DFØ: Kritisk til digitaliserings-utelatelse og vraker fremtidig 30%-vekting

Anbud365: Tredje mest leste på Anbud365 hittil i år - fikk du med deg denne?På bildet Hilde Singsaas, direktør, og Gunnar Wessel Thomassen fung. avd.dir. for anskaffelser i DFØ

Skriv ut artikkelen

Ikke et ord om digitalisering i mandatet til Anskaffelsesutvalget. Det faller Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tungt for brystet, fremgår det av deres høringssvar til utvalgets delutredning nr. 1. DFØ mener at digitalisering og bruk av data er viktig for å nå målene med anskaffelsesreglene, ikke minst effektiv og bærekraftig bruk av samfunnets ressurser. DFØ vraker dessuten dagens bestemmelse om 30% klima- og miljøvekting til fordel for Anskaffelsesutvalgets løsning.

I sitt omfattende høringssvar trekker DFØ frem at «rollen digitalisering og deling av data kan spille i effektivisering og forbedring av offentlige anskaffelser er ikke en uttalt del av mandatet til utvalget».

Mer effektiv kontroll

– Digitalisering og innsikt gjennom data bidrar til mer effektiv kontroll av krav som stilles i anskaffelsesprosessen, for eksempel krav til miljø og arbeids- og lønnsvilkår, fremholder DFØ. Digitale anskaffelsesprosesser bidrar til økt gjennomsiktighet og sporbarhet og kan derfor redusere risikoen for korrupsjon og uryddig innkjøpspraksis.

DFØ mener anskaffelsesreglene i større grad bør legge til rette for å utnytte verdien skapt gjennom bruken av digitale løsninger og data i anskaffelsesprosessen. For eksempel mener DFØ at all informasjon (inkludert kunngjøringer) som skal offentliggjøres (som et minimum) som hovedregel bør publiseres på Doffin, og at dette bør gjelde både over og under terskelverdiene. Dette skaper gjennomsiktighet for leverandørene og et datagrunnlag som legger til rette for både innsikt, læring og effektmåling i gjennomføring av offentlige anskaffelser, understreker DFØ.

Krav om rapportering

Flere EU-reguleringer har krav om rapportering på strukturerte dataformat med formål om å måle effekten av og progresjon i omstillingspolitikk, for eksempel eForms og direktivet om bærekraftsrapportering. Dette er krav som treffer både oppdragsgivere og leverandører, og som kommer i tillegg til de krav som blir satt gjennom lovutkastet fra Anskaffelsesutvalget.

Digitalisering og deling av data vil være sentralt for å dokumentere at den ønskede effekten av ulike klima- og miljøkrav og -kriterier er oppnådd på en effektiv måte. For å følge opp målene bør virksomhetene stille kontraktskrav til at leverandører skal dokumentere og være forberedt på å rapportere måloppnåelse eller målprogresjon i hele kontraktsperioden. Det er her innsikten i hvilke krav og kriterier som gir ønsket effekt skapes, slår DFØ fast.

Vil vrake 30%-vektingen

DFØ støtter bl.a. dessuten at det innføres en plikt til å vurdere hvordan anskaffelsen kan innrettes for å begrense samlet klimaavtrykk og miljøbelastning. Det er positivt at det innføres en plikt til å stille klima- eller miljøkrav til ytelsen med reell klima- og miljøgevinst. DFØ støtter at denne bestemmelsen erstatter nåværende hovedregel i FOA §7-9 om å vekte tildelingskriterier med minimum 30%. DFØ er også positive til at det inkluderes en hjemmel til å etablere standardiserte minimumskrav, heter det, men:

– DFØ savner samtidig en forpliktelse om sirkulærøkonomi i den nye loven. Følgende tekst foreslår DFØ bør fremgå på egnet sted i lovens kapittel 2 Samfunnshensyn: «Oppdragsgiver skal gjennom sin anskaffelsespraksis bidra til å fremme sirkulærøkonomi.»

Bli den første til å kommentere på "DFØ: Kritisk til digitaliserings-utelatelse og vraker fremtidig 30%-vekting"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.