Innkjøpsråd for drivstoff på kollisjonskurs med bussbransjen

Anbud365: Innkjøpsråd for drivstoff på kollisjonskurs med bussbransjenMiljødirektoratet, her ved avdelingsdirektør Siri Sorteberg, og Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ), her ved divisjonsdirektør Dag Strømsnes, har lagt fram innkjøpsråd med oppdatert drivstoffmatrise.

Skriv ut artikkelen

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ) og Miljødirektoratet. Dermed legger de seg på kollisjonskurs med bussbransjen, representert ved NHO-Transport. De har tidligere stemplet direktoratenes anbefaling her som uforståelig helomvending og en skandale.

Flytende biodrivstoff skal ikke lenger anbefales i offentlige kontrakter om transporttjenester, ifølge revidert veiledning om klima- og miljøvennlige drivstoff og energibærere i veitrafikken. NHO Transport er kritisk til premissene som legges til grunn, og bad i høringsrunden om at direktoratet basere rådene på vekting av reelle klimagevinster.

– Offentlige anskaffelser er viktige for å fremme klimavennlig teknologier som ikke er omfattet av nasjonale omsetningskrav, som nullutslippsteknologi og biogass. De reviderte innkjøpsrådene for tungtransport på vei ivaretar disse hensynene, sier Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i DFØ.

Begrenset klimaeffekt

Klimaeffekten ved kjøp av flytende biodrivstoff (som HVO) i offentlige anskaffelser er svært begrenset, fordi bruken i veitransport er regulert av et omsetningskrav. Dette kravet innebærer en plikt for bensinstasjoner om å selge en viss andel biodrivstoff.

Derfor bidrar ikke kjøp av flytende biodrivstoff gjennom offentlige anskaffelser til økt bruk utover omsetningskravet, og dermed heller ikke til reduserte utslipp av klimagasser.

– Ved å rendyrke omsetningskravet som virkemiddel for flytende biodrivstoff, legges det bedre til rette for at offentlige anskaffelser kan bidra til raskere innfasing av nullutslipp og biogass, som er viktig for omstillingen av transportsektoren, sier avdelingsdirektør Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

Innkjøpsrådene

Nye innkjøpsråd med oppdatert drivstoffmatrise:

  • DFØ har utarbeidet nye innkjøpsråd for tungtransport, inkludert bussdrift, basert på Miljødirektoratets klimafaglige vurderinger og DFØs anskaffelsesfaglige vurderinger.
  • Ved innføring av omsetningskrav for anleggsdiesel og sjøfart i 2022, bør det samme gjelde for disse markedene.
  • Drivstoffmatrisen er veiledende og kan benyttes av oppdragsgivere som ønsker å bruke klima og miljø som tildelingskriterium i sine anskaffelser av tjenester med tunge kjøretøy.
  • Oppdragsgiver kan endre innhold og/eller poeng, basert på lokale forutsetninger og virksomhetens mål og strategier knyttet til klima og miljø.

Bli den første til å kommentere på "Innkjøpsråd for drivstoff på kollisjonskurs med bussbransjen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.