Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26. november

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 26. novemberFra 2022 skal Posten-konsernet, her ved sin konsernsjef, Tone Wille, bare anskaffe varebiler drevet av fornybare energikilder i byene, og utenfor byene fra 2023 (foto: Håvard Jørstad / Posten Norge AS).

Skriv ut artikkelen

Ny styreleder i Anskaffelsesakademiet, og Miljømerking Norge vil ha forenklede verktøy til bruk ved miljøkrav. En kommune er lettet over å ha fått ett tilbud, en annen gjorde grep for å unngå kunngjøringsplikten. Dansk europamester i bærekraftige innkjøp, og innkjøpsmakt sikret elektrisk ferje over skummelt havområde. Og: 30.november er det nytt, gratis Anbud365-seminar – er du påmeldt? Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365-seminar 30. november

Nytt, gratis Anbud365-seminar 30.november: Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen med ««Bare» et regelbrudd – eller en ulovlig direkte anskaffelse?». Til dere som skal delta fysisk – fortsatt ledige plasser (!) – blir det servert frokost og kaffe fra 08.30-09.00. Over 700 har meldt seg på digitalt. Påmelding her.

Om sirkulære møbelanskaffelser

2.desember arrangeres Nordic Circular Furniture Dialogue Conference i regi av det nordiske prosjektet «sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser». Der vil offentlige aktører presentere gode eksempler på sirkulære møbelanskaffelser. Tilbydere på området vil presentere sine sirkulære løsninger. Haster med påmelding!

Markedsdialog om klimaklok ressursforvaltning

Bærum kommune invitere til dialogkonferanse 15. desember i forbindelse med en innovativ anskaffelse av et markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse. Kommunen ønsker å mobilisere relevante leverandører som kan levere en løsning på dette alene eller sammen med andre. Mer info finner du her.

Ny styreleder i Anskaffelsesakademiet

Tim Kristian Andreas Torvatn, førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, er valgt til ny styreleder i Anskaffelsesakademiet. Han etterfølger Malin Arve, som fortsetter i styret.

Ny partner offentlige anskaffelser

Wenche Sædal, flittig bidragsytere i Anbud365s spalter, blir 1. januar 2022 ny partner innen offentlig anskaffelser i Advokatfirmaet Thommessen.

StartOff: Forlenget konsulentavtale

Avtalen om konsulentbistand fra Startup Norway til StartOff er utvidet/endret til å gjelde også for januar 2022. Opprinnelig utløpsdato var 31.12 2021, melder Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Kofa med i universitets-avtale

Klagenemndssekretariatet, der Kofa inngår, har laget samarbeidsavtale med det juridiske fakultet i Bergen. Avtalen innebærer en tettere tilknytning mellom de ulike partene der formålet er å dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring spesielt innenfor offentlige anskaffelser og konkurranseretten, men også andre tilgrensende rettsområder.

Snart bare fornybart for Postens varebiler

Fra 2022 skal Posten-konsernet bare anskaffe varebiler drevet av fornybare energikilder i byene, og utenfor byene fra 2023. Nyheten kommer i forbindelse med at Posten har vedtatt en ny klima- og miljøstrategi.

Trenger forenklede verktøy til miljøkrav

For å få uttelling når det gjelder lavere utslipp og mindre miljøbelastning, trenger innkjøpere verktøy som forenkler prosessen med å stille ambisiøse og tydelige miljøkrav til anskaffelsene, slår Miljømerking Norge fast i en uttalelse til Klimautvalget 2050.

Kom seg under kunngjøringsgrensen

Midt-Telemark kommune fikk utarbeidet en kalkyle som viste at utbedringen av en bru ville koste om lag 1,1 mill kroner pluss moms, skriver Varden. Grensen for å lyse ut slike jobber offentlig er på 1,3 mill. Tre leverandører ble invitert, en av dem kom med tilbud – det var på 2,5 mill., forhandlet ned til 2,2 mill.

Grønt skifte etter bruk av innkjøpsmakt

En av landets tøffeste ferjestrekninger blir utslippsfri når Bognes – Lødingen får elektriske ferjer. – Det er ikke lenge siden mange ville sagt at det ikke var mulig å drifte elektrisk ferje på en så lang og krevende strekning! Det grønne skiftet i ferjedriften er et resultat av at Statens vegvesen bruker sin innkjøpsmakt, heter det fra Statens vegvesen.

Fikk inn ett tilbud – lettet

Våler kommune fikk inn tilbud fra én tilbyder om å bygge mobilt bredbånd på Våler Finnskog. – Vi er veldig lettet over at det har kommet inn et anbud. Dette har vi jobbet med over ganske lang tid, og nå fikk vi endelig tilbudet, sier næringssjef Arild Lande til iSolør.

«Flere i arbeid»: Anbudskonkurranse gav hjelp

Kristiansand kommune har valgt designbyrået Comte Bureau til å bistå med innovasjonsprosesser i programmet «Flere i arbeid». Stimulab-støtte gjorde anbudskonkurransen mulig. Oppgaven går ut på å bistå kommunen i arbeidet med å få flere unge mennesker i arbeid og unngå at unge mennesker faller utenfor arbeidslivet.

Ikke mulig for seriøse

Frøya kommune engasjerte i høst et malerfirma, registrert som et enkeltmannsforetak, til å male et kommunalt bygg utvendig. Firmaet fikk jobben som en direkteanskaffelse, uten at det ble lagt ut på anbud. – Seriøse bedrifter har ikke mulighet til å konkurrere med aktører som driver på en slik måte, mener Byggebransjens uropatrulje.

Toganbud stoppet, direktetildeling neste

Samferdselsdepartementet har sendt brev til Jernbanedirektoratet og bedt om at konkurransen om trafikkpakke 4 blir avlyst. Direktoratet har også fått beskjed om å ikke gå videre med trafikkpakke 5, samt å starte arbeidet med direktetildeling av togtilbudet på Østlandet.

Toganbud ikke eneste saliggjørende

Det er særlig kravene til anbudsutsetting av persontogtrafikken vi er skeptiske til, minnet utenriksminister Anniken Huitfeldt om i Stortinget. Vi mener anbud ikke er det eneste virkemiddelet som sikrer gode avtaler for staten som kjøper av togtjenester og de reisende et godt jernbanetilbud. Det bør være stor nasjonal frihet til å velge bort dette.

Innkjøpsmakt som strategisk verktøy

Agder fylkeskommune har som mål at 90% av kollektivtransporten skal være utslippsfri i 2030. Foreløpig er bare 2,4% eller 11 av 449 busser elektriske. Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft slår fast at fylkeskommunen skal bruke sin innkjøpsmakt som et strategisk verktøy i klima- og miljøpolitikken, skriver Agder Flekkefjords Tidende

Sirkulære møbelkjøp i Sverige

Med en ny avtale for møbelkjøp av ulikt slag, tar Statens inköpscentral i Sverige et skritt videre i satsingen på sirkulære løsninger. Nylig trådte den fireårige avtalen i kraft – med i alt elleve rammeavtale-leverandører på tre delområder – møbelkjøp, sirkulære tjenester og avhending, melder upphandling24.se.

Reviderte EU-kriterier for veitransport-kjøp

Europakommisjonen har nylig publisert en revidert utgave av sine grønne innkjøp-kriterier for veitransport. Den tidligere utgaven kom i 2019. Den reviderte utgaven har med seg de endringer som kom med EU-direktivet om å fremme renere og mer energieffektiv veitransport.

Tre tips for bærekraftige IT-kjøp

Å kaste fungerende datamaskiner og skjermer er sløseri med både skattepenger og miljø, skriver Upphandlingsmyndigheten i Sverige og tilbyr tre tips for bærekraftig IT-anskaffelser. Etterspørselen etter gjenbrukt IT-utstyr er på vei opp i svenske, offentlige anskaffelser. Lovende, skriver myndigheten.

Dansk europamester i bærekraftige anskaffelser

Det ble dansk, hollandsk og spansk seier i årets utgave av den europeiske prisen Procurea+Awards. København/Odense vant prisen for årets bærekraftige anskaffelse. Prisutdelingen er et initiativ fra UCLEI – Local Governments for Sustainability med støtte fra EU.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26. november"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.