Leverte dokumentasjon etter tilbudsfrist, ble ikke avvist

Anbud365: Leverte dokumentasjon etter tilbudsfrist, ble ikke avvistPartene i saken for Oslo Byfogdembete var enige om at forsyningsforskriften bare har overordnede bestemmelser om kvalifikasjonskrav.

Skriv ut artikkelen

Dokumentasjon for kvalifikasjonskrav kom etter tilbudsfristens utløp, men det gav ikke grunnlag for å avvise tilbyderen. Forklaringen er at dette var en anskaffelse som styres av forsyningsforskriften og der er det ikke, ifølge Oslo byfogdembete, uttrykkelige krav om at leverandører som ikke er kvalifisert, blir avvist.

PayEx Norge AS («PayEx») fremsatte i april i år begjæring om midlertidig forføyning mot Norges Statsbaner AS («NSB»). Kravet var at NSB forbys å inngå kontrakt med Nets A/S («Nets») før det foreligger rettskraftig avgjørelse eller endelig avklaring om lovligheten av kontraktstildeling i anbudskonkurranse om avtale for betalingstjenester til NSB (sak16-069808TVI-OBYF/1 ved Oslo byfogdembete).

Det var enighet om at Nets A/S faktisk oppfylte de fastsatte kvalifikasjonskravene til økonomisk soliditet, til å ha et kvalitetssikringssystem mv. Spørsmålet var utelukkende om Nets skulle vært avvist fordi selskapet, ved utløpet av fristen for prekvalifisering, ikke hadde oversendt den dokumentasjonen som tilbyderne etter kvalifikasjonsgrunnlaget skulle fremlegge. I tillegg om den supplerende dokumentasjonen som ble fremlagt etter utløpet av fristen for prekvalifisering, var tilstrekkelig.

Dokumentasjon og avvisning

Under den muntlige forhandlingen i saken ble det fra NSBs side bekreftet at det ville vært grunnlag for å avvise Nets fra konkurransen dersom ikke dokumentasjonen som var fremlagt ved utløpet av fristen for innsendelse av søknad om prekvalifisering, ikke var blitt supplert.

Partene i saken var enige om at forsyningsforskriften bare har overordnede bestemmelser om kvalifikasjonskrav. Forskriften har heller ikke nærmere bestemmelser om avvisning der disse kravene ikke er oppfylt. Det er heller ikke gitt regler om når det kan ettersendes dokumentasjon.

Forsyningsforskriften krever med andre ord ikke uttrykkelig at leverandører som ikke er kvalifisert, blir avvist. Det følger imidlertid av praksis at det bare er leverandører som er kvalifisert, som kan tildeles kontrakt.

Ikke klare regler for avisningsplikt

Idet forsyningsforskriften ikke inneholder klare regler om avvisningsplikt eller adgangen til å be om supplerende dokumentasjon, må spørsmålet, ifølge Oslo byfogdembete, om det foreligger avvisningsplikt bero på en tolkning av konkurransegrunnlaget. Retten konkluderte vurderingen med at etter konkurransegrunnlaget hadde NSB anledning til å etterspørre supplerende dokumentasjon.

Spørsmålet om det var grunnlag for å avvise Nets fra konkurransen, må etter dette bero på en vurdering av om Nets oppfylte kvalifikasjonskravene i lys av dokumentasjonskravene – ut fra den dokumentasjonen som forelå etter at supplerende dokumenter var innhentet.

Retten kom til at det var sannsynliggjort at NSBs vurdering av om Nets oppfylte kvalifikasjonskravene, bygde på en saklig og forsvarlig vurdering, og at NSB for øvrig utøvde et forsvarlig skjønn ved vurderingen av om kvalifikasjonskravene var oppfylt. Dermed konkluderte retten med at det ikke var grunnlag for å avvise Nets fra konkurransen. Av denne grunn er det heller ikke grunnlag for å omgjøre tildelingsbeslutningen, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Leverte dokumentasjon etter tilbudsfrist, ble ikke avvist"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.