«Nøkternt godt nok» er godt nok når Forsvaret anskaffer

Anbud365: «Nøkternt godt nok» er godt nok når Forsvaret anskafferDe fleste leveranser er levert til riktig tid og med rett kvalitet, unntaket er NH90 hvor leverandøren fortsatt ikke leverer som forutsatt. Denne anskaffelsen har vært utfordrende for etaten og vil fortsatt være det i årene fremover, heter det i Forsvarsmateriells årsrapport fore 2019. På bildet direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell.

Skriv ut artikkelen

I tilfeller hvor miljøkrav ikke kan forenes med krav om lavest mulig kostnad kan det bli nødvendig å akseptere en noe høyere kostnad for å sikre at mer bærekraftige løsninger velges, heter det i Forsvarsmateriells årsrapport for 2019. Det opplyses også at Forsvarsdepartementet legger opp til at materiell skal anskaffes med utgangspunkt i en nøktern godt-nok-tilnærming. Det skal fortrinnsvis anskaffes ferdig utviklet materiell.

I sin årsrapport for 2019 skriver Forsvarsmateriell at de har anskaffet og overlevert materiell til Forsvaret til en verdi av 13,4 milliarder. 118 nye kontrakter om fremtidige leveranser er inngått – til en samlet verdi av inntil 5 milliarder. Dette er sentrale bidrag i pågående modernisering av Forsvaret. De forvalter cirka 400 kontrakter, rammeavtaler og avrop. Hver av disse er på mer enn 1 million kroner og er alle knyttet til aktive investeringsprosjekter.

Den største utbetalingen i 2019 var knyttet til leveringen av seks F-35 kampfly. Blant de største leveransene i tillegg til F-35 kampfly var logistikkfartøyet KNM Maud.

I denne anskaffelsen er det stilt en rekke miljøkrav i tråd med kravene fastlagt av internasjonalt regelverk for skipsfarten. Dette innebærer blant annet at fartøyet er tilrettelagt for landstrømforsyning ved kai og reduserte NOx-utslipp. I forbindelse med vedlikeholdet er det stilt strenge krav til at det ikke slippes ut miljøgifter, fremgår det av årsrapporten.

Utfordrende leveranser

De fleste leveranser er levert til riktig tid og med rett kvalitet, unntaket er NH90 hvor leverandøren fortsatt ikke leverer som forutsatt. Denne anskaffelsen har vært utfordrende for etaten og vil fortsatt være det i årene fremover.

Forsvarsmateriell kunne i fjor konstatere at de ikke fikk merknader fra Riksrevisjonen innenfor anskaffelsesområdet. Heller ikke ble det avsagt negative rettsavgjørelser, men det ble avsagt en fellende avgjørelse i Klagenemnda for offentlige anskaffelser i perioden.

Arbeidslivskriminalitet

I 2019 ble innsatsen for å motvirke arbeidslivskriminalitet styrket ved at Forsvarsmateriell forbedret arbeidet med aktiv oppfølging av leverandørene. Det utarbeides bl.a. en risikovurdering i forbindelse med anskaffelsen for å avgjøre om tettere oppfølging enn normal kontraktsoppfølging er nødvendig. I kontrakter er det bestemmelser om at leverandøren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.. Kravene angir minimumsstandarder. Leverandørene er forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine eventuelle underleverandører.

Klimapåvirkning

Det er videre anslått at klimapåvirkningen av forsvarssektorens innkjøp i 2017 utgjorde 545 000 CO2-ekvivalenter og tilsvarer om lag 70% av sektorens totale klimaavtrykk på om lag 800 000 CO2-ekvivalenter. Teknologiutviklingen muliggjør i dag innføring av nytt materiell og løsninger som bidrar til redusert miljøpåvirkning og klimaavtrykk. Dette gjelder for eksempel bruk av simulatorer, IKT, droner, avstandsleverte våpen, batteriteknologi, hybrid-løsninger, nytt drivstoff med mer, ifølge årsrapporten fra Forsvarsmateriell.

Bli den første til å kommentere på "«Nøkternt godt nok» er godt nok når Forsvaret anskaffer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.