Tre innkjøpsgiganter i samarbeid retter søkelys mot menneske- og arbeidstakerrettigheter

Anbud365: Anbud365-kommentatorene (IV): Minstekrav er ufravikelig, det må alle følge- Vi har tatt høyde for at våre innkjøpere ikke har miljø som sin fremste styrke, og ser at veien å gå er å bruke offentlige kriteriesett der hvor det er mulig. Det sier Grete Teigset Solli, Anbud365-kommenator, til daglig avdelingsleder samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp HF. Vi heier på DFØ på at det kommer mer!

Skriv ut artikkelen

De tre store offentlige innkjøperne Oslo kommune, Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF anskaffer IT-produkter for flere milliarder kroner til sammen. I samarbeid setter de nå søkelys på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden innen IKT. Et webinar med aktuelle IKT-leverandører er gjennomført, en rundebordskonferanse kommer senere på våren. Rett rundt hjørnet venter også en formell samarbeidsavtale mellom de tre – og på sikt kanskje mer enn bare leverandørdialog.

Rundt 50 deltagere deltok på webinaret de tre nylig arrangerte med leverandør- og produsentledd (pc-er, skjermer og mobiler). På webinaret ble det fremholdt fra oppdragsgiversiden at det er viktig at offentlige aktører går sammen om slike samarbeid. Leverandørene ønsker at krav og oppfølging skal standardiseres, slik at det blir enklere for dem å håndtere. Et slikt samarbeid gir også større påvirkningskraft med sikte på å få gjennomslag. Aktsomhetsvurderinger og betydningen av åpenhetsloven når den trer i kraft, ble understreket på webinaret. 

Svenske erfaringer

Offentlige innkjøpere i Sverige følger opp sosialt ansvar i leverandørkjeden. Her er samarbeid og harmoniserte krav sentralt. Sosialt ansvar i leverandørkjeden er et krevende område siden det krysser landegrenser og kan være politisk betent. Det er utfordringer med å avdekke og forebygge statssanksjonert tvangsarbeid ettersom metodikken for revisjoner ikke er utarbeidet for fange opp denne typen brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Samarbeidet mellom Oslo kommune, Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF på dette området skal fortsette, snart skal en formell samarbeidsavtale undertegnes. I første omgang vil de tre partene samarbeide om å videreføre webinaret med et rundebord med fysisk oppmøte. Dette for å få en bedre dialog og se om man sammen

kan finne gode løsninger. Det blir en invitasjon til de som er leverandører eller framtidige leverandører til Oslo kommune, Sykehusinnkjøp eller Statens innkjøpssenter innen pc, skjermer og mobiler.

Gode indikasjoner på aktuelle temaer

– Vi visste i forkant at det er vanskelig å få til gode samtaler i et webinar med mange deltagere, sier Grete Teigset Solli, som er avdelingsleder samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp og som ledet webinaret. Hun legger til at de fikk gode indikasjoner på hvilke temaer som er ønsket å jobbe videre med og vi gleder oss til et fysisk rundebord med disse aktørene senere på våre, konstaterer hun.

Overfor Anbud365 opplyser hun at det er sporbarhet og transparens som vil bli de viktigste temaene.  – Fra innkjøpssiden trenger vi å få tilgang til leverandørkjeden og få risikokartlegginger lenger ned enn der pc-er og annet it-utstyr blir satt sammen. Det har ikke alltid vært så lett å finne ut av. Det ønsker vi å utfordre leverandørene og produsentene på. Transparens blir likeså viktig. Med den nye åpenhetsloven tror vi også det blir helt nødvendig å bli åpnere på verdikjedene, understreker hun.

– Trengs en samarbeidsavtale bare for å ha webinar/rundebord sammen, eller ser vi her starten på noe mer – noe som etter hvert kan materialisere seg f.eks. i felles anskaffelser på IT-området, evt felles krav/standarder i slike anskaffelser?

– Vi håper å kunne samarbeide om kravsetting, gjøre felles oppfølginger mm., opplyser Grete Teigset Solli fra Sykehusinnkjøp HF.

Bli den første til å kommentere på "Tre innkjøpsgiganter i samarbeid retter søkelys mot menneske- og arbeidstakerrettigheter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.