff.

Mer sirkulært i Forsvaret

– Forsvarssektoren er en stor innkjøper av materiell, tjenester, bygg og anlegg. Gjennom våre anskaffelser skal vi legge til rette for en mer sirkulær økonomi som gir bærekraftige løsninger over tid, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Håndterbar risiko, dersom kommunen …

– Store byggeprosjekter er forbundet med stor risiko, men risikoen er håndterbar dersom kommunen bruker sin innkjøpsmakt strategisk som de må gjøre hvis vi skal klare våre klimaforpliktelser og målsetninger mot 2030, sa Jens Tønnesen i Trondheim Eiendom, på et møte nylig i ITB Brukerforum – Trondheim.

Stabilt i industrien i desember

DNB PMI (innkjøpssjefindeksen), justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,1 poeng til 50,0 i desember. Det peker mot uendret aktivitet fra november til desember. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting gikk ned 0,8 poeng til 49,8.

Felles anskaffelsesstrategi for i forsvarssektoren

Forsvarssektoren vil etablere en felles anskaffelsesstrategi. Dette omfatter retningslinjer og prosesser for dialog i forbindelse med anskaffelser, miljøkrav, innovasjon og oppfølging av leverandører. Ved anskaffelser og innkjøp skal klima og miljø vurderes på lik linje med tid, kostnader og ytelse.

Populære kontraktsstandarder

Standard Norge har samlet sine mest populære produkter i 2022. Det er standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom. En rekke kontraktstandarder er blant de mest populære.

Den beste leverandør-hjelp til utslippskutt

Evalueringskrav som kartlegger hvordan leverandører jobber metodisk med klima- og miljøhensyn, hvordan de påvirker underleverandører, kunder og markedet for øvrig og hvilke effekter arbeidet gir, vil hjelpe innkjøpere med å velge den leverandøren som best kan bistå i arbeidet med utslippskutt, skriver Nelly Flatland, fung. bærekraftsjef i Atea.

Avslutter helse-kontrakt med private …

Aleris har fått beskjed fra Helse Vest om at det offentlige avslutter kontrakter med private innen kirurgi, og ikke går ut med nye anbud, melder Stavanger Aftenblad. «Enkle kirurgiske tjenester» er kjøpt av private de siste årene, men det er spørsmål ved nytteverdien av avtalene og i hvor stor grad de har avlastet spesialisthelsetjenesten.

… og avlyser konkurranse

Helse Vest har avlyst konkurransen for spesialiserte rehabiliteringstjenester som har gått denne høsten. Grunnen er at omfanget av kjøp av disse tjenestene må reduseres. De skal gå gjennom konkurransegrunnlaget på nytt og vil lyse ut en ny konkurranse så snart som mulig.

Forsvarets renhold tilbake i egenregi

Regjeringen har besluttet at Forsvarsbygg vil få tilbake egenregi-ansvaret for renholdet i forsvarssektoren, som omfatter om lag en mill kvm, og ivaretas i dag i stort av flere private aktører. Tilbakeføringen vil starte i 2023 og målet er at alt daglig renhold er tilbakeført i løpet av 2024

Kommuners kjøp av brøytetjenester

Hvordan motivere flere bønder, i den økonomiske situasjon næringen nå står i, til å gå over på biodrivstoff og -gass, var Bondebladets spørsmål. Man burde bl.a. se på kommuners innkjøp av brøytetjenester, som primærnæringene har ekstrainntekter fra, svarte fagsjef for transport i Zero, Ingvild Kilen Rørholt.

Lokal tilbyder billigst, men …

Grande Entreprenør og Veidekke er tildelt kontrakten på å få bygge nye Fylkets Hus i Steinkjer, skriver Trønder-Avisa. Den lokale entreprenøren Fuglesang-Dahl tapte og er skuffet. – Vi var ni millioner kroner billigere og det er penger det også, sier Erling Fuglesang om avgjørelsen. Kontrakten har en verdi på i overkant 200 millioner kroner.

Lager akademisk innkjøpsutdannelse

Framtidens Inköpare i Offentlig Sektor (FIOS) blir den første tverrvitenskapelige akademiske innkjøpsutdannelsen i Sverige. Göteborgs universitets GU Executive Education AB har i samarbeid med læresetets sentrale innkjøpsorganisasjon tatt initiativet til å skape en unik innkjøpsutdannelse, heter det.

Finsk egenvurderings-verktøy

Eksperter og offentlige innkjøpsenheter som jobber med offentlige anskaffelsesoppgaver i Finland har lenge hatt et egenvurderingsverktøy for anskaffelseskompetanse til rådighet. Det dreier seg om nivå på innkjøpskompetanse, f.eks. gjennom kapasiteter knyttet til utarbeidelse og gjennomføring av innkjøp, samt samhandlings- og ledelseskompetanse.

Gir uttalelse om tilbyders pålitelighet

Enheden for Vurdering af Pålidelighed i Danmark utarbeider veiledende uttalelser ved anbud og kontrakter, når en tilbyder som kan risikere å bli utstengt, ønsker å dokumentere pålitelighet. Det dreier seg om tilbyderen har truffet de nødvendige tiltak for å kunne regnes for å være pålitelig.

Statsstøtte-gransking av tredjeland

12. januar trer en ny EU-forordning om utenlandsk statsstøtte i kraft. Den innebærer at Europakommisjonen skal granske statsstøtte fra tredjeland for å skape rettferdig konkurranse i EU-området, bl.a. i forbindelse med offentlige anskaffelser, melder Upphandlingsmyndigheten. Reglene begynner gradvis å gjelde fra og med i år.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 6. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.