Offentlige anskaffelser: Stort og smått 30.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 30.juniKofa, med sekretariatsleder Anneline Vingsgård i spissen, inviterer til fagkonferanse 9. november.

Skriv ut artikkelen

Det blir Kofa-konferanse 9. november, og Høyesterett har avsagt dom i den såkalte taxi-saken om anbuds-/leverandørsamarbeid. Best Value Procurement brer om seg, i Sverige skal det forskes på kvalitet i eldreomsorg-anskaffelser, og spørsmålet om palmeoljefrie anskaffelser skal utredes. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Årets Kofa-konferanse 9. november

Datoen for Kofas fagkonferanse 2017 i Bergen er nå berammet: 9.november. Programmet for den årlige fagkonferansen publiseres på Kofas nettside så snart det er klart, men ingredienser fra det spennende programmet finner du imidlertid i Kofas siste nyhetsbrev før sommeren, her (siste side).

Påmelding innen 8.oktober her.

Høyesterett om ulovlig anbudssamarbeid

Høyesterett har avsagt dom i saken som gjaldt ulovlig anbudssamarbeid mellom taxisentraler i forbindelse med pasienttransport for Oslo Universitetssykehus.

  • Arntzen de Besche Advokatfirma AS kommenterer dommen her.
  • Konkurransetilsynets kommentar finner du her.

Snart dusinet fullt med BVP

Prestasjonsinnkjøp eller Best Value Procurement (BVP) er nå tatt i bruk av syv offentlige pilotvirksomheter, og snart bygges den første veien som er anskaffet ved hjelp av BVP. Fem andre offentlige byggherrer vurderer også å ta i bruk metoden, skriver bygg.no.

Palmeoljefrie offentlige anskaffelser?

Det må vurderes om det å innføre bestemmelser om at alle offentlige drivstoffinnkjøp skal være palmeoljefrie, vil kunne anses som en handelshindring som er i strid med EØS-avtalen og internasjonalt handelsregelverk. Dette vil bli utredet så snart som mulig, uttalte næringsminister Monica Mæland i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Anskaffelseskompetanse for bedre gjenvinning

I sin policy for bedre gjenvinning og avfallshåndtering har Maskinentreprenørenes forbund(MEF) med flere punkter knyttet til offentlige anskaffelser: Kompetanse som leverandør for det offentlige må utvikles, heter det, likeså med bestillerkompetansen ved anskaffelser av avfallstjenester, og handlingsrommet for dialog må tydeliggjøres.

Trenger like vilkår i avfallsbransjen

Jeg er skuffet over manglende forståelse for at næringslivet trenger konkurranse på like vilkår når private og kommunale bedrifter konkurrerer i de samme kommersielle avfallsmarkedene, uttaler adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, i forbindelse med stortingsmeldingen om avfallspolitikk.

Verktøy for å hindre korrupsjon

Det skal utvikles et eget verktøy – en etisk standard som kommunene kan bruke i etikkarbeidet. En slik standard skal kunne brukes av kommuner som ønsker å vurdere og styrke sin etiske standard og innsats for å hindre korrupsjon. Dette verktøyet vil være ferdig i januar 2018, heter det på ks.no.

Til felts mot arbeidsmarkedskriminalitet

Avinor inngår samarbeid med Skatteetaten for å sikre seriøse leverandører innen renhold, bygg og anlegg. Avinor er byggherre i flere store byggeprosjekter og tildeler store renholdskontrakter ved sine 45 lufthavner.

Nøkkel til suksess med innovasjonspartnerskap

I arbeidet med å forberede et innovasjonspartnerskap er åpen dialog med leverandørene et viktig steg på veien. Stavanger kommune gjennomførte nylig et eget dialogmøte der man utforsket rammene for et suksessfullt innovasjonspartnerskap. Over 30 leverandører kjente sin besøkelsestid og bidro med gode innspill og tilbakemeldinger.

Lønner seg å stille krav

Livsløpskostnadene på anskaffelsene blir lavere når vi stiller krav, sier kommunalsjef Geir Kjellsen. Horten Kommune kjøper inn for mellom 200 og 300 millioner kroner årlig. Etter de i fjor høst fikk politisk vedtak om å stille seriøsitetskrav og innføre strategiske grep for å hindre svart økonomi, ser de at dette slår positivt ut. Også på kostnadene.

Bli pilot på effektivisering

Vil du bli pilot på en ny metodikk for effektivisering gjennom anskaffelser, spør Difi. Du vil få rådgivning fra Difi til innkjøpsanalyser og hvordan du gjennomfører prosessene i virksomheten din.

Standard for IKT-anskaffelser

Det siste året er det startet et arbeid med utvikling av standarder for IKT-anskaffelser. Dette arbeidet vil omfatte blant annet innkjøpsprosedyrer, standardkontrakter og ytelses-/funksjonsbeskrivelser, skriver Standard Norge til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ny kontrakt for ambulanseflytjenester

Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF har i inngått avtale om kjøp av ambulanseflytjenester med Babcock Scandinavian Air Ambulance AB. Årlig vil driften av ambulanseflyene koste 500 mill fra 2019, en betydelig økning fra dagens kostnader.   Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030.

Tre bom og ut med IT-selskapet

Med tre problematiske IT-prosjekter – tre røde anmerkninger – bak seg bør IT-selskapet deretter utelukkes fra å kunne komme med tilbud på offentlige anskaffelser, mener Systematic-direktør, Michael Holm, ifølge computerworld.dk.

Forskning på kvalitet i anskaffelser

I Sverige innledes det nå i vår et nytt og annerledes forskningsprosjekt, der oppmerksomheten rettes mot kvalitet i anskaffelser og oppfølging av eldreomsorgen, melder nyhetsbrevet til Sveriges Offentliga Inköpare. Det er SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) og SQMA (Swedish Quality Management Academy) som står bak.

Kjøp av tre og papir – hjelp på vei

Der er et stort behov for mer råd og veiledning når det handler om å dokumentere grønne innkjøp av tre- og papirprodukter. Det er FSC Danmarks konklusjon etter års arbeide med rådgivning av landets innkjøpere og offentlige organisasjoner. Men nå er det hjelp på vei. (FSC=Forest Stewardship Council)

Ikke unntak for idebårne organisasjoner

Det er ikke noe særskilt unntak som innebærer at f.eks. idebårne organisasjoner unntas fra anskaffelsesreglene, skriver Konkurrensverket i Sverige. Bakgrunnen er at en kommune hevdet at etableringen av et idebåret offentlig partnerskap ikke var kunngjøringspliktig.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 30.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.