Vil se nærmere på tids- og ressursbruk ved håndtering av innsynskrav

Anbud365: Vil se nærmere på tids- og ressursbruk ved håndtering av innsynskravStatssekretær Magnus Thue, i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), har det politiske ansvaret for den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I dette eksklusive intervjuet md Anbud365 gir han signaler om sentrale elementer i meldingen.

Skriv ut artikkelen

Innsyn og åpenhet i offentlige anskaffelser står fjellstøtt, men tids- og ressursbruken knyttet til håndteringen av innsynskrav – i særdeleshet sladdingen – må ses nærmere på. Det vil skje i den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, forteller statssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til Anbud365. Ikke minste resultatene av innsyns-undersøkelsen til Anbud365 og reaksjonene på den har gitt støtet til denne politiske oppfølgingen.

I NFD har statssekretær Thue det politiske ansvaret for arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Meldingen ventes til Stortinget innen ett års tid fra i dag, ifølge statssekretæren, som forleden ledet et såkalt lyttemøte i forbindelse med arbeidet med meldingen. På møtet var en rekke aktuelle interessenter representert – organisasjoner for leverandører, representanter for offentlige innkjøpere, små og store kommuner, Miljøstiftelsen Zero og Initiativ for etisk handel.

Thue og hans medarbeidere fikk bred oppslutning om de planlagte hovedtrekkene i meldingen- i stikkords form: Mulighetene for innovasjon, økt digitalisering, kompetanse og kunnskapstilfang, små og mellomstore bedrifter og samfunnsmessige hensyn.

Innovasjon

Var det så noe statssekretær Thue særlig hadde merket seg i løpet av møtet, noe han spesielt ville trekke frem? I intervjuet med Anbud365 slår han fast at møtet gav mye spennende input, men:

– Å finne ut hva som kan gjøres for å bringe innovasjon til å bli realiteter og ikke bare et fyndord, fremstår som viktig å løfte frem. Vi må finne ut hva som er bøygen. Nasjonalt program for leverandørutvikling har gjort en god jobb, men mer trengs, sier han, og poengterer at man ikke er kommet langt nok. Jeg ser ikke bort fra at det er behov for en kulturendring – at en fryktkultur må vike for en forståelse for at det er grunn til å utfordre markedet ved å bruke det handlingsrommet som tross alt finnes i regelverket.

Ledelsen

Så vel i forbindelse med innovasjon som med anskaffelser generelt har ledelsesnivåene i virksomhetene et spesielt ansvar. Noen steder har toppledelsen tatt et slikt ansvar, men ikke overalt ennå. Thue:

– Anskaffelsesvirksomheten må forankres på høyt nivå i virksomheten. Det dreier seg om betydelige verdier, både for den enkelte virksomhet og for samfunnet. Generelt ser jeg det slik at det er naturlig at ledelsesnivået derfor tar ansvar, ikke minst dersom det dreier seg om å gjøre nødvendige endringer i kulturen som råde i forbindelse med deres anskaffelser. Det er viktig å løfte anskaffelser opp i organisasjonen, fremdeles er det virksomheter der innkjøperne sitter forholdvis langt ned i organisasjonen. Det må endres. Praktisering av det offentlige anskaffelsesregelverket er et lederansvar.

Praktisering av innsynskrav

Tidligere i år gjorde Anbud365 en undersøkelse for å avdekke omfanget av arbeid hos offentlige innkjøpere når det gjelder praktisering av innsynskravet. Resultatet viste at dette var svært ressurskrevende, ikke minst i forbindelse med sladding. Statssekretæren er klar på at innsynsadgang er viktig, og at den må tas vare på:

– Når det gjelder ressursbruken knyttet til håndteringen av innsynsadgangen, vil det være blant de momentene vi tar sikte på å drøfte i den kommende meldingen, forteller statssekretær Thue. Vi må finne en gyllen middelvei – balansere best mulig praksis når det gjelder innsyn med en mest mulig effektiv ressursbruk, der ikke minst tidsbruken knyttet til dette med sladding, skal vies oppmerksomhet.

Bli den første til å kommentere på "Vil se nærmere på tids- og ressursbruk ved håndtering av innsynskrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.