Jernbaneklage med en serie ankepunkter blankt avvist

Anbud365: Jernbaneklage med en serie ankepunkter blankt avvistI SJs klage hevdes det at direktoratet har gjennomført et forhandlingsmøte med Go-Ahead i etterkant av innlevering av endelig tilbud. Ordet «forhandlingsmøte» sto rett nok i overskriften av dokumentet, men av selve teksten fremgår det at det var et avklaringsmøte. På bildet jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Skriv ut artikkelen

Klagen på tildelingen av kontrakt for Sørlandsbanen inneholdt en serie ankepunkter, men samtlige ble blankt avvist av Jernbanedirektoratet. Klageren besluttet etter dette ikke å gå videre med klagen. Stikkord for klageinnholdet: Fanget ikke opp reelle kvalitetsforskjeller, «oppleves» som ren priskonkurranse, tilbudet var unormalt lavt, ikke tilstrekkelig begrunnelse for tildelingen – og påstand om at det var ført forhandlingsmøte etter tilbudsinnlevering. Alt ble tilbakevist.

Jernbanedirektoratet besluttet å tildele kontrakten på togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen til Go-Ahead Norge AS. Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem. Go-Ahead får for 10 år et vederlag på om lag 1500 mill.

I konkurransen ble kvalitet vektlagt med 60% og pris 40%. Alle scoret til «meget bra» eller «svært bra» på kvalitetskriteriene og det var marginale forskjeller mellom tilbyderne, ifølge direktoratet. Til slutt ble pristilbudet for å drive trafikken i ti år avgjørende, og Go-Ahead leverte et tilbud som var 21% lavere enn nærmeste konkurrent. Alle de tre tilbyderne leverte tilbud som innebærer at kravet til vederlag fra Staten mer enn halveres i forhold til dagens situasjon.

Klage fra en konkurrent

En av konkurrentene, SJ Norge, klaget på kontraktstildelingen. Nå foreligger Jernbanedirektoratets svar. SJ, heter det, anfører at direktoratet ikke har fanget opp de reelle kvalitetsforskjellene mellom de ulike tilbudene: – Dette er ikke riktig. I siste del av konkurransen sto vi igjen med de tre sterkeste tilbudene. De tre tilbyderne har betydelig erfaring med levering av togtjenester. Det at tilbudene – etter to forhandlingsrunder– kvalitetsmessig skårer relativt likt, er etter direktoratets syn ikke påfallende eller på noen måte i strid med regelverket.

SJ gav også uttrykk for at konkurransen «oppleves» som en ren priskonkurranse. Også dette avviser direktoratet, som har foretatt svært grundige vurderinger av kvaliteten i tilbudene. Gjennom hele konkurransen har pris og kvalitet blitt evaluert uavhengig av hverandre. Det er ikke uvanlig eller påfallende at pris blir utslagsgivende i konkurranser hvor kvalitet er vektet tyngre enn pris, skriver direktoratet.

Unormalt lavt tilbud

I klagen fremsettes det påstander om at tilbudet er unormalt lavt og at tildelingen av kontrakten har skjedd «selv om tilbudet er unormalt lavt». I ytterst sjeldne tilfeller blir tilbud avvist fordi de fremstår som unormalt lave. Direktoratet viser dessuten til at det, etter konkurransegrunnlaget, er en rett, men ingen plikt, til å avvise tilbud som er unormalt lave i forhold til ytelsen. – Direktoratet foretok svært grundige vurderinger av tilbudene på dette punktet, herunder avklaringer med valgte leverandør, heter det. På bakgrunn av de vurderingene som ble foretatt, ble det konkludert med at det ikke var grunnlag for avvisning. Dersom det hadde vært grunnlag for avvisning, hadde det vært opp til direktoratets innkjøpsfaglige skjønn om denne adgangen skulle benyttes eller ikke.

Forhandlingsmøte?

I SJs klage hevdes det at direktoratet har gjennomført et forhandlingsmøte med Go-Ahead i etterkant av innlevering av endelig tilbud. Jernbanedirektoratet avviser det: Ordet «forhandlingsmøte» er gjengitt i overskriften av dokumentet, fremholder direktoratet. Det fremkommer imidlertid av selve teksten i referatet at dette er et avklaringsmøte og ikke et forhandlingsmøte. Det vises til innledningen i dokumentet, hvor det fremgår at: «Eventuelle tilbudsforbedringer vil ikke bli hensyntatt.»

Heller ikke klagens punkt om at direktoratet ikke har begrunnet tildelingsbeslutningen tilstrekkelig i henhold til reglene som gjelder for konkurransen, imøtekommes. Direktoratet er uenig i at begrunnelsen er mangelfull, heter det, og skriver at samtlige leverandører har fått en detaljert oversikt over uttellingen under de ulike vurderingstemaene. Etter direktoratets syn tilfredsstiller dette kravene til begrunnelse.

Administrerende direktør Bendek Maartman-Moe i SJ Norge as har overfor pressen uttalt at han tar avvisningen av klagen til etterretning. SJ vil ikke påklage videre.

Bli den første til å kommentere på "Jernbaneklage med en serie ankepunkter blankt avvist"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.