Veiledning for helseteknologi-kjøp og sjekkliste for KI-anskaffelser

Anbud365: Veiledning for helseteknologi-kjøp og sjekkliste for KI-anskaffelserHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la nylig fra Nasjonal helse- og samhandlingsplan, der digitalisering og anskaffelse av digitale støtteverktøy er sentralt

Skriv ut artikkelen

Digitaliseringssultne kommuner og sykehus tilbys muligheter for statlig tilskudd og veiledning for kjøp av helseteknologi fra i år. Formålet er at kommuner som skal anskaffe og innføre helseteknologi, skal få bistand i prosessen. Dette fremgår av den såkalte samhandlingsplanen som Regjeringen nylig la fram. Her kan man også lese at det er på gang en sjekkliste til støtte i anskaffelsesprosesser hvor KI er en del av løsningen.

Regjeringen la nylig frem den såkalte helse- og samhandlingslanen (Meld. St. 9 (2023 – 2024) Melding til Stortinget Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 Vår felles helsetjeneste). Digitalisering er en sentral del av planene.

Tilskudd og veiledning

Det heter at Regjeringen vil støtte kommuner og sykehus som går foran i arbeidet med å utvikle, anskaffe og ta i bruk digitale løsninger som kan gjenbrukes av flere. Det gjelder bl.a. veiledning, prosess- eller implementeringsstøtte, tilskudd og nettverksstrukturer for kunnskapsutveksling.

I 2024 ble det etablert en tilskuddsordning der kommuner kan søke om midler til utprøving, anskaffelse og innføring av helseteknologi. Regjeringen vil, fremgår det av planen, etablere en veiledningstjeneste for helseteknologi fra i år. Formålet er at kommuner som skal anskaffe og innføre helseteknologi, får bistand i prosessen. Tjenesten skal gi veiledning knyttet til krav, standarder, rammebetingelser og formidling av beste praksis.

Leverandøroversikt

På sikt er det et mål å kunne gi oversikt over leverandører som imøtekommer krav og standarder. Tjenesten vil dermed bidra til etterlevelse og implementering

av krav og standarder hos leverandørene. Det er viktig for Regjeringen å gi forutsigbarhet for både kommunene og leverandørene og bidra til et mer bærekraftig leverandørmarked. Leverandørmarkedet er i utvikling og kan levere gode løsninger til ulike deler av tjenesten.

Gjennom helseteknologiordningen skal staten redusere risikoen for kommuner som går foran og gjøre det enklere for andre kommuner å investere i bl.a. journalløsninger og velferdsteknologi.  KS har for øvrig i gang et arbeid med felles journalløft for kommunene ved å samordne tiltak for bedre anskaffelser og å utvikle digital samhandling. En sentral del av arbeidet er å utvikle tjenester for samhandling innad i kommunene gjennom utprøvingsprosjekter.

Sjekkliste for KI-anskaffelser

Som følge av forrige helse- og sykehusplan ble det etablert et tverretatlig koordineringsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og de regionale helseforetakene. Formålet var å hjelpe og veilede helse- og omsorgstjenesten og forsknings- og innovasjonsmiljøer i offentlig og privat sektor, slik at den kan lykkes med å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Prosjektet har startet et arbeid med kvalitetssikring av KI-systemer som er rettet mot beslutningstakere, innkjøpere og personell. Det skal bl.a. munne ut i en sjekkliste til støtte i anskaffelsesprosesser hvor KI er en del av løsningen.

For å realisere målene må journal- og fagsystemene som virksomhetene har anskaffet videreutvikles. Samtidig må det også anskaffes nye systemer. Det betyr at det framover vil være flere systemer i bruk i helse- og omsorgstjenesten, konstaterer Regjeringen, som fastslår at hovedansvaret for digitalisering ligger hos aktørene i helse- og omsorgssektoren. Det innebærer også å anskaffe og innføre egne journal- og fagsystemer, samt å endre tilhørende arbeidsprosesser og oppgavedeling.

Desentralt tjenestetilbud

Et desentralisert tjenestetilbud skal også ivaretas i de regionale helseforetakenes kjøp av private og ideelle tjenestetilbud, og anbudsprosessene må innrettes slik at desentraliserte tilbud ivaretas, skriver Regjeringen om rehabiliteringstjenestene.

Bli den første til å kommentere på "Veiledning for helseteknologi-kjøp og sjekkliste for KI-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.