Bekymring på Stortinget for språkkrav i innenlandske flyanbud

Anbud365: Bekymring på Stortinget for språkkrav i innenlandske flyanbudStortingsrepresentant Erlend Larsen spurte, og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård svarte – om valg av besetningens språk på innenlandske flyruter.

Skriv ut artikkelen

Et krav til skandinavisk språkkyndighet ville representere en unødvendig konkurransehemmende barriere, konkluderte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Der sto hensynet til hva som er krav til besetning i flytransport opp mot et behov folk i distriktene har som ikke forstår engelsk. Kravet i det aktuelle anbudet var enten skandinavisk eller engelsk, og da holder det med engelsk i kabinen for å vinne et flyanbud.

Det skriftlige spørsmålet gjaldt de såkalte FOT-flyrutene. Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv.

Hvorfor ikke skandinavisk?

Samferdselsdepartementet har i siste FOT-anbud tatt med et vilkår om besetningen skal beherske enten et skandinavisk språk eller engelsk. Hvorfor stiller ikke departementet krav i anbudet om at minst én i cockpit og én i kabin behersker skandinavisk språk på FOT-rutene, lurte stortingsrepresentant Erlend Larsen på og spurte samferdselsministeren.

FOT-rutene er like viktig som buss, trikk og tog i byene, sa han, og vi forutsetter at besetningen på de tre sistnevnte transportmidlene kan et skandinavisk språk. Passasjerene i distriktene kan ikke forvente det samme. Heller ikke ved unormale hendelser eller ved nødsituasjoner som skaper utrygghet blant passasjerene.

Forstår ikke engelsk

– Hvert år reiser mange barn uten foreldre, pasienter og eldre med fly i Norge. Det ville være fornuftig av Samferdselsdepartementet som kjøper av innenlands flyreiser å tilrettelegge for et så optimalt tilbud som mulig til de reisende som ikke forstår engelsk, både med tanke på sikkerhet og på det faktiske tilbudet myndighetene gir innbyggerne, ifølge stortingsrepresentanten. Og på luftambulanseanbudet stilles det krav om at besetningen snakker norsk.

Til dette kunne samferdselsministeren opplyse at det internasjonale flyspråket er engelsk, og det er konkrete krav til at pilotene behersker engelsk til et relativt høyt nivå for å kunne kommunisere med flykontrolltjenesten og med andre fly. Ettersom pilotene har krav om å kunne engelsk, vil det være naturlig at engelsk blir fellesspråket besetningen kommuniserer på. Et annet viktig utgangspunkt var at det ikke bør gjelde ulike krav på ruter med offentlig tilskudd og ruter som er kommersielt drevet, og i hvert fall ikke knyttet til sikkerhet. Myndighetene er ansvarlig for at all flytransport er sikker, fremgår det av statsrådens svar, og:

Saklig begrunnelse

– Et krav til skandinavisk språk kan derimot være akseptabelt av andre grunner, avhengig av hva slags anskaffelse det er snakk om. Krav som stilles i en anskaffelse må alltid må kunne saklig begrunnes ut fra konkrete behov i den enkelte anskaffelse, jf. bl.a. de grunnleggende kravene til forholdsmessighet, likebehandling og konkurranse. Derfor er det heller ingen automatikk i at begrunnelsen for kravene som stilles til en ambulansetjeneste og en transporttjeneste er like.

Samferdselsdepartementets konkrete vurdering i forbindelse med den nylig gjennomførte FOT-anskaffelsen var at krav til skandinavisk og/eller engelsk språk er tilstrekkelig, og at et krav til skandinavisk språkkyndighet dermed ville representere en unødvendig konkurransehemmende barriere, slo statsråden fast.

Bli den første til å kommentere på "Bekymring på Stortinget for språkkrav i innenlandske flyanbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.