Helseforetakenes anskaffelser fra ideelle på vei opp i 2019

Anbud365 Helseforetakenes anskaffelser fra ideelle på vei opp i 2019Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (A) bad helse- og omsorgsminister Bent Høie informere om status for helsesektorens kjøp fra ideelle.

Skriv ut artikkelen

De regionale helseforetakenes rapportering på bruk av private i 2019 viser en positiv utvikling i kjøp fra ideelle leverandører fra året før. Det kunne helse- og omsorgsminister Bent Høie opplyse i et skriftlig svar til Stortinget. Om trenden fortsetter i 2020 må vi vente til mars i år med å få vite. Da skal helseforetakene rapportere bl.a. om dette. Imidlertid mangler det ikke på tiltak som skal iverksettes for å øke andelen kjøp av tjenester fra de ideelle – både i helseforetakene og i kommunene.

Regjeringen har en klar politikk for å styrke ideelle virksomheters rolle som leverandører av helse- og omsorgstjenester. Det synes jeg er bra. Utfordringen er om det blir med målsettingen, undret stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (A) i et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren.

Statsråden, Bent Høie, kunne imidlertid ikke gi henne svar på første del av hennes spørsmål: Hvordan ser andelen ut i prosent for de ulike RHF-ene i forhold til kjøp fra ideelle virksomheter de tre første kvartal i 2020? De regionale helseforetakene rapporterer nemlig årlig og ikke per kvartal på kjøp fra private til Helse- og omsorgsdepartementet. I stedet viste helse- og omsorgsministeren til 2019: De regionale helseforetakenes rapportering på bruk av private i 2019 viser en positiv utvikling i kjøp fra ideelle leverandører fra året før. Først i mars i år kommer 2020-rapporten.

Hvordan følge opp?

Annen del av Haukeland Liadals spørsmål var enklere for Høie: Hvordan vil statsråden følge opp målsettingen om en økning i 2021?

I statsbudsjettet for 2020 satt regjeringen seg som mål å doble ideelles andel av den samlede helse- og omsorgssektoren på sikt til 10% målt i kostnader – både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De regionale helseforetakene er bedt om å følge opp måltallet i spesialisthelsetjenesten innenfor rammene av anskaffelsesregelverket. Høie opplyste også at foretakene er bedt om å videreutvikle sine strategier for å øke andelen ideelle over tid, og vurdere mulighetene for å stille kvalitetskrav som bedre tar hensyn til leverandørenes særegenheter, inkludert bruk av frivillige og likemannsarbeid.

En lang rekke tiltak

Så viste han til hva som står i forslag til statsbudsjett for 2021:

De regionale helseforetakene har i tillegg fått en rekke langsiktige oppdrag om å prioritere ideelle også i 2021. De skal sørge for at de ideelle tjenesteleverandørenes andel av private institusjonsplasser økes over tid i forbindelse med innkjøpsprosesser, i den grad det er rettslig mulig og det ikke er til hinder for særskilt begrunnet bruk av kommersielle tilbydere. De skal ikke bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud til eksisterende tilbud hos ideelle aktører. Foretakene er bedt om å stille de samme faglige krav til ideelle og kommersielle aktører som leverer tjenester til det offentlige.

Slik helse- og omsorgstjenesteloven i dag er utformet, har ikke staten adgang til å pålegge kommunene bruk av ideelle leverandører. Kommunene kan imidlertid bli flinkere til å prioritere ideelle, ifølge Høie. I februar 2020 vedtok regjeringen endringer i anskaffelsesregelverket slik at man kan reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører. Regjeringen arbeider med en veiledning om adgangen til å reservere anskaffelser for ideelle.

Bli den første til å kommentere på "Helseforetakenes anskaffelser fra ideelle på vei opp i 2019"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.