Legemiddelinnkjøpere kan gå mer krevende tider i møte

Anbud365: Legemiddelinnkjøpere kan gå mer krevende tider i møteBI-professor Dag Morten Dalen reiser i en artikkel problemstillinger knyttet til bruk av anbud i legemiddel-kjøp. Strammes det ytterligere til i USA, kan antallet nye områder med effektiv terapeutisk konkurranse i Norge, bli færre fremover, skriver han. (foto: BI).

Skriv ut artikkelen

Ny forskning viser at legemiddelanbudene kan bli mer krevende for innkjøper, skriver BI-professor Dag Morten Dalen i en artikkel. Når gode anbudsmuligheter eksisterer i dag, skyldes det at industrien tidligere har sett seg tjent med å utvikle legemidler som ligger tett opp til konkurrerende patenter. Nå er noe på gang USA, som har vært motoren i legemiddelutviklingen. Forsikringsordninger strammes til, slik at nye patenterte legemidler i økende grad holdes utenfor. I 2017 førte det til at hundrevis av slike ble ekskludert fra minst én av de tre største private legemiddelinnkjøperne.

Professor Dalen slår fast i artikkelen at legemiddelanbud i regi av Sykehusinnkjøp har gitt store besparelser for helseforetakene. På dette svært kostbare behandlingsområdet er kostnadene per behandlingsdose mer enn halvert på ti år. Disse erfaringene er noe av bakgrunnen for at det nå igangsettes forsøk med anbud også på blåreseptområdet. Artikkelen er tidligere publisert i Dagens Medisin.

Terapeutisk konkurranse krever selvsagt terapeutiske alternativer, som medisinsk ekspertise mener gir tilstrekkelig like behandlingseffekter. «Tilstrekkelig like» er to nøkkelord som skaper strid, ifølge professoren. Jo høyere terskelen for likhet settes, desto høyere blir behandlingskostnadene.

Høy terskel for terapeutisk likhet gir få eller ingen konkurrenter inn i anbudene. Vi er med andre ord tilbake til maksimalprisregulerte monopolister, slår professor Dalen fast.

Posisjon i endring

Når gode anbudsmuligheter eksisterer i dag, skyldes det at industrien tidligere har sett seg tjent med å utvikle legemidler som ligger tett opp til konkurrerende patenter. Det er det som har gitt oss terapeutisk konkurranse. Lønnsomheten av en slik strategi innen forskning og utvikling (FOU) avhenger kritisk av hvilken innkjøpspraksis de møter i USA og de andre store markedene.

USA har vært motoren i legemiddelutviklingen, drevet av både markedsstørrelse og en svært industrivennlig regulering og innkjøpspraksis. Denne posisjonen er i endring. Private forsikringsordninger strammer til forsikringsavtalene, slik at nye patenterte legemidler i økende grad holdes utenfor, med mindre de kan konkurrere på pris mot eldre og billigere varianter. Praksisen som omtales som «closed formula», medførte at 300 patenterte legemidler var ekskludert fra minst én av de tre største private legemiddelinnkjøperne i 2017.

Lite treffsikkert

En forskergruppe i USA har nå studert hvilken effekt «closed formula» har hatt på industriens FOU-innsats. De finner kraftige effekter. FoU-innsatsen som rettet seg mot terapeutiske området som allerede har eldre og billigere behandlingstilbud har falt etter at «closed forumula» ble tatt i bruk. Jo høyere sannsynlighet for å at et nytt legemiddel vil kunne bli ekskludert på grunn av denne formen for terapeutisk konkurranse, desto færre tidligfasestudier har det terapeutiske området tiltrukket seg i årene etterpå.

Dette er ikke et argument mot bruk av anbud i Norge, først og fremst fordi vi er et altfor lite marked til å påvirke FoU-innsatsen til den globale legemiddelindustrien. Selv om vi skulle gjøre oss større enn vi er, vil uansett det å avstå fra effektive innkjøp, være et kostbart og lite treffsikkert tiltak for å stimulere utvikling av nye legemidler.

Mindre konkurranse?

Det er ikke opplagt at en reduksjon i antallet nye kliniske studier på områder som allerede har flere gode behandlingsalternativer, utgjør et problem, fremholder professor Dalen. På den ene siden kan det svekke hele legemiddelområdet på grunn av svakere positive eksterne virkninger. På den andre siden kan det styre økt FoU-innsats over på områder der det i dag er et dårlig behandlingstilbud.

Strammes det ytterligere til i USA, kan antallet nye områder med effektiv terapeutisk konkurranse i Norge, bli færre fremover.

Bli den første til å kommentere på "Legemiddelinnkjøpere kan gå mer krevende tider i møte"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.