Ensidig pris ved kjøp av skolerengjøring kan gi svekkede elevprestasjoner

Anbud365: Ber om bedre forutsetninger for konkurranseutsetting av arbeidsformidlingI en nylig fremlagt rapport presenterer den svenske arbeidsgiverorganisasjonen Almega og et par av deres bransjeforeninger en serie forslag til en mer effektiv konkurranseutsetting av arbeidsformidling med betydelig høyere resultatfokus enn i dag. På bildet Anna-Karin Hatt, adm.dir. i Almega (foto: Åsa Ellsäter).

Skriv ut artikkelen

En av de største foreningene i svensk arbeidsliv, Almega, langer i en fersk guide ut mot ensidig bruk av pris i offentlige anskaffelser. En slik ensidighet fører ofte til problemer på sikt, heter det, og de begrunner dette bl.a. i et eksempel fra kjøp av skolerengjøring: Vinner gjør de aktørene som satser på å senke kvaliteten for å drive ned prisen. Resultatet er at skolerom omkring i Sverige lider av skitne miljøer og uhygieniske toaletter. Elever og skolepersonellet har det rimeligvis da dårligere og presterer dårligere i slike miljøer, poengteres det i omtalen av guiden.

Almega er en forening som representerer et sekstitalls ulike bransjer i tjenestesektoren. Ca. 11 000 foretak med over 550 000 ansatte er medlemmer. Det er denne foreningen som står bak utgivelsen av «Ett race mot toppen i offentlig upphandling – guide til smartare inköp».

I guiden fins eksempler på hvorledes kvalitets- og innovasjonsanskaffelser kan foregå. De fleste eksemplene er hentet fra IT- og omsorgssektoren, der slike anskaffelser som her nevnt, er vanlig forekommende, heter det. I tillegg er det også eksempler som viser hvorledes kvalitet kan stå i sentrum ved anskaffelser som gjelder eldreomsorg og rengjøring/lokalservice. På tross av at det er vanlig med et ensidig fokus på bruk av pris ved de sistnevnte anskaffelsene, fins det gode muligheter for i stedet å rette søkelyset mot kvalitet, ifølge Almegas guide.

Ensidig prisfokus kan gi problemer

Et ensidig fokus på pris leder ofte til problemer, fremholdes det i omtalen av guiden. Ettersom offentlige skoler som kjøper inn rengjøring/lokalservice ofte bruker laveste pris. Det kan skape en situasjon der rengjøringsforetak med ambisjoner om virkelig å gjøre rent, ofte taper i anbudskonkurransene. Vinner gjør de aktørene som satser på å senke kvaliteten for å drive ned prisen. Resultatet er at skolerom omkring i Sverige lider av skitne miljøer og uhygieniske toaletter. Elever og skolepersonellet har det rimeligvis da dårligere og presterer dårligere i slike miljøer, poengteres det i omtalen av guiden.

En aktuell studie, fortsetter omtalen, løfter for eksempel frem at det finnes en tydelig forbindelse mellom skoleresultat og sosiale problemer i skolen på den ene siden og rene miljøer på den andre. De forskerne som har studert skolens situasjon skriver at også det fysiske miljøet har betydning for hvorledes elevene trives på skolen. Slitne skolemiljøer og skitne toaletter sender ut negative signaler til elevene og risikerer i sin tur å bidra til fortsatt ødeleggelse.

Større kvalitet = bedre velferd

Almega poengterer at eksemplet viser hvorfor større vekt på kvalitet i forbindelse med anskaffelser av rengjøring/lokalservice er et viktig skritt mot en bedre velferd. Samfunnsøkonomisk tapes enorme beløp på at visse elever mislykkes i skolen. Det resulterer i fremtidig arbeidsløshet og andre former for utenforskap. Uregjerlige og uhygieniske skolemiljøer svekker elevenes evne til å klare studiene, og det øker risikoen for at de kan komme til å mislykkes på skolen. Kortsiktig fokus på besparelser kan dermed lede til økte kostander på sikt. Eksemplet fra skolerengjøringen viser at en slik ensidig innretning mot pris ikke er rette måten å passe en anskaffelse på. Helheten må tas i betraktning.

Hensikten med guiden er ikke å gi et heldekkende bilde av offentlige anskaffelser. Den vender seg i første rekke til dem som normalt ikke selv utfører anskaffelsene, men som på ulik måte likevel er berørt. Målgruppen er således bestillere i offentlige virksomheter og politikere som tar overordnede beslutninger om hvorledes offentlige anskaffelser skal gjennomføres. Også leverandører som gjerne vil være med og konkurrere om kontraktene er med i målgruppen for Almegas guide.

Bli den første til å kommentere på "Ensidig pris ved kjøp av skolerengjøring kan gi svekkede elevprestasjoner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.