Skjerpede miljøkrav (V): Viktig for Forsvarsbygg med godt samarbeid med lokale aktører

Anbud365: Skjerpede miljøkrav (V) Viktig for Forsvarsbygg med godt samarbeid med lokale aktørerForsvarsbyggs historie strekker seg helt tilbake til etableringen av Den Norske Fortifikations-etat på slutten av 1600-tallet. Forsvarsanlegg, festninger og fort har gjennom hele vår historie vært sentrale for forsvaret av Norge. I dag forvalter Forsvarsbygg nesten 13 000 bygg og anlegg der Forsvaret jobber, øver, og bor. For soldaten trenger et hjem. Flyet trenger en base. Ubåten trenger en havn. Stridsvognen trenger et skytefelt. Ringvirkningene av aktivitetene til Forsvarsbygg treffer innbyggere i hele Norge, både i og utenfor Forsvaret. Til sammen er de om ca. 1400 ansatte over hele landet, der Forsvaret er. Hovedkontoret er i Oslo. Forsvarsbygg er en etat underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet er eier og vedtar hvordan forsvarssektorens eiendommer skal brukes og utvikles. Forsvaret er leietaker. De prioriterer og stiller krav ut fra sine behov. Kilde: Forsvarsbygg. På bildet: Christine Kihl, Fagleder miljø i anskaffelser, Forsvarsbygg.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) – Samarbeid med lokale aktører er viktig for oss. Flere av våre fasiliteter ligger i områder der vi er avhengige av lokal tilstedeværelse, både i et vedlikehold og beredskapsperspektiv. Det fremhever Christine Kihl, Fagleder miljø i anskaffelser ved Forsvarsbygg til Anbud365 – når vi ber om status på økte miljøkrav i offentlige anskaffelser. – Jeg tenker at det også er viktig å premiere reelle klima og miljøgevinster i selve utførelsen av en jobb – og ikke bare de som er gode på å skrive. 

Regjeringens skjerpede krav for å ivareta klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – gir økt behov for miljøkompetanse. Hvordan har en forberedt seg, hvordan velge det som gir mest effekt, hva med kontroll og oppfølging etc. Veiledningen fra DFØ kom ut like før jul og har dermed ikke gitt mye tid til forberedelser. Anbud365 har vært i kontakt med relevante aktører for å høre hvordan status er. Dagens kandidat: Christine Kihl, Fagleder miljø i anskaffelser ved Forsvarsbygg.

Christine Kihl – Fagleder miljø i anskaffelser, Forsvarsbygg jobber i avdelingen for anskaffelser, i seksjon for samfunnsansvar og etterlevelse. Her har hun vært ansatt i ca. ett år, i det som var en nyopprettet miljøstilling i anskaffelsesavdelingen. Tidligere har hun jobbet i flere år med grønne anskaffelser i DFØ.

Anbud365: Hvordan har dere forberedt dere til den nye forskriften? Har dere i gang forberedelser til en anskaffelse etter de nye miljø-/klimakravene?

Kihl: Klima og miljø er en sentral del av Forsvarsbyggs samfunnsansvar, vi er opptatt av å få reell klima- og miljøeffekt i våre anskaffelser.

Forsvarssektoren fikk i slutten av 2022 en klima- og miljøstrategi som er tydelig på at Forsvarssektoren skal bidra til Norges innsats for å nå nasjonale klima og miljømål. Samtidig skal Forsvarets operative evne opprettholdes og styrkes. Et av innsatsområdene inkluderer omlegging til sirkulær økonomi, der anskaffelser skal være bærekraftige.

Forsvarsbyggs anskaffelser omfattes av Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) som ikke er påvirket av den nye forskriftsendringen, og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Vi har flest anskaffelser under EØS terskelverdi (56 mill), bestående av mindre bygge- og anleggsprosjekter.

Forberedelsene i høst, handlet mye om informasjon og kompetansebygging omkring den nye forskriften. Det er blitt arrangert webinarer, møter og samlinger for både prosjektledere og anskaffelsesansvarlige.

Våre malverk for anskaffelser er blitt oppdatert og det er laget en plukkliste for tildelingskriterier miljø. Plukklisten ligger tett opp mot anbefalingene fra DFØ, som vil være et dokument under utvikling. Fremover kommer vi til å jobbe mye med erfaringsdeling, for å sikre at beste praksis tas i bruk.

Forsvarsbygg har et standard miljø kravsett (Miljøoppfølgingsplan (MOP)) som brukes i alle investeringsprosjekter over 20 millioner kroner. Dette kravsettet revideres årlig og vil i løpet av våren/sommeren oppdateres mot regelverksendringer og mål forsvarssektoren har satt.

I den grad det er mulig ønsker vi å samkjøre oss med andre byggherrer og følger mye med på hva andre gjør. Vi har planer om økt bruk av markedsdialog mot leverandører og bransjeorganisasjoner, med mål om bedre treffsikkerhet på hva som gir best effekt for henholdsvis krav og kriterier.      

Anbud365: Hvordan er miljøkompetansen som du kan benytte deg av ved anskaffelser i din virksomhet? Er det planer om å styrke den?

Kihl: Forsvarsbygg har intern miljøkompetanse gjennom egen miljøavdeling med i overkant av 40 tilsatte. Min stilling, opprettet for ca. ett år siden, var en styrking på miljøsiden. Som fagleder skal jeg være en lavterskel ressurs for innkjøpsavdelingen.

Målet er en balanse mellom intern kompetanseheving for våre prosjektledere og anskaffelsesansvarlige, i kombinasjon med interne og eksterne klima og miljøressurser.

Vi er opptatt av at gode klima og miljøkrav, samt tildelingskriterier, blir breddeidrett i alle anskaffelser og ikke kun i symbolprosjekter. Vi kan oppleve at lav pris trumfer vekting, med krav er vi sikret klima og miljøeffekt. Det blir derfor ekstra viktig å teste ut og gjøre oss erfaringer. Vi må finne frem til de rette verktøy, slik at vi er klare til å møte fremtidige behov.  

Anbud365: Hvilke konsekvenser tror du ny forskrift har å si, for henholdsvis store og mindre virksomheter/oppdragsgivere?

Kihl: Forsvarsbygg er opptatt av å legge til rette for konkurranse, slik at også lokale entreprenører kan delta. Samarbeid med lokale aktører er viktige for oss. Flere av våre fasiliteter ligger i områder der vi er avhengig av lokal tilstedeværelse både i et vedlikehold- og beredskapsperspektiv.  

Faren med nye miljøkrav er at hvis vi gjør det for komplisert for de små virksomheter, kan resultatet bli at flere velger å avstå fra konkurransen. Det kan bli for ressurskrevende for dem å delta. Jeg tenker at det også er viktig å premiere reelle klima og miljøgevinster i selve utførelsen av en jobb og ikke bare de som er gode på å skrive.

Anbud365: Hva tenker du om kontroll og oppfølging ved innføring av ny forskrift?

Kihl: Vi ønsker å følge opp klima og miljøkravene vi stiller, men det er krevende. Det er en kjent kapasitetsutfordring for de fleste oppdragsgivere og det er mange krav som skal følges opp i bygge og anleggsprosjekter. Jeg ser det som spesielt viktig at vi fremover klarer å følge opp kravene, der vi bruker unntaksbestemmelsen – og det leverandørene forplikter seg til gjennom tildelingskriteriene.

Nylig fikk vi styrket kapasiteten på avtaleforvaltningen i anskaffelsesavdelingen. Det hjelper noe, behovet er stort, det gjelder å finne frem til gode arbeidsmetoder.

Det er et klart behov for mer system på jevnlig oppfølging og kontroller. Jeg ønsker meg ikke en kultur hvor leverandører forplikter seg til klima og miljøkrav; de ikke kan eller vil etterleve, fordi de opplever at vi ikke følger opp.

Jeg ønsker også at vi skal bli bedre på å samle inn og beregne klima og miljøgevinstene vi oppnår. Jeg tror det kan gi prosjektlederne og anskaffelsesansvarlige ytterligere motivasjon til å stille klima og miljøkrav.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav (V): Viktig for Forsvarsbygg med godt samarbeid med lokale aktører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.