Fikk du med deg disse – Anbud365s 20 sommerartikler?

Anbud365: Fikk du med deg disse – Anbud365s 20 sommerartikler?Representanter for tre av sommerens 20 artikler, fra venstre Marit Holter-Sørensen, avdelingsleder bærekraft og innovasjon i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Innkjøpstjenester i Oslo kommune og Bente Hayes som er adm. dir i Sykehusinnkjøp.

Skriv ut artikkelen

Hver virkedag gjennom hele sommeren har Anbud365 publisert en artikkel der tema på en eller annen måte berørte det offentliges anskaffelser – i alt 20 artikler. Kanskje var det noen av dem du gikk glipp av, men likevel gjerne hadde ønsket å lese? Nedenfor finner du derfor lenker til alle sommerens Anbud365-artikler. God lesning!

Pandemien truet sikkerheten for kritiske leveranser –  hva gjør vi neste gang?
(Roger Bang Eie) Pandemien påvirket oss som storsamfunn, både som felleskap og enkeltindivider.  Pandemien forstyrret leveransekjeden, det er det ingen tvil om forteller førsteamanuensis Tim Torvatn ved NTNU.

Bare 10% av offentlige byggherrer vurderer alltid LCC ved anskaffelser
En undersøkelse om bruken av livssykluskostnader (LCC) i byggebransjen viser at bare 10% vurderer LCC ved anskaffelser, mens 38% oppgir at de gjør det ofte.

Mange med fullt fokus på miljøhensyn i anskaffelser, få med målsettinger
Ni av ti danske kommuner har fullt fokus på klima- og miljøhensyn i sine innkjøpsstrategier. Imidlertid er det bare 14 av 98 kommuner …

Etter tre år kom seriøsitetskrav – med oppfølgingstiltak hakk i hæl
For tre år siden vedtok Volda kommune å lage seriøsitetskrav. Nå legges resultatet – en mal – frem for politikerne. Den, eller «Volda-modellen» …

Stadig lavere drosjetilbud i distriktene – aktører dropper anbudskonkurranser
En del distrikter mangler drosjetilbud. Slik har det vært lenge, men trenden med stadig lavere tilbud i distriktene har fortsatt – også etter drosjefrislippet i 2020, som …

Ideell leverandør taper daglig penger på avtale med Oslo, vurderer å gi opp
Diakonhjemmet teller på knappene. Skal de kaste inn håndkleet og la være å by på ny hjemmetjeneste-avtale med Oslo kommune? Diakonhjemmet har i dag …

Tilsyn er bra, men intet er som innkjøpsmakt i kampen mot de useriøse
Statens vegvesen fraråder å se bort fra eller svekke den spesielt effektive oppfølging som bruk av innkjøpsmakt gir i offentlige kontrakter. Tilsynsorganer og politianmeldelser …

Ny anskaffelsesstrategi i Ås: Sterkt engasjement for dyrevelferd og kortreist mat
Dyrevelferd og lokal matproduksjon skal løftes frem når Ås kommune i Viken fylke skal ut med nytt anbud på matvarer – i tillegg følges opp som en del av …

Trenger skarpere verktøy for sjekk av korrupsjonsdømte tilbydere
Svenske kommuner og regioner må få langt skarpere verktøy i kampen mot korrupsjon i offentlige anskaffelser. Samtidig trengs egnet verktøy for å kontrollere …

Legemiddel-innkjøp i Europa – pris, rammeavtaler og samarbeid dominerer
Hver fjerde legemiddel-kontrakt i Europa er en rammeavtale, pris alene dominerer som tildelingskriterium. Dette er noen av funnene i en omfattende kartlegging …

Sju anbefalinger for vellykket kommune-anskaffelse av pasientjournal-system
Kommuner som skal anskaffe pasientjournal-system, anbefales å legge opp til stor grad av fleksibilitet knyttet til løsning og tid i anbud og avtaler.

Oslo kommune: Fjern hele del II, begrens innsynsretten
Fjern del II fra forskriften. Del I bør gjelde for alle anskaffelser under EØS-terskelverdi – med kunngjøringsplikt over en gitt verdi. Det er budskapet fra …

Vil ha svar fra EFTA-domstolen om Rikstotos spill-enerett burde vært konkurranseutsatt
Rikstotos enerett til å tilby spill på hest er ikke vært konkurranseutsatt. Eneretten er tildelt etter en såkalt administrativ tillatelse, et unntak i anskaffelsesreglene …

Dansk jakt på finansiering som kan risikosikre innovative anskaffelser
Skal man få i gang innovative, offentlige anskaffelser trengs tilgang på penger – ikke minst til å sikre at hverken leverandøren eller oppdragsgiveren må ta hele risikoen selv.

Bodø med innkjøpssentral i Nordland – kommune-uro for lokale leverandører
I Nordland bygges det nå opp til etablering av en innkjøpssentral i regi av Bodø kommune. Denne ordningen skal avløse et 15 år gammelt innkjøpssamarbeid.

Nedleggelse truer, kunne ikke få «vesentlig endring» av helseforetak-avtale
En institusjon for rusavhengige kjemper for å unngå nedleggelse. Bl.a. søkte den om utvidelse av eksisterende avtale med Helse Sør-Øst, men det ble nei fordi det ville …

Staten bør vurdere offentlige asfaltverk
Av Harald Alfsen, advokat/managing partner, Stiegler Advokatfirma AS

Kragerø-stoff for et eventuelt tilsynsorgan
Gårdeiere i Kragerø liker ikke at kommunen velger bygg for et legesenter uten at de får en sjanse til å komme med tilbud.  Det førte bl.a. til en anonym klage …

Flere svenske busskontrakter reforhandlet under covid, trolig regelbrudd
En rekke busskontrakter i Sverige ble reforhandlet underveis og i årene etter covid-krisen. For noen av dem går det an å argumentere med at det dreide seg om …

Sykehusinnkjøp med 15 punkter for et lettere og enklere regelverk
Hva er det som er vanskelig eller tungvint i dagens regelverk? Oppfatter dere regelverket som komplisert – eller er det praktiseringen av regelverket som skaper problemer?

Bli den første til å kommentere på "Fikk du med deg disse – Anbud365s 20 sommerartikler?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.