Sykehusinnkjøp bygger samfunnsansvar inn som egen pilar i alle kategoriene

Anbud365: Å tillate gjenbruk av engangsutstyr på sykehus kan gi 30% klimagevinstSykehusinnkjøp, her ved sin adm.dir. Bente Hayes, ber på vegne av seg selv og de fire regionale helseforetakene om forskriftsendring som kan gi 30% klimagevinst.

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp HF startet i fjor et kategoriprosjekt, og innen utgangen av 2025 skal de ha utviklet planer for alle sine kategorier. Her er samfunnsansvar lagt inn som en egen pilar i alle kategorier som er omfattet av prosjektet. Det skriver helseforetaket i sin aktsomhets-rapport for 2022. For å gjøre gode aktsomhetsvurderinger er Sykehusinnkjøp i gang med å kartlegge antall artikler med informasjon om produksjonsland – nå har de oversikt omtrent 75%, dvs. til 158 000 artikler. «Problembarnet» er IKT med høy risiko for brudd på arbeidstaker – og menneskerettigheter, samtidig som markedet oppleves lite åpent om faktiske forhold i leverandørkjeden.

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter i Norge å redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden. Sykehusinnkjøp er en slik «større virksomhet» og deres redegjørelse for 2022 er nå lagt ut. Omsetningen i rapporteringsåret var 37,5 mrd. (verdien av årlig anskaffelsesportefølje (anskaffelser og forvaltning), som helseforetakene kan gjøre avrop på). Helseforetaket hadde i fjor 317 ansatte, og kommersielle relasjoner med drøyt 600 leverandører. Sykehusinnkjøp HF har rundt 200 000 aktive artikler.

Malverk fra Etisk handel

Redegjørelsen er laget med malverk fra Etisk handel Norge, som Sykehusinnkjøp HF er medlem av. Den er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Den nye malen er til stor hjelp med tanke på den obligatoriske redegjørelsen foretaket skal publisere innen 30.juni i år, skriver Sykehusinnkjøp i rapporten.

Kategoriprosjekt

I 2022 startet Sykehusinnkjøp HF opp et kategoriprosjekt, og innen utgangen av 2025 skal de ha utviklet planer for alle sine kategorier, heter det i rapporten. Her er samfunnsansvar lagt inn som en egen pilar og det blir utformet samfunnsansvarsanalyser i form av risikoanalyser og tiltaksplan i alle kategorier som er omfattet av prosjektet. På den måten blir samfunnsansvar ikke et tema ved siden av anskaffelser og forvaltning, men en inkludert del på lik linje med andre temaer som kvalitet, pris, logistikk mm.

Info om 158 000 artikler

Kunnskap om produksjonsland er viktig for å gjøre gode aktsomhetsvurderinger. Sykehusinnkjøp HF jobber med å kartlegge antall artikler med informasjon om produksjonsland. De har informasjon om produksjonsland for omtrent 75% av alle aktive artikler, dvs. til 158 000 artikler.

Sykehusinnkjøp HF benytter kontraktskrav etisk handel i alle vareanskaffelser uavhengig av risiko. I anskaffelser med høy risiko vurderes det å stille strengere krav som for eksempel kvalifikasjonskrav eller tildelingskriterier. Dersom det stilles strengere krav enn standard kontraktskrav, skal avtalen følges opp i kontraktsperioden, heter det. Oppfølgingen kan være møte med leverandør, egenrapportering, fabrikkbesøk, ekstern revisjon eller en kombinasjon av disse. Sykehusinnkjøp HF har minimum årlig møte med de største/viktigste leverandørene der bærekraftig forretningspraksis er eget agendapunkt.

Kontinuerlig risikovurdering

Sykehusinnkjøp HF må kontinuerlig vurdere risiko i hver eneste anskaffelse for å vurdere om det er ny informasjon som flytter risiko til det bedre eller det verre, fremgår det av aktsomhets-rapporten. Undersøkelseshansker og kirurgiske instrumenter er valgt fremhevet pga veldig stor risiko for brudd og fordi dette er produkter innen kjernevirksomheten Sykehusinnkjøp HF opererer under.

Lite åpent IKT-område

IKT er valgt ut som prioritert område, da det er kjent høy risiko for brudd på arbeidstaker – og menneskerettigheter i verdikjeden, og fordi markedet oppleves lite åpent om faktiske forhold i leverandørkjeden. Det er derfor vanskelig å identifisere reell risiko.

Som oppdragsgiver har man behov for å kunne identifisere hvor enkelte produkter eller komponenter kommer fra, og kjenne til forholdene i den enkelte fabrikken. Sykehusinnkjøp HF, Oslo kommune, Statens innkjøpssenter og Hällbar Upphandling har i møte med RBA (Responsible Business Alliances) belyst utfordringen ved ikke å kunne identifisere hvilken fabrikk det er gjennomført revisjon på. Uten åpenhet må oppdragsgiver vurdere behov for egne revisjoner fremfor å benytte seg av tidligere revisjonsrapporter.

Bli den første til å kommentere på "Sykehusinnkjøp bygger samfunnsansvar inn som egen pilar i alle kategoriene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.