Bekymret for forsinkelser for nye legemidler som skal ut på anbud

Anbud365: Bekymret for forsinkelser for nye legemidler som skal ut på anbudSveinung Stensland (H, t.v.) var bekymret for tilgangen på legemidler etter et vedtak i Beslutninsgforum. Helseminister Bent Høie lovet å «ta saken».

Skriv ut artikkelen

Det er viktig å opprettholde prinsippet om rask tilgang til nye legemidler som oppfyller prinsippene for prioritering, samtidig som målet om at legemidler skal ha lavest mulig pris må ivaretas, fastslår helseminister Bent Høie i et svar til Stortinget. Bakgrunnen er et vedtak i det såkalte Beslutningsforum som har skapt bekymring. Vedtaket kan føre til forsinkelser av nye legemidler som skal på anbud, slik det fremgår av spørsmålet fra Stortinget. Jeg skal følge opp, lovet Høie.

Spørsmålsstilleren, Sveinung Stensland (H), var bekymret for konsekvensene av et vedtak i det såkalte Beslutningsforum: – Alle nye legemidler som ikke får ferdigstilt sin metodevurdering og får en positiv beslutning før tilbudsfristen, må nå vente til neste anbudsrunde før de kan gjøres tilgjengelig for norske pasienter. Dette vedtaket innebærer dermed forsinkelser ved innføring av nye legemidler som skal på anbud.

Etter vedtaket finner man flere eksempler hvor legemidler risikerer å bli forsinket med 1 år eller mer sammenlignet med slik praksis var før beslutningen.

Tidligere var hovedregelen at det var mulig for nye legemidler å delta i anbudskonkurransene ved å gi bindende tilbud ved tilbudsfrist, på lik linje med eksisterende behandling. Nye legemidler ble dermed gjort tilgjengelig fortløpende, etter at det var fattet positiv beslutning om innføring, dersom de hadde sent inn akseptabelt pristilbud innen fristen for gjeldende anbud, ifølge Stensland.

Rask tilgang og pris

Helseminister Bent Høie understreket i sitt svar at det er viktig å opprettholde prinsippet om rask tilgang til nye legemidler som oppfyller prinsippene for prioritering, samtidig som målet om at legemidler skal ha lavest mulig pris må ivaretas. De regionale helseforetakene vektlegger at pasienter alltid vil ha tilgang til faglig likeverdige legemidler, dersom det tar tid før nye legemidler med tilsvarende effekt tas inn i anbudsprosesser. – For meg, fremholdt Høie, er det likevel viktig at pasienter får raskest mulig tilgang også til nye legemidler som tilbys i spesialisthelsetjenesten. Jeg vil derfor følge opp denne problemstillingen videre med de regionale helseforetakene.

Statsråden hadde innhentet informasjon fra de regionale helseforetakene om vedtaket i Beslutningsforum. Her heter det bl.a. at vedtaket ikke innebærer en reell endring i tilgangen til legemidler for norske pasienter i tilfeller hvor det finnes behandlingsalternativer som er faglig likeverdige som det nye legemiddelet eller den nye indikasjonen.

Fem må vente

Beslutningsforum har i perioden etter beslutningen innført 17 nye legemidler eller nye indikasjoner i spesialisthelsetjenesten. I 5 av sakene har Beslutningsforum ment at legemidlet kan innføres, men først kan tas i bruk i neste anbudsperiode. Dette er legemidler hvor det i dag er innført andre faglig likeverdige alternativer som dekker det medisinske behovet.

I tilfeller hvor det nye legemiddelet eller indikasjonen har vært et reelt nytt behandlingstilbud som ikke er dekket av allerede innførte produkter, har Beslutningsforum bestemt at legemiddelet eller indikasjonen kan innføres i spesialisthelsetjenesten fortløpende.

Forutberegnelighet

Anskaffelser av legemidler er regulert av anskaffelsesregelverket på lik linje som øvrige artikler som kjøpes inn til spesialisthelsetjenesten. Presiseringen som ble foretatt, ble gjort for å sikre forutberegnelighet for og likebehandling av leverandørene, poengterer de regionale helseforetakene i sin informasjon.

Dersom det i en avtaleperiode tilkommer et nytt legemiddel eller en ny indikasjon som dekker et behandlingsbehov som ikke er omfattet av avtalefestet legemiddeltilgang, og som er dokumentert effektivt til tilbudt pris, vil det måtte foretas konkrete innkjøpsfaglige vurderinger av riktig fremgangsmåte for å sikre rask tilgang til legemiddelet. Erfaringen så langt er at en begrenset andel nye legemidler må vente til nytt anbud starter før de eventuelt blir gjort tilgjengelig for norske pasienter.

Bli den første til å kommentere på "Bekymret for forsinkelser for nye legemidler som skal ut på anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.