Legemiddelkjøp: 8,5 av 8,7 mrd var hemmelige priser

Anbud365: Legemiddelkjøp 8,5 av 8,7 mrd var hemmelige priserI sitt svar til stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) skriver helseminister Bent Høie bl.a.: - Anbud og forhandlinger har vist seg å gi gode rabatter, og erfaringene viser at de regionale helseforetakene har lyktes med dette.

Skriv ut artikkelen

Utgifter til legemidler finansiert av de regionale helseforetakene var om lag 7,3 mrd. kroner i 2016. Av de 7,3 mrd. kronene i 2016 var priser tilsvarende 5,2 mrd. kroner offentlig. I 2017 var legemiddelutgiftene i de regionale helseforetakene om lag 8,7 mrd. kroner. Av dette var priser tilsvarende 8,5 mrd. kroner knyttet til anbudskonkurranser konfidensielle. Opplysningene fremkommer i et svar som helseminister Bent Høie gav på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) spurte om hvordan regjeringen vil praktisere “mest mulig åpenhet” om legemiddelpriser. I tillegg ville hun vite hvilke legemiddelinnkjøp- og priser det er åpenhet om i dag, hvilke beløp dette dreier seg om, og hvilke beløp det antas som i dag blir omfattet av krav til hemmelighold.

I sitt svar slo helseministeren fast at regjeringen ønsker mest mulig åpenhet rundt beslutningsprosesser i helsevesenet. Når det gjelder legemidler finansiert av spesialisthelsetjenesten, er det de regionale helseforetakene som må vurdere helt konkret, og innenfor de rammer dagens lovverk setter, hvilken informasjon det er aktuelt å unnta fra innsyn.

Endret praksis

– De regionale helseforetakene endret sin praksis knyttet til informasjon om enhetspriser i løpet av 2016, opplyste han. Det var blitt avdekket at praksis ved innkjøp av legemidler avvek fra praksisen ved kjøp av andre varer og tjenester som ble anskaffet av daværende Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) under regelverket for offentlige anskaffelser, hvor prisinformasjon på enhetsprisnivå kan anses som forretningshemmeligheter og dermed være omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

I etterkant av endringen har de regionale helseforetakene satt ned en arbeidsgruppe for å se nærmere på praktiske og prinsipielle problemstillinger knyttet til praksisendringen. Arbeidsgruppens rapport har nylig vært på høring. Statsråden konstaterte at de regionale helseforetakene vil behandle denne rapporten i løpet av september.

Konfidensielle eller offentlige

– Utgifter til legemidler finansiert av de regionale helseforetakene var om lag 7,3 mrd. kroner i 2016, fremholdt helseministeren. Av de 7,3 mrd. kronene i 2016 var priser tilsvarende 5,2 mrd. kroner offentlig. I 2017 var legemiddelutgiftene i de regionale helseforetakene om lag 8,7 mrd. kroner. Av dette var priser tilsvarende 8,5 mrd. kroner knyttet til anbudskonkurranser konfidensielle. I tillegg til produktene som er anskaffet gjennom anbudskonkurranser har de regionale helseforetakene avtaler på enkeltlegemidler, som følge av forhandlinger i Nye Metoder, der prisene også kan være konfidensielle.

Høie opplyste i sitt svar at han har bedt helseforetakene om å arbeide for overgang til faglig likeverdige, men rimeligere legemidler. I 2016 bidro innkjøp og forhandlinger til besparelser på 2,4 mrd. kroner, tilsvarende 25 pst. prisreduksjon sammenlignet med apotekenes maksimale utsalgspris. I 2017 bidro innkjøp og forhandlinger på legemidler til besparelser på 3,5 mrd. kroner, tilsvarende 29 pst. prisreduksjon sammenlignet med apotekenes maksimale utsalgspris. – Anbud og forhandlinger har vist seg å gi gode rabatter, og erfaringene viser at de regionale helseforetakene har lyktes med dette, understreket han.

Bli den første til å kommentere på "Legemiddelkjøp: 8,5 av 8,7 mrd var hemmelige priser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.