Dette er svenske anskaffelses-erfaringer fra corona-pandemien

Anbud365: Dette er svenske anskaffelses-erfaringer fra corona-pandemienUpphandlingsmyndigheten i Sverige, her ved sin generaldirektør Inger Ek, har lagt frem en rapport der de har sammenstilt sine erfaringer fra pandemien de seks første månedene – sett med offentlige innkjøperes øyne (foto: Andreas Blomlöf).

Skriv ut artikkelen

Den offentlige innkjøperens rolle er blitt sentral i mange virksomheter i pandemien, og myndigheter som har et velutviklet strategisk syn på offentlige anskaffelser, har bedre forutsetninger for å håndtere kriser i sin alminnelighet. Dette er en av konklusjonene i en fersk, svensk rapport med erfaringer fra de første månedene med covid19. Et annet punkt i rapporten er at offentlige anskaffelser bør benyttes som et strategisk verktøy for en bærekraftig omstilling som i sin tur kan forebygge slike kriser og katastrofer.

Svenske Upphandlingsmyndigheten la nylig fram rapporten «Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv». I rapporten beskrives erfaringer fra de seks første månedene av pandemien, og det presenteres noen konklusjoner.

Overordnet peker Upphandlingsmyndigheten på at pandemien, sett i et anskaffelsesperspektiv, tydelig viser at samfunnets kriseberedskap og evne til å håndtere kriser er avhengig av private og utenlandske leverandører og deres leveransekjeder. Den offentlige innkjøperens rolle er blitt sentral i mange virksomheter i pandemien, og myndigheter som har et velutviklet strategisk syn på offentlige anskaffelser har bedre forutsetninger for å håndtere kriser i sin alminnelighet. Dette gjelder spesielt håndtering ved de tilfellene der man er avhengig av private leverandører.

Digitalisering av innkjøpsprosessen

Pandemien har påskyndet den digitale utviklingen generelt, heter det, og denne utviklingen kommer trolig til å påvirke offentlige anskaffelser, f.eks. gjennom fortsatt digitalisering av innkjøpsprosessen. Andre mulige konsekvenser på anskaffelsesområdet er at IT-relaterte anskaffelser kan antas å øke og at offentlige oppdragsgivere i større grad tilgodeser behov gjennom kjøp av tjenester i stedet for varer. Men Upphandlingsmyndigheten noterer også at digitaliseringen medfører ny risiko i form av forstyrrelser i den digitale kommunikasjonen.

På omsorgsområdet pågår det for tiden et omfattende forandringsarbeid som bl.a. kjennetegnes av en vilje til å utvikle primærhelsetjenesten, drive på digitaliseringen og øke tilgjengeligheten for brukerne, spesielt ute i distriktene. En rekke utredninger har vist behovet for innkjøpsstøtte i denne sektoren – et behov Upphandlingsmyndigheten mener sannsynligvis har økt som følge av den anstrengte situasjonen på området i pandemien.

Klimaendringene

Mange krise- og katastrofescenarier har en åpenbar kopling til klimaendringene eller miljøforstyrrelser som er forårsaket av menneskelige aktiviteter. Upphandlingsmyndigheten er av den oppfatning at offentlige anskaffelser bør benyttes som et strategisk verktøy for en bærekraftig omstilling som i sin tur kan forebygge slike kriser og katastrofer. De mener dessuten at bærekraftperspektivet i offentlige anskaffelser rent konkret kan bidra til å forsterke offentlige oppdragsgiveres kriseberedskap og krisehåndtering, f.eks. ved å stille krav til verneutstyr som kan gjenbrukes eller organisere sin virksomhet for mer digitale i stedet for fysiske møter, fremgår det av erfaringsrapporten.

Bli den første til å kommentere på "Dette er svenske anskaffelses-erfaringer fra corona-pandemien"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.