Helse Sør-Øst: Risikabelt å reservere kontrakter for ideelle nå

Anbud365:Helse Sør-Øst: Risikabelt å reservere kontrakter for ideelle nåAdm. dir Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst har lagt fram for sitt styre en strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner – men rettstilstanden for bruk av et handlingsrom i regelverket for å reservere kontrakter for ideelle, er for tiden uklar. Man venter på EFTAs overvåkingsorgan (foto: Helse Sør-Øst RHF).

Skriv ut artikkelen

Slik svarer styret i Helse Sør-Øst på kravet om å øke bruken av private ideelle tjenesteleverandører: Uklare rettstilstand og ulik markedssituasjon innen de enkelte tjenesteområdene gjør at dette må håndteres konkret i den enkelte anskaffelse. Rettstilstanden gjør at det er knyttet risiko for rettslige prosesser dersom man reserverer en anskaffelse for ideelle leverandører nå, påpeker adm. dir i helseforetaket i et notat til styret. Men en «inntil videre»-strategi er på plass.

De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å øke bruken av private ideelle tjenesteleverandører, og vedta en strategi og plan for gjennomføring av kravet innen 15. august 2019. Mangel på avklaring fra EFTAs overvåkingsorgan side når det gjelder om det eksisterer handlingsrom for å reservere anskaffelser for ideelle aktører i EØS-retten, gjør at strategivedtaket i helseforetaket må bære preg av «inntil videre». Saken var nylig til behandling i helseforetakets styre.

Oversiktene viser at kjøpene som Helse Sør-Øst RHF kjøper fra private tjenesteleverandører utgjør om lag 8,9 milliarder kroner samlet sett, hvorav 6,9 milliarder kroner fra private ideelle leverandører og 800 millioner kroner fra avtalespesialistene. Samlet utgjør kjøpene om lag 11% av den totale økonomiske ramme i Helse Sør-Øst.

Aktuelle områder

Prioritering av private ideelle leverandører ved anskaffelser er primært aktuelt for fagområdene tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern, men også i noen grad rehabilitering. Helse Sør-Øst RHF har i dag løpende avtale med 22 leverandører innen TSB hvorav alle er private ideelle leverandører. Videre har Helse Sør-Øst RHF avtaler med 12 leverandører innen psykisk helsevern hvorav 11 er private ideelle leverandører. Det er i tillegg fem HELFO-godkjente leverandører innen ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV-leverandører) innen TSB og seks innen psykisk helsevern i regionen. Innenfor rehabilitering er 16 av de 29 virksomhetene private ideelle leverandører.

Basert på erfaringer fra tidligere konkurranser og kontakt med fagfeltet, er det grunn til å anta at FBV-leverandører og aktører som nå er innrettet mot det kommunale markedet vil kunne være aktuelle dersom framtidige anskaffelser innen TSB og psykiske helsevern ikke er begrenset til private ideelle leverandører, fremgår det av styredokumentene. Helse Sør-Øst RHFs erfaringer med anskaffelser innen psykisk helsevern, rehabilitering og TSB tilsier at det trolig vil variere betydelig hvor mange tilbydere som kan påregnes om en anskaffelse eller en delanskaffelse reserveres for private ideelle leverandører.

«Inntil videre» – strategi og -plan

Private tjenesteleverandører, inkludert private ideelle, er en viktig del av og et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten. De står for en stor del av spesialisthelsetjenestene i regionen og det er viktig at potensialet disse aktørene representerer blir brukt på en god måte, heter det i adm. dir.s saksfremlegg for styret, og det heter dessuten at den uklare rettslige situasjon gjør at det ikke er mulig å utforme en klar strategi for hvordan de ideelle tjenesteleverandørenes institusjonsplasser kan økes i forbindelse med innkjøpsprosesser på det nåværende tidspunkt. Men en plan og strategi for økt bruk av private ideelle institusjoner er likevel laget – som inneholder følgende tiltakspunkter:

  • Avklare handlingsrommet knyttet til regelverket for offentlige innkjøp. Følge status for arbeidet med ny reservasjonsadgang for ideelle leverandører av helsetjenester. Løpende.
  • Gjennomføre behovsvurderinger og markedsvurderinger før anskaffelser. Løpende.
  • Ha oversikt over tall for kjøp av institusjonsplasser fra private ideelle aktører versus private kommersielle. Gjøres forløpende og er grunnlag for rapportering til eier. Løpende.
  • Fortsette å ha oversikt over tidsplan for gjennomføring av nye konkurranser innen områder hvor det er identifisert behov for eksterne kjøp av tjenester. Løpende.
  • Revidere «Strategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester». Involvere private ideelle leverandører i arbeidet. I løpet av 2020.
  • Belyse ideelle tjenesteleverandører sin rolle i forbindelse med utarbeidelse av regionale planer for virksomhetsområdene psykisk helsevern og rusbehandling, laboratoriediagnostikk og billeddiagnostikk, samt rehabilitering.

Bli den første til å kommentere på "Helse Sør-Øst: Risikabelt å reservere kontrakter for ideelle nå"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.