Follobanen: Vektet pris 80%, kan ha gjort at de beste entreprenørene ikke meldte seg

Anbud365: Vil ha retningslinjer for tapsberegning - og definisjon på ulovlige direkteanskaffelseEt tilnærmet absolutt krav om at miljø skal vektes med minimum 30%, ikke er det beste virkemiddel for å oppnå miljøgevinster, mener Bane NOR. Større fleksibilitet og handlingsrom enn hva det er lagt opp til i forsyningsforskriften trengs, slik at man kan velge en kombinasjon av virkemidler som i den enkelte anskaffelse vil gi størst mulig miljøgevinst. På bildet: Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR (foto: Aksel Jermstad/Bane NOR).

Skriv ut artikkelen

Vekting med 80% pris og 20% kvalitet kan ha bidratt til at entreprenørene som ikke kan levere høyeste kvalitet er blitt tiltrukket, heter det i rapporten om driftsstansen på Follobanen. Det anbefales å vurdere om en slik vekting er hensiktsmessig når man skal skaffe seg de beste entreprenører i slike prosjektere som Blixtunnelen. Det reises også spørsmål ved Bane NORs kompetanse som bestiller.

Gjennomgangen av driftsstansen på Follobanen er utarbeidet av Implement Consulting Group AS og Schjødt på forespørsel fra Samferdselsdepartementet. Resultatet er å finne i rapporten «Ekstern gjennomgang av driftsstans på Follobanen».

Anskaffelsesprosessen

Blant de spørsmålene som granskerne har stilt seg, er om innretningen av anskaffelsesprosessen for Follobaneprosjektet og Bane NORs kompetanse som bestiller påvirket de aktuelle hendelsene med tilhørende risiko. Anskaffelsen av totalentreprenør for den såkalte Blixtunnelen var fokusert på tilbudets pris, hvor «Total price» utgjorde hele 80% av vektet poenggiving fra evalueringen, mens kvalitet (project performance) utgjorde 20%.

Og da er konklusjonen at det bør vurderes om fastpris og slik vekting av pris er hensiktsmessig for å tiltrekke seg de beste entreprenørene og sikrer en tilstrekkelig evaluering av kvalitet, spesielt når jernbaneteknikk inkluderes i kontrakten. Innretningen av konkurransen kan ha bidratt til at entreprenørene som ikke kan levere høyeste kvalitet er blitt tiltrukket, heter det i rapporten. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om evalueringen av jernbaneteknikk under anskaffelsesprosessen var tilstrekkelig.

Spesialisert kompetanse

Likeledes anbefales det å vurdere hvordan man sikrer tilstrekkelig bestiller- og oppfølgingskompetanse på elkraftsystem og kontaktledningsanlegg i utbyggingsprosjekt, da dette er en spesialisert kompetanse som ikke er bredt tilgjengelig i markedet.

En evaluering av Bane NORs tekniske regelverk bør gjennomføres, fremholdes det i rapporten, for å vurdere dets egnethet som kravspesifikasjon på nøkkelområder, spesielt innen jernbaneteknikk for totalentrepriser (EPC-kontrakter).  I tillegg bør det vurderes om kravspesifikasjon i det hele tatt bør åpne for løsninger som Bane NOR ikke har gode erfaringer med.

Når det gjelder oppfølging av totalentreprenøren, skriver granskerne at innretningen på oppfølgingssystemet oppleves som hensiktsmessig, men det mangler kontrollpunkter på design i prosjekteringsfasen. Og, heter det, det bør vurderes å etablere tydeligere krav i kontrakten til designfrys og designkontroll, samt håndtering av eventuelle endringer på ulike stadier i design-/prosjekteringsprosessen.

Oppfølging av entreprenør

Oppfølging fra Bane NOR på jernbaneteknikk har vært opplevd som utfordrende på grunn av AGJVs organisering (hovedentreprenøren for Blixtunnelen) med jernbaneteknikk hos underleverandør. Kritiske punker i utførelsen av AT-anlegget (kabelskjøter og endeavslutninger) har ikke vært identifisert som egne oppfølgingspunkter i Bane NORs banedata-system. Dette har vanskeliggjort kontroll på disse punktene, slås det fast i rapporten.

Derfor anbefales det å etablere skjøter og endeavslutninger som egne objekter med tilhørende sjekklister. Krav til bildedokumentasjon av utførelse, samt navn på sertifisert personell som har stått for utførelse, bør inkluderes for å sikre sporbarhet på kvalitet i utførelsen.

Overvurdering?

Det er grunn til å vurdere om betydningen av å nå åpningsdatoen for Follobanen og den samlede byggherrerisiko uten en avtale ble overvurdert sett i forhold til kostnadene og restrisikoen.

Bli den første til å kommentere på "Follobanen: Vektet pris 80%, kan ha gjort at de beste entreprenørene ikke meldte seg"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.