• Leverandører
  • First Rent A Car Norway AS (Hertz)
    NettPost AS
    B  Braun Medical AS

Tildelingskriterier
Anbud365: Tilbudsevaluering er mer enn metodevalg

Tilbudsevaluering er mer enn metodevalg

Av Fredrik Rolf Young Mortensen, seniorrådgiver i Difi I Anbud365 skriver Kristian Jåtog Trygstad 12. desember 2018, om utfordringer med bruk av relative (endogene) metoder…