Færre Oslo-saker enn på mange år for Kofa

Anbud365: Færre Oslo-saker enn på mange år for KofaFinansbyråden Einar Wilhelmsen (MDG) har det politiske ansvaret for satsinger som regelverket for anskaffelser (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

Av de 167 klagesakene i Kofa i fjor sto Oslo kommune for tre. Dette er det laveste antall på mange år, fremgår det av en rapport til kommunens kontrollutvalg. Av de tre ble en avvist, en trukket av klageren og den tredje endte med at Oslo kommune hadde brutt regelverket. I domstolene var det to Oslo-saker i fjor – i den ene ble kommunen dømt til å betale erstatning, i den andre saken vant kommunen. Sistnevnte dom er imidlertid anket, og dermed ikke rettskraftig.

Opplysningene i rapporten er i hovedsak basert på statistikken til Klagenemndsekretariatet og informasjon fra Kommuneadvokaten.

Gjennomgangen viser at Kofa konkluderte med brudd i den ene saken som gjaldt Oslo kommune i 2019, og at en annen sak ble avvist som uhensiktsmessig for behandling. I tillegg var det en sak som ble trukket av klageren. I en sak som gjaldt et aksjeselskap heleid av Oslo kommune (Sporveien AS) konkluderte klagenemnda med at regelverket ikke var brutt.

Ingen regelbrudd i 2017

Kofa avgjorde totalt 167 saker i 2019. Til sammenligning avgjorde Kofa totalt 117 saker i 2018 og 162 saker i 2017, fremgår det av rapporten. I 2017 var det fire Oslo-saker for Kofa, hvorav en ble avvist og tre behandlet med resultatet «ikke brudd på regelverket». Eneste året siden 2014 uten «brudd på regelverket» for Oslos vedkommende. Året etter, i 2018, var ni Oslo-saker til behandling – i fire saker slo Kofa fast at det hadde vært brudd på reglene, i fem at så ikke hadde vært tilfelle.

Ifølge Kofa-statistikken har Oslo kommune ikke siden 2014 hatt et så lavt antall saker for Kofa som i fjor. Sist gang Oslo, kommune pådro seg et overtredelsesgebyr var i 2014. Statistikken for antall Oslo-saker for Kofa viser en bølgeform over tid – annethvert år er det mange saker, hhv 9,12 og 17, i de mellomliggende er det mer beskjedent – 5,4 og 3.

To Kofa-saker ikke ferdigbehandlet

Det fremgår også av rapporten at Kofa har to innkomne saker som gjelder Oslo kommune og som ikke er ferdigbehandlet. Den ene dreier seg om vesentlige avvik (sak 2019/311), den andre om oppfyllelse av kvalifikasjonskrav (sak 2019/468).

To saker som gjaldt Oslo kommune ble behandlet av domstolene i 2019. Den ene gjelder anskaffelse av en ny barnehage, der en entreprenør krevde erstatning for positiv kontraktsinteresse basert på at vinnende entreprenørs tilbud skulle vært avvist. Oslo tingrett fant i dom i juni 2019 at kommunen var erstatningsansvarlig, noe Borgarting lagmannsrett etter anke fra kommunen opprettholdt i dom av 29. januar 2020. Den andre saken gjelder anskaffelse av kaffemaskiner og kaffebønner, der tapende leverandør også krevde erstatning for positiv kontraktsinteresse. I dom 6. desember 2019 frifant tingretten kommunen, men dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

I tillegg har det i 2019 vært fremmet begjæring om midlertidig forføyning for å stanse kontraktsignering i tre anskaffelser foretatt av kommunen. I alle tre har forføyningssaken blitt trukket eller den har falt bort, skriver Kommunerevisjonen i Oslo til kontrollutvalget.

Bli den første til å kommentere på "Færre Oslo-saker enn på mange år for Kofa"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.