Sykehusinnkjøp-konferanse: Kompetanseoppbygging som tildelingskriterium?

03.04.2019: Sykehusinnkjøp-konferanse Kompetanseoppbygging som tildelingskriteriumI Drammen skal det reises et helt nytt sykehus, og adm. dir. i Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll, kunne på dialogkonferansen til Sykehusinnkjøp fremheve at det åpnet for å ta i bruk helt nye teknologisk muligheter.

Skriv ut artikkelen

Bør kompetanseoppbygging inngå som tildelingskriterium? Spørsmålet ble stilt fra leverandørhold på siste dag av årets dialogkonferanse i regi av Sykehusinnkjøp. Også adm. dir Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp var opptatt av behovet for kompetanseutvikling. Vi må, sa han, utviklet spisskompetanse for å kunne fremstå som attraktive rådgivere for helseforetakene vi skal betjene. Utfordringen er den raske teknologiske utviklingen. Et nytt sykehus i Drammen har f.eks. ambisjoner om å fremstå med avanserte teknologiske muligheter. Skal man få det til, kreves også nødvendig innkjøpskompetanse.

Istad kunne fortelle at de var i gang med å utvikle en innkjøpsstrategi med føringer for kategoristyring. I alt 13 kategorier er i porteføljen, og kategorien legemidler er kommet lengst med innkjøpsstrategi-arbeidet. Hittil har strategiarbeidet stort sett gått ut på å kartlegge føringer og hvilken retning man skal gå. Sykehusinnkjøp har for øvrig rundt regnet 1200 anskaffelser som løpende skal tas hånd om, men regner likevel med at det skal bli tid til en god strategiprosess.

For Istad var det viktig å poengtere at innkjøpsvirksomheten skal understøtte helseforetakene og deres behov, slik at innkjøpsstrategien må være i samsvar med dette. Det er nødvendig å bygge spisskompetanse, understreker han, for å fremstå som kompetente rådgivere. Spørsmålet er bl.a. hva slags kompetanse man trenger.

Hvilke behov skal dekkes?

Han trakk frem enkelte poenger med relevans til strategiarbeidet fra parallellsesjonene på første dag av konferansen. I stedet for å se hva man tidligere har hatt og hva eventuelt andre har, er det viktig å ta tak i selve problemstillingen: Hva slags behov skal dekkes? Det er ikke slik at det som fungerte før nødvendigvis er fremtidens løsning, slo Istad fast.
I forbindelse med Sykehusinnkjøps strategiarbeid er det vesentlig å legge til rette for tydelige og veldefinerte grensesnitt mellom helseforetakene og Sykehusinnkjøp. Det må være en sømløs sammenheng mellom de anskaffelsene Sykehusinnkjøp står for og de innkjøp/bestillingene sykehusene utfører. Eksempelvis, fremhevet Istad, trenger Sykehusinnkjøp data fra sykehusene for å legge til rette for best mulige anskaffelser. På den annen side må sykehusenes ledelse ha informasjon og oversikt over hvilke avtaler som finnes for å få best mulig nytte av dem. 

Samhandling med leverandørmarkedet 

Også samhandling med helseindustrien var viktig for Istad. Han pekte på samfunnsansvar, der leverandørene for øvrig er opptatt av at det skal lønne seg å ta samfunnsansvar. Og de er i behov av forutsigbarhet, konstaterte han.

Når det gjelder innovasjon rapporterte han fra diskusjonene et behov for å bringe spørsmålet om innovasjon ned på det konkrete planet. Å bruke mye tid i tidlig fase i en anskaffelse ble understreket, og leverandørene fremhevet dessuten betydningen av at dialogen måtte være reell. Det ble oppfordret til å tenke mer i retning av verdikjede, ikke bare produkt.

Høyteknologisk nytt sykehus i Drammen

I Drammen skal det reises et helt nytt sykehus, og adm. dir. i Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll, kunne fremheve at det åpnet for å ta i bruk helt nye teknologisk muligheter. Den teknologiske utviklingen pågår for fullt hele tiden, og frem til åpningen – vesentlig i perioden 2021-2022 – skal mange og viktige anskaffelser gjøres: Ca. 900 ulike artikler skal anskaffes, og nør 15 000 enheter.  I tillegg kommer selve byggeprosjektet. Det dreier seg totalt sett om et mangemilliarder-prosjekt.

Forskning skal bl.a. tas i bruk for å sikre nye teknologi i anskaffelsene, og en teknologistrategi for 2019 – 2022 er laget. Hun understreket betydningen av å få hjelp fra Sykehusinnkjøp på anskaffelsesområdet. Sykehuset skal stå klart i 2025. Gjennom bl.a. innovative anskaffelser skal man sikre at sykehuset fremstår helt i front på mange ting når det gjelder teknologiske muligheter. Vi skal være så moderne vi bare kan når vi åpner det nye sykehus, slo hun fast.

Leverandørene og kompetanse

På vegne av leverandørmarkedet lanserte general manager Anders Gunby i GE Healthcare noen poenger til refleksjon.  Det ene er at det er viktig for leverandørene å ha oversikt over nær investeringer skal gjøres, slik at de kan lokalisere nødvendig kapasitet til oppgaven. Dernest ønsket han seg åpenhet om konkurransene, og la vekt på dialog med oppdragsgiverne. Konkurranse med forhandlinger syntes han godt om, og Gunby lanserte ideen om at kompetanseoppbygging burde inngå som et vesentlig tildelingskriterium. Hvor lenge en rammeavtale bør vare, er et spørsmål, spesielt nå når det åpenbart er en tendens til at varigheten blir lengre og lengre.

Bli den første til å kommentere på "Sykehusinnkjøp-konferanse: Kompetanseoppbygging som tildelingskriterium?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.