Valg av evalueringsmodell har skapt bølger; ulovlig sier anbudstaper

Anbud365: Valg av evalueringsmodell har skapt bølger; ulovlig sier anbudstaperI trønder-kommunen Verdal (ca. 15 000 innbyggere) står det en strid om valg av evalueringsmodell i en anbudskonkurranse. På bildet Geir Olav Jensen, kommunedirektør i Verdal.

Skriv ut artikkelen

Utfallet av en anbudskonkurranse om skolebygg i Verdal kommune har skapt bølger. Den som tapte den svært jevne konkurransen, hadde klart billigst tilbud, men det som ble levert på miljø og gjennomføringsplan holdt ikke. Og nå krangler kommunen og entreprenøren som tapte: Tildelingen er ulovlig, og det er benyttet en evalueringsmetode som forrykker vektingen oppgitt i konkurransegrunnlaget, heter det fra entreprenøren, og det grunnleggende prinsippet om forutberegnelighet er brutt.

Både innherred.no og steinkjer24.no har omtalt denne saken, som har sitt utgangspunkt i at Verdal kommune skal bygge nye Stiklestad skole. Tildelingskriteriene var rangert i anbudsdokumentene, slik at pris ble vektet 50%, deretter kompetanse, gjennomføringsplan og miljø.

Den billigste tapte

Entreprenøren bak klagen var en av fem tilbydere i konkurransen. De ble av kommunen ansett som beste tilbyder under tildelingskriteriet pris og kompetanse. Men på bakgrunn av lav score under tildelingskriteriene gjennomføringsplan og miljø gikk kontrakten til en annen. Det hjalp ikke at klageren var mye billigere, 14,2 mill lavere enn vinneren.

Det ble et svært jevnt løp mellom de to entreprenørene. Forskjellene i poeng på pris og kompetanse var svært små, men det var større utslag på punktene gjennomføringsplan og miljø. Ved summering av poengene fikk entreprenøren bak klagen en totalskår på 9,24, mens vinneren fikk 9,52.

Ulovlig tildeling?

Kontraktstildelingen satte imidlertid i gang en klageprosess, der entreprenøren som tapte forbeholder seg retten til å kreve erstatning. Dette vil gjelde, heter det, «for ethvert økonomisk tap selskapet er påført som følge av Verdal kommunes feil ved gjennomføringen av konkurransen».

Klageren mener tildelingen er ulovlig og i strid med regelverket om offentlige anskaffelser. Det påpekes at det er benyttet en evalueringsmetode som, ifølge klageren, forrykker den vektingen av tildelingskriteriene som var oppgitt i konkurransegrunnlaget. Dermed hevdes det at tildelingen ikke er foretatt slik det er beskrevet i konkurransegrunnlaget, og at den derfor er i strid med det grunnleggende prinsippet om forutberegnelighet.

Gjort grundig vurdering

Kommunen mener på side at det er gjort en grundig vurdering av tilbudene, i tråd med konkurransegrunnlaget og reglene om offentlige anskaffelser. Dermed opprettholder sin vurdering og tildelingsbeslutningen for prosjektet. I deres forklaring heter det bl.a.: «Det er ikke slik at man ved best poengsum på kategoriene pris og kompetanse dermed har vunnet 75%. Ved å beregne på denne måten ville kriteriene gjennomføringsplan og miljø i realiteten ikke hatt noen betydning. I konkurransen skal kommunen finne den beste tilbyderen i forholdet mellom pris og kvalitet (…). Alle kriterier må da vektes og summeres for å få den riktige tildelingen. Utelatelse av enkelte kriterier ville vært et åpenbart brudd på anskaffelsesregelverket. Verdal kommune sine beregninger sikrer at samtlige tildelingskriterier blir hensyntatt og at det tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet blir valgt», oppsummeres det fra kommuneadvokaten.

Etter dette svaret fra kommunen kom klageren med ny klage til kommunen. Dersom klagen ikke fører fram, ønsker entreprenøren å prøve saken for Klagenemnda for offentlige anskaffelse (KOFA).

Bli den første til å kommentere på "Valg av evalueringsmodell har skapt bølger; ulovlig sier anbudstaper"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.