Utålmodig opposisjon rasler med sablene – det gjelder private i velferdstjenester

Anbud365: Utålmodig opposisjon rasler med sablene – det gjelder private i velferdstjenesterFra venstre: Freddy André Øvstegård (SV), næringsminister Iselin Nybø og Torstein Tvedt Solberg (A).

Skriv ut artikkelen

Velferdstjenesteutvalget skulle levere delrapport innen september 2019, så fikk det forlenget frist til 9. mars 2020, og deretter: Delutredningene leveres samlet høsten 2020. Det er nå to år siden det ble oppnevnt. Utvalgets fokus er private leverandører av velferdstjenester – en brennbar politisk problemstilling. Opposisjonen på Stortinget sliper knivene, kommer stadig med spørsmål knyttet til utvalget. Dette kan være kimen til politisk drama i valgkampen – med tema offentlige innkjøperes frihet til å velge leverandører.

Da daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen oppnevnte utvalget 28.september 2018 sa han bl.a.:

– Det offentlige bruker en rekke private leverandører for å levere velferdstjenester over hele landet. Utvalget skal se på muligheter og problemstillinger knyttet til dette. Det er ikke et utvalg som skal diskutere for eller mot bruk av private som sådan, men skal kartlegge omfanget av konkurranseutsetting og foreslå hvordan offentlige penger kan brukes på best mulig måte.

Professor Kåre Hagen leder utvalget.

Bakgrunn

Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget er et anmodningsvedtak fra Stortinget (nr. 182 av 12. desember 2017, Innst. 43 S (2017-2018) om behandling av Dokument 8: 19 S (2017-2018)). Der står det:

“Stortinget ber regjeringen om å sette ned et offentlig utvalg som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte. Utvalget skal foreslå løsninger som kan sørge for at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av faktisk velferd, og hvordan uønsket skattetilpasning i selskap som i all hovedsak er finansiert av offentlige midler, kan hindres.”

En serie spørsmål fra Stortinget

I kjølvannet av oppnevningen av utvalget har en rekke tidligere og nåværende stortingsrepresentanter engasjert seg. En serie skriftlige spørsmål er kommet fra Stortinget, bl.a fra nåværende landbruksminister Olaug Bollestad (Kr.f.) og Bjørnar Moxnes (Rødt) allerede høsten 2018, Freddy André Øvstegård (SV) i vår og samme Øvstegård og Torstein Tvedt Solberg (A) etter årets sommerferie.

Denne gangen er Øvstegård opptatt av om næringsminister Iselin Nybø følger opp Stortingets vedtak på rett måte. Han sikter til at departementet i brev til velferdstjenesteutvalget denne uken at utvalget “kun skal vurdere hvordan bruken av private aktører kan gjøres mer effektivt”, og at “Dette samsvarer også med den politiske bakgrunnen for at dette utvalget ble satt ned.” Hvordan kan statsråden lese av Stortingets vedtak og Innst. 43 S (2017-2018) at dette er den politiske bakgrunnen for at utvalget ble satt ned, når det ikke fremkommer i merknader tilsluttet av et stortingsflertall i saken som dreide som å begrense privat profitt i barnevernet, spør han?

Forståelse av mandatet

Statsråd Nybø svarer at hun kan ikke se at hennes forståelse av mandatet til utvalget er i strid med Stortingets anmodningsvedtak. – Det brukes i dag private aktører til å levere flere typer velferdstjenester, og regjeringen vurderer at bruk av private aktører kan være et godt virkemiddel for å få mer velferd for hver krone brukt. Utvalget er bedt om å identifisere problemstillinger knyttet til bruk av private aktører, og foreslå løsninger som fører til at bruken av offentlig finansierte velferdstjenester i størst mulig grad går til produksjon av faktisk velferd, svarer hun.

Tvedt Solberg er inne på det samme i sitt spørsmål. – Velferdstjenesteutvalgets mandat er omfattende, og gir ekspertutvalget et vidt rom for å vurdere de forhold utvalget anser formålstjenlig for å oppfylle Stortingets anmodningsvedtak, svarer næringsministeren her. Det hadde oppstått uenighet i utvalget om hvordan mandatet er å forstå. Nærings- og fiskeridepartementet ga i brev av 15. september 2020 til Velferdstjenesteutvalget uttrykk for at departementets vurdering av hvordan mandatet er å forstå, er i tråd med flertallets forståelse. Flertallets forståelse er at utvalget “skal legge til grunn at det er ønskelig å bruke private aktører til å levere velferdstjenester og at de kun skal vurdere hvordan bruken av private kan gjøres mer effektivt”.

Bli den første til å kommentere på "Utålmodig opposisjon rasler med sablene – det gjelder private i velferdstjenester"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.