Reserverte kontrakter for ideelle – Oslo i forkant

Anbud365: Reserverte kontrakter for ideelle – Oslo i forkantByråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl har, etter delegert fullmakt, avgitt høringsuttalelse for Oslo kommune til forslaget om reservasjonsadgang for ideelle (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

Oslo kommune er allerede i gang med å gjennomføre anskaffelser innenfor helse- og omsorgssektoren som er reservert for ideelle organisasjoner. Dermed er kommunen kommet regelgiverne i forkjøpet når det gjelder å åpne for slik reservasjonsadgang. I sin høringsuttalelse om forslaget til reservasjonsadgang for ideelle, peker kommunen på at Nærings- og fiskeridepartementet og kommunen har lik forståelse av bakgrunnsretten med hensyn til vilkårene for reservasjonsadgangen.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)har sendt på høring et forslag om å innføre en forskriftsbestemmelse som gir adgang til å reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner på nærmere angitte vilkår. Oslo kommune støtter forslaget. En slik forskriftsbestemmelse, heter det i kommunens høringsuttalelse, skaper forutsigbarhet og klarhet rundt reservasjonsadgangen. Det er heldig både for offentlige oppdragsgivere og for leverandører til det offentlige.

For både byrådet og bystyret i Oslo er samhandling med ideell sektor viktig, og viser til så vel plattformen for byrådssamarbeidet og i bystyrevedtak:

Byrådsplattform og bystyrevedtak

Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019, Helse og omsorg: Byrådet vil ta initiativ til et konstruktivt, forutsigbart og langsiktig samarbeid, med frivillige og ideelle aktører i helse- og sosialsektoren.

Bystyrevedtak sak 304/16 «1. Bystyret ber byrådet legge frem en strategi for å styrke de ideelle aktørenes posisjon i Oslos velferdstjenester. Det skal vektlegges at ideelle aktører har en særlig egenverdi. Bystyret ber byrådet innføre et mål om at om lag 25 prosent av institusjonsplassene i helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025, så sant dette ikke får vesentlige negative konsekvenser for kommunens eget tjenestetilbud. Bystyret ber byrådet bruke handlingsrommet så langt det er mulig for å gi ideelle aktører en forrang foran kommersielle når eksisterende kontrakter med private driftere løper ut og/eller nye kontrakter skal inngås om drift av tjenester i helse- og omsorgssektoren. Oslo kommune bør også vurdere løpende kontrakter med oppsigelsesadgang».

Støtte til regjeringen

Oslo kommune støtter således, fremholdes det, Regjeringens «ønske om å legge til rette for at ideelle aktører tilbyr helse- og sosialtjenester og at konkurranser om anskaffelser av slike tjenester kan reserveres for disse aktørene (…) knyttet til de ideelle organisasjonenes kvaliteter og karakter og ønsket om å bevare disse.»

Oslo kommune er av den oppfatning at adgangen til å reservere helse- og sosialtjenester for ideelle aktører følger av EU-domstolens praksis og følgelig er ulovfestet rett. Kommunen er under henvisning til dette i gang med å gjennomføre anskaffelser innenfor helse- og omsorgssektoren som er reservert for ideelle organisasjoner. Den foreslåtte forskriftsbestemmelsens innhold fremstår å være i samsvar med kommunens forståelse av bakgrunnsretten med hensyn til vilkårene for reservasjonsadgangen.

Bli den første til å kommentere på "Reserverte kontrakter for ideelle – Oslo i forkant"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.