Tunge aktører vil ha pålegg om e-faktura også under 100 000-grensen

Anbud365: Tunge aktører vil ha pålegg om e-faktura også under 100 000-grensenStatens kartverk, her ved kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup, mener at forskriftskravet om e-faktura burde gjelde alle offentlige anskaffelser, også anskaffelser under NOK 100.000. Statens kartverk mottar et stort antall fakturaer og en stor del av disse vil være under NOK 100.000 (foto: Morten Brun).

Skriv ut artikkelen

Forskriftskravet om bruk av elektronisk faktura bør også gjelde fakturaer under beløpsgrensen på 100 000 etter anskaffelsesloven. Statlige virksomheter har allerede dette kravet, og det bør stå i veiledningen at også kommunale oppdragsgivere kan stille krav om dette i sine kontrakter. Dette skriver Difi i en høringsuttalelse. Så vel Universitetet i Oslo og Statens kartverk er enige i at også fakturaer under 100 000 må med.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har hatt utkast til forskrift om elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser ute på høring. 37 uttalelser kom inn, hvorav 12 ikke hadde noen merknader eller ikke ville kommentere. 6 kommuner har uttalt seg, men ingen fylkeskommuner.

Blant spørsmålene departementet ønsket svar på, var om alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs alle anskaffelser over NOK 100.000.

Difi: Også under 100 000

I sin høringsuttalelse mener Difi at det er viktig at alle oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås, også under beløpsgrensen på 100.000 kr, som følger av anskaffelsesloven. Statlige oppdragsgivere har allerede et slikt pålegg gjennom Digitaliseringsrundskrivet, og det bør fremkomme av veiledningen til den nye forskriften om elektronisk fakturering i offentlige anskaffelser at forskriften ikke er til hinder for at også kommunale oppdragsgivere stiller et lignende krav i alle kontrakter, også de med en verdi under 100.000 kr.

Universitetet i Oslo: Også under 100 000

Universitetet i Oslo (UiO) er enig i pålegget om krav om elektronisk fakturering må gjelde all fakturering, uansett beløp på faktura/anskaffelsens total sum. Det nedlegges mye arbeid med å aktivere leverandører for å sende elektronisk faktura, uansett antall fakturaer som mottas og beløp, differensiering bidrar ikke til maksimal oppnåelse av mottak av elektroniske fakturaer, heter det.

Statens kartverk: Også under 100 000

Også Statens kartverk støtter forslaget og mener at kravet imidlertid burde gjelde alle offentlige anskaffelser, også anskaffelser under NOK 100.000. Statens kartverk mottar et stort antall fakturaer og en stor del av disse vil være under NOK 100.000.

Difi: Ja til rapportering

Et annet spørsmål fra departementet var om alle offentlige oppdragsgivere skulle pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet. Difi støtter kravet om at oppdragsgiverne rapporterer det totale antallet fakturaer de mottar og hvor stor andel av disse som mottas i standardformatet. For at dette ikke skal gi en urimelig byrde for oppdragsgiverne foreslår Difi at innrapportering gjøres gjennom KOSTRA-rapportering i kommunal sektor, og gjennom DFØ for statlige oppdragsgivere som benytter DFØ-løsninger i sin fakturahåndtering.

Universitetet i Oslo: Hindre andre formater

UiO mener at istedenfor å rapportere andel elektroniske fakturaer, burde det være mer fokus på tiltak for å hindre at det gis mulighet for at andre formater enn elektronisk faktura kan sendes fra norske leverandører. Høyere andel elektroniske fakturaer oppnås når andre formater ikke har en adresse som kan benyttes, heter det.

Statens kartverk: Nei til rapportering

Heller ikke Statens kartverk støtter forslaget. Kartverket har mål om 90 % bruk av efaktura i løpet av 2018. De mener at et pålegg om å rapportere dette måltallet til ytterligere en instans fører til merarbeid og byråkrati, uten at de kan se nytteverdien for Statens kartverk eller samfunnet for øvrig.

Bli den første til å kommentere på "Tunge aktører vil ha pålegg om e-faktura også under 100 000-grensen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.