Statens vegvesen får sitt pass påskrevet av Riksrevisjonen

Anbud365: Statens vegvesen får sitt pass påskrevet av RiksrevisjonenOver halvparten av anskaffelsene i utvalget som skulle hatt skatteattest, manglet dette. Det er en av Riksrevisjonens påpekninger etter å ha undersøkt hos Statens vegvesen, her ved vegdirektør Terje Moe Gustavsen (foto: Knut Opeide, Statens vegvesen).

Skriv ut artikkelen

De er en av landets desidert største innkjøpervirksomheter, men likevel: Mangelfull internkontroll, mangelfulle risikovurderinger, og svakheter som innebærer økt mislighetsrisiko på anskaffelsesområdet, ifølge Riksrevisjonen. Det er Statens vegvesen det gjelder. Styrk kompetansen og rutinene og vurder en mer sentralisert anskaffelsesvirksomhet er blant anbefalingene fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen la nylig fram «Dokument 3:4 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen». Undersøkelsen omfatter perioden fra og med januar 2010 og til og med mai 2014.

I 2013 omsatte Statens vegvesen for 48 mrd. kroner. Om lag 80% av dette, 40 mrd. kroner, var relatert til anskaffelser. Anskaffelsesfunksjonen i Statens vegvesen er desentralisert, og svært mange av de ansatte har fullmakt til å foreta anskaffelser. Dessuten: I 2012– 2013 attesterte mer enn 5000 ansatte på fakturaer, og nesten 1200 av de om lag 7000 ansatte anviste. Undersøkelsen viser at det er krevende å sikre at alle ansatte har tilstrekkelig kjennskap til retningslinjer og prosedyrer på anskaffelsesområdet.

Hovedfunnene

Riksrevisjonen lister opp sine hovedfunn:

 • Statens vegvesen har etablert et godt formelt rammeverk for internkontrollen på anskaffelsesområdet, men det er svakheter i iverksettingen som innebærer økt mislighetsrisiko.
 • Vegdirektoratets oppfølging av internkontrollen på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen er mangelfull.
 • Varslingsordningen har ikke den nødvendige tilliten blant de ansatte i virksomheten.
 • Det er mangelfulle risikovurderinger på anskaffelsesområdet.
 • Det er svakheter i Samferdselsdepartementets styring og oppfølging.

En rekke brudd på reglene

Undersøkelsen viser at det forekommer en rekke brudd på regelverk som er relevant for både å forebygge og avdekke misligheter. I undersøkelsen er det foretatt et risikobasert utvalg på 73 anskaffelser, med en samlet verdi på om lag 3 mrd. kroner.

Det ble funnet følgende brudd:

 • Kravet i loven om at en anskaffelse, så langt det er mulig, skal være basert på  konkurranse er ikke oppfylt for 24 av de 73 undersøkte anskaffelsene. 9 av disse anskaffelsene er på over kr 500 000. Den største anskaffelsen i utvalget som ikke har vært konkurranseutsatt, er på 3,2 mill. kroner.
 • Kravet om protokollføring ved anskaffelser over kr 100 000 skal blant annet gi økt gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, og dermed bidra til å motvirke kameraderi og korrupsjon. 17 av 23 anskaffelser i utvalget som skulle hatt forenklet protokoll, manglet dette. Av 41 anskaffelser på over kr 500 000 i utvalget, manglet 12 anskaffelsesprotokoll. Til sammen utgjør anskaffelsene i utvalget som det ikke er ført anskaffelsesprotokoll for, 24 mill. kroner.
 • Over halvparten av anskaffelsene i utvalget som skulle hatt skatteattest, manglet dette.

Anbefalingene

På bakgrunn av sine undersøkelser anbefaler Riksrevisjonen at Samferdselsdepartementet

 • i samarbeid med Statens vegvesen styrker internkontrollen på anskaffelsesområdet ved både å foreta systematiske risikovurderinger av etterlevelse og mislighetsrisiko, og etterkontroll og oppfølging av om internkontrollen i etaten er effektiv
 • tar initiativ overfor Statens vegvesen til å styrke kompetansen om anskaffelsesregelverk og rutiner hos alle som er involvert i anskaffelser
 • tar initiativ overfor Statens vegvesen til å forbedre etatens varslingsordning, for å sikre at ordningen har tillit blant de ansatte
 • i samarbeid med Vegdirektoratet vurderer fordeler og ulemper ved en noe mer sentralisert anskaffelsesvirksomhet i Statens vegvesen

Bli den første til å kommentere på "Statens vegvesen får sitt pass påskrevet av Riksrevisjonen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.