Riksrevisjonen: Lang anskaffelsestid gir risiko for umoderne IT ved sykehus

Anbud365:Riksrevisjonen: Lang anskaffelsestid gir risiko for umoderne IT ved sykehusRiksrevisjonen, her ved riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, har undersøkt bruk av IT-systemer ved sykehusene (foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen).

Skriv ut artikkelen

Det har tatt gjennomsnittlig over ti år fra man initierte anskaffelsene til løsningen har blitt tatt i bruk. Slikt gir risiko for at det man kjøper, er umoderne allerede når de innføres. Ettersom den teknologiske utviklingen går raskt, medfører lang anskaffelsestid en risiko for at kravspesifikasjoner blir utdaterte innen de er endelig utarbeidet og anskaffelsen er gjennomført. Dette er noe av hva Riksrevisjonen slår fast etter å ha undersøkt bruk av IT-systemer ved sykehusene.

Riksrevisjonen la nylig Dokument 3:6 (2023−2024) «Utnyttelse av IT-systemer på sykehus» fram for Stortinget. Undersøkelsen som er gjort, har vært særlig konsentrert om de elektroniske kurvesystemene (regionale kliniske IT-systemer). Disse systemene skal, i samhandling med andre kliniske IT-systemer, understøtte arbeidsoppgavene til helsepersonell. Elektronisk kurve er et datasystem som er en integrert del av elektronisk pasientbehandling og som gir oversikt over pasientens tilstand.

Ikke tatt høyde for anskaffelsen

Målet med undersøkelsen har vært å belyse i hvilken grad investeringer i IT i spesialisthelsetjenesten har bidratt til mer effektivitet i pasientbehandlingen, påpeker Riksrevisjonen. I tillegg er mulige årsaker til eventuell svak måloppnåelse belyst. Undersøkelsen omfatter i hovedsak perioden 2012 til 2023.

En av hovedkonklusjonene fra undersøkelsen er at de regionale helseforetakene ikke i tilstrekkelig grad har tatt høyde for arbeidet med å anskaffe og tilpasse de regionale systemene. Prosjektene har gått fra å være innføringsprosjekter til å bære preg av utviklingsprosjekter der løsningene har blitt videreutviklet i samarbeid med leverandørene. Denne innsatsen har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt. Det har videre tatt gjennomsnittlig over ti år fra man initierte anskaffelsene til løsningen har blitt tatt i bruk i hele regionen.

Felles kjennetegn

Undersøkelsen har også avdekket noen felles kjennetegn når det gjelder innføringen av de undersøkte kurvesystemene. Det er lange prosesser fra anskaffelse til innføring, og dette gir risiko for at systemene er umoderne allerede når de innføres. Samtidig er helseregionene avhengig av hva som finnes på markedet ved anskaffelsen.

Organisasjonsmessig har alle de fire regionale helseforetakene opprettet regionale IT-enheter, fremholder Riksrevisjonen. Helseforetakene er forpliktet til å bruke disse IT-enhetene, som har ansvaret for både anskaffelse, utvikling og drift av systemene.

Krav ikke oppfylt

Helse Nord IKT HF opplyser at treghet i kurveløsningen er noe det har vært jobbet med lenge. Leverandøren har i anbudet forpliktet seg til visse svartider for ulike funksjoner, og Helse Nord har sett at disse kravene i praksis ikke er oppfylt når man har startet å bruke systemet.

I Helse Sør-Øst og Nord mangler kurveløsningen blant annet integrasjon av pumper for automatisk høsting av data. Dette var et klart krav i anskaffelsen som ikke er levert.

Ikke etter planene

Innføring av regionale kliniske systemer er komplisert. Det tar år å utvikle, tilpasse og innføre systemene. Ingen av de fire undersøkte kurveløsningene i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord eller Helseplattformen har blitt innført i henhold til de opprinnelige planene.

Tidligere undersøkelser har også vist at det kan være mange forklaringer til at anskaffelse av IT-systemer ved sykehus tar lang tid, for eksempel at de er for ambisiøse, og at IT-utviklingen går raskt, slik at valgt teknologi er utdatert allerede ved lansering.

Og det er i rapporter også kommet fram også at klinisk personell var for lite deltakende i de ulike prosessene både ved utvikling, anskaffelse og innføring av systemene.

Bli den første til å kommentere på "Riksrevisjonen: Lang anskaffelsestid gir risiko for umoderne IT ved sykehus"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.