Mener kommunal avfallspraksis er regelbrudd, ber for annen gang Norge svare for seg

Anbud365: ESA om tjenestepensjon-kontrakter: Skulle vært ute på anbud, hundrevis av ulovlige kontrakterI den foreløpige konklusjonen fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om anskaffelsessaken som Storebrand har reist, får Storebrand medhold i at de kommunale tjenestepensjonskontraktene skulle vært konkurranseutsatt. På bildet, ESA-president Arne Roksund.

Skriv ut artikkelen

Norske myndigheter gled vakkert unna ved å skifte strategi da EFTAs overvåkingsorgan for en tid tilbake «truet med EFTA-domstolen» i striden om tildeling av kommunale næringsavfall-kontrakter. Overvåkingsorganet la da saken midlertidig død, men i en fersk melding bringer de frem ytterligere to saker av samme karakter. Poenget er at kommuner tildeler næringsavfall-kontrakter til avfallsselskaper de eier uten konkurranse. Det er brudd på EØS-reglene, mener ESA, som nå krever at norske myndigheter kommenterer påstanden – ikke snakker om noe annet.

Striden dreier seg ikke om henting og behandling av husholdningsavfall, bare om næringsavfall. Og saken tok til etter en klage til overvåkingsorganet tilbake i oktober 2015. Konklusjonen ble at ESA kom til – og meldte til Norge – at tildeling av kontrakt til det interkommunale Midtre Namdal Avfallsselskap uten forutgående konkurranse var brudd på EØS-avtalen. Etter meddelelsen som det også en såkalt «reasoned opinion», dvs. at overvåkningsorganet hadde bestemt seg og at neste steg var EFTA-domstolen hvis norske myndigheter fortsatte å mene at de var i sin fulle rett.

Skiftet strategi

Men norske myndigheter skiftet da strategi og hevdet at direktetildelingen var innenfor rammen av egenregi-begrepet – Midtre Namdal Avfallsselskap var et «in-house company», het det. ESA besluttet etter dette å la denne saken ligge, men konstaterer i sin nye melding til norske myndigheter at de fortsatt er bekymret.

I følge 2016-tall fra Avfall Norge, heter det, hadde minimum 13% av undersøkte kommuner, direktetildelt eksklusive avtaler for håndtering av næringsavfall uten forutgående konkurranse. M.a.o. basert på en regelfortolkning som ESA har meddelt norske myndigheter er i strid med EØS-reglene – Midtre Namdal Avfallsselskap før norske myndigheters «snuoperasjon».

To nye eksempler

I den ferske meldingen til norske myndigheter lister overvåkingsorganet opp to nye eksempler. Det ene er ReMidt IKS som, ifølge ESA, er tildelt eksklusive rettigheter på samme måte som tilfellet var med Midtre Namdal Avfallsselskap. Det andre er en ordning mellom Sunnfjord Miljøverk IKS og dets sju eierkommuner om innhenting, mottak og behandling av næringsavfall. Kontraktene skulle vært ute i konkurranse, slår overvåkingsorganet fast.

Summa summarum, konstaterer ESA at de konkete eksemplene indikerer at det er en fast og alminnelig praksis i Norge at kommuner bruker tildeling av eksklusive rettigheter i stedet for å legge slike oppdrag ut på anbud. Denne praksisen er brudd på EØS-reglene, heter det. Norske kommuner har ingen spesielle fullmakter eller et spesielt ansvar når det gjelder næringsavfall og er derfor ikke i posisjon til å tilby eksklusive rettigheter til formålet. I motsetning til når det gjelder husholdningsavfall, kan man i tilfelle næringsavfall ikke påberope seg delegering av spesifikke fullmakter eller spesifikt ansvar.

Samme regelbrudd, to ganger

Overvåkingsorganet mener norske myndigheter ikke har svart på påstanden om regelbrudd i deres første «reasoned opinion» (om Midtre Namdal Avfallsselskap), bare sendt svar der argumentasjonen er blitt en annen. I tillegg er det nå kommet en tilsvarende «reasoned opinion» om samme praksis i ytterligere to konkrete eksempler.

Norsk myndigheter har to måneders frist til å svare for seg.

Bli den første til å kommentere på "Mener kommunal avfallspraksis er regelbrudd, ber for annen gang Norge svare for seg"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.