Vil ha lokale og regionale hensyn inn som samfunnsmål i anskaffelsesreglene

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 6.oktoberMed Norgesmodellen mot useriøse aktører på det offentlige anbudsmarkedet kommer det strengere krav til leverandører i både renholdsbransjen og bygg- og anleggsnæringen. Samfunnsbedriftene støtter opp under regjeringens målsetning om et seriøst arbeidsliv, sier juridisk direktør Agnete B. Sommerset (foto: Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene).

Skriv ut artikkelen

Hensynet til å opprettholde bosetting, aktivitet og arbeidsplasser lokalt og regionalt er samfunnsmål gode som noen, i hvert fall i norsk sammenheng. De er like viktige som flere av de andre samfunnsmålene som allerede er lovfestet og bør derfor inn i regelverket som et av flere samfunnsmål. Det mener Samfunnsbedriftene i et innspill, der de også tordner mot avvisning på grunn av formalfeil: – Vi mener det er uheldig at det ikke i rimelig grad er mulig å ta hensyn til feil som ligger utenfor leverandørens kontroll eller andre hendelige omstendigheter, når forsinkelsen ikke er vesentlig.

I sitt innspill til Anskaffelsesutvalget bringer Samfunnsbedriftene inn en serie momenter.
Det heter bl.a. at en rekke varer og tjenester, bygge- og anleggsarbeider mv. som kommunale selskaper og andre mindre oppdragsgivere har behov for, vil kunne leveres av lokale og regionale aktører. Det er også en sentral distriktspolitisk målsetting å bidra til utvikling av distriktene og sikre bosetting og arbeidsplasser både lokalt og regionalt. Adgangen til å ta hensyn til lokal nærhet når en offentlig oppdragsgiver gjennomfører anskaffelser kan ha en positiv effekt på evnen til å nå disse målene.

Handlingsrom under EØS-tersklene

Samfunnsbedriftene har ikke noe klart svar på hvordan adgangen til å velge lokale aktører ved en anskaffelse bør innrettes rettslig. Det synes, ifølge Samfunnsbedriftene, å være et rettslig handlingsrom for å kunne ta hensyn til og vektlegge nærhet og lokal tilhørighet for leverandøren i anskaffelser under EØS-terskelverdiene, og dette er et handlingsrom som bør benyttes.

Med utgangspunkt i at det offentlige bør stå fritt til å organisere sin virksomhet på den måten som det finner mest hensiktsmessig for å løse sine oppgaver, bør det være adgang til stor grad av samhandling mellom kommunale selskaper og virksomheter om lovpålagte og andre naturlige tilleggsoppgaver, uten at anskaffelsesreglene griper inn og definerer dette som kontrakter. Dette handlingsrommet bør i større grad tydeliggjøres og gå klart frem av anskaffelsesregelverket. I tillegg er det ønskelig at det utarbeides veiledningsmateriell, heter det.

Enerettstildeling må endres

Samfunnsbedriftene mener også at reglene om enerettstildeling må endres og klargjøres i samsvar med de senere vurderingene som er gjort i klagesaker for ESA om tildeling av enerett for håndtering av kommunalt næringsavfall. Det bør presiseres hvilke krav regelverket stiller til at oppdragsgiver må besitte en eksklusiv rettighet for å kunne tildele enerett.

Fra et kompetanse- og kostnadsperspektiv, fremholder Samfunnsbedriftene, ville det vært hensiktsmessig dersom små og mellomstore kommunale selskaper kan benytte de samme rammeavtalene og innkjøpssamarbeidene som én eller flere av deres eierkommuner har inngått. Spørsmålet er imidlertid om de står fritt til dette innenfor rammene av anskaffelsesreglene, eller om bruk av et etablert kommunalt innkjøpssamarbeid i seg selv vil regnes som kjøp av tjenester som evt. krever anbudsutlysning og inngåelse av kontrakt. Det er ønskelig at dette avklares nærmere, poengteres det i innspillet.

Formalfeil

Og de griper fatt i adgangen til å avvise tilbudet eller leverandøren på grunn av formalfeil, dvs. feil som ikke omhandler leverandørens evne og egnethet til å gjennomføre kontrakten: – Vi mener det er uheldig at det ikke i rimelig grad er mulig å ta hensyn til feil som ligger utenfor leverandørens kontroll eller andre hendelige omstendigheter, når forsinkelsen ikke er vesentlig. Dette kan være omstendigheter som strømbrudd, feil på nett ol. Det bør i alle fall være mulig å godta forsinket levering når forsinkelsen skyldes forhold på oppdragsgiverens side. I tilfeller av forsinkelse som ikke skyldes oppdragsgiveren, kan det eventuelt stilles krav om at leverandøren må kunne dokumentere årsaken til forsinkelsen, heter det i Samfunnsbedriftenes innspill.

Bli den første til å kommentere på "Vil ha lokale og regionale hensyn inn som samfunnsmål i anskaffelsesreglene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.