Anskaffelses-grep som kan sikre lokale virksomheter oppdrag

Anbud365: Anskaffelses-grep som kan sikre lokale virksomheter oppdragJoker Nordagutu kjører ut dagligvarer med varebilen til Sauherad barne- og ungdomsskule, SFO, kulturskolen, Flyktningetjenesten, språkkafé og to bofellesskap/omsorgsboliger. Jeg vil absolutt anbefale andre nærbutikker å få innkjøpsavtale med kommunen, sier kjøpmannen. På bildet rådgiver Silje Larsen Ulverød som sammen med Kåre Riseng – også rådgiver – utgjør Telemark innkjøpssamarbeid til daglig.

Skriv ut artikkelen

Skille mellom storhusholdning og kjøp fra små, kommunale enheter. Matvareavtale etter begrenset anbudskonkurranse mellom fire lokale kjøpmenn. Rammeavtale om næringsmidler med unntak for mindre virksomheter som kan lage egne avtaler. Dette er noen av virkemidlene som Telemarks-kommuner har tatt i bruk for å fremme lokal næringsutvikling gjennom handlingsrommet i reglene for offentlige anskaffelser.

Flere distriktskommuner har de siste årene vedtatt innkjøpsreglement der det blir presisert at kommunen vil legge til rette for at lokale leverandører får mulighet til å levere varer og tjenester til egen kommune. Det kan være bra både for kommunen og for lokalt næringsliv om det blir lagt opp til en fleksibel innkjøpspolitikk, heter det i et oppslag på merkur-programmet.no. Store og krevende innkjøp blir gjort i samarbeid med andre kommuner, mens mindre og mer lokale innkjøp kan gjennomføres på kommunenivå.

En Joker-butikk på Nordagutu i Telemark fikk kontrakt med daværende Sauherad kommune i 2018, etter å ha deltatt i en kommunal anbudskonkurranse. Kommunen la opp til en begrenset anbudskonkurranse og inviterte de fire lokale dagligvarebutikkene til å gi tilbud. Avtalen omfattet anskaffelse av matvarer fra lokale butikker gjort av kommunalt ansatte på vegne av kommunen.

Skille storhusholdning og små enheter

Mat til storhusholdning, blomster og ferske brødvarer er ikke omfattet av denne innkjøpsavtalen. Sauherad kommune valgte å skille mellom innkjøp til storhusholdning (f.eks. sykehjem) og innkjøp til små enheter (f.eks. skoler).

Midt-Telemark kommune, som omfatter tidligere Bø og Sauherad kommuner, har gått sammen med sju andre kommuner for å etablere et innkjøpssamarbeid. En av målsettingene med Telemark innkjøpssamarbeid er at de kommunale innkjøpene skal bidra til konkurranse og til utvikling av lokalt næringsliv. Kommunene sier i sitt innkjøpsreglement at de vil legge til rette for at lokale leverandører kan delta i utlyste konkurranser så langt lover og regler gir anledning til det.

Telemarks-kommunene ser at det kan være et godt grep å skille mellom dagligvare-grossister som er gode på å levere til storhusholdninger, og lokale dagligvarebutikker som kan levere mindre volum til skoler og barnehager. 

Rammeavtale med unntak

Telemark innkjøpssamarbeid fikk i 2020 på plass en rammeavtale om næringsmidler som gjelder for alle kommunale virksomheter i de sju kommunene. Men de har valgt å gjøre unntak for mindre virksomheter som får gjøre innkjøp av næringsmidler gjennom egne avtaler, med f.eks. lokale dagligvarebutikker. Små grendeskoler som har behov for dagligvarer, er med andre ord ikke forpliktet til å bruke rammeavtalen, men de kan bruke den om det er formålstjenlig.

I rammeavtalen for næringsmidler som gjelder for alle de sju kommunene, er det åpnet for stor grad av fleksibilitet. Kommunale enheter skal gjøre innkjøp gjennom rammeavtalen. Men, det er gjort generelt unntak når det gjelder uregelmessige innkjøp av mindre volum fra andre leverandører, f.eks. dagligvarebutikker. Det er også gjort generelt unntak for lokale leverandører når det gjelder sesong- og nisjeprodukter.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelses-grep som kan sikre lokale virksomheter oppdrag"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.