Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. mai

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 15.maiStatens vegvesen har kvalifisert tre leverandører – ingen norske - for neste fase i tilbudskonkurransen på rv. 555 Sotrasambandet. Annonsering av OPS-selskap som skal finansiere, prosjekter, bygge, drifte og vedlikeholde Sotrasambandet i 25 år er planlagt i juli 2021. På bildet Statens vegvesens prosjektleder for Sotrasambandsprosjektet, Arve Tjønn Rinde.

Skriv ut artikkelen

To Anbud365-muligheter for kompetanseløft, Nye Veier med korona-tilpasset kontrakt og jernbane-krav om elektriske kjøretøy/maskiner i kontrakter. Svenskene begynner nå løpet som skal gi bedre anskaffelsesstatistikk, offentlige anskaffelser er prioritert i arkitekt-plattform, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet avklarer innsynsrett. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

To spennende Anbud365-arrangementer – meld deg på

  • Onsdag 20. mai arrangerer vi gratis webinar sammen med anskaffelses-eksperter fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Temaet er «Oppdragsgivers plikt til å kontrollere informasjon i tilbudene». Påmelding gjør du her.

Korona-tilpasset anleggskontrakt

Nye Veier søker totalentreprenør til å bygge ny vei over Kvænangsfjellet i Nord-Troms. På grunn av koronasituasjonen har Nye Veier justert kvalifikasjonskravene i konkurransen. Kravet var opprinnelig tilpasset kontrakter på 1-3 mrd. kroner, men er nå tilpasset kontrakter mellom 300 millioner-1 milliard kroner.

Kontraktskrav om el-kjøretøyer/-maskiner

I utbyggingen av Vestfoldbanen er det i prosjektene «Drammen-Kobbervikdalen» og «Nykirke-Barkåker» kontraktfestet krav om bruk av elektrisk kjøretøy og maskiner i tunneler. Alle gravmaskiner og kjøretøy for massetransport innenfor leverandørens byggeplass skal også være fossilfrie.

350 mill til militær IKT

MilDef AS har signert en kjøpsavtale og en vedlikeholdsavtale med Forsvarsmateriell (FMA) for militært tilpasset IKT- materiell. Anslått verdi for kjøpsavtalen i hele avtaleperioden er 350 mill. Avtalene kan benyttes av hele forsvarssektoren.

Kryptert stamnett mellom helseforetak

IKT-nettverket mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst skal moderniseres. Samtidig innføres kryptering av nettet. Et kryptert stamnett skal kjøpes som en tjeneste fra Norsk Helsenett SF. Anskaffelse og innføring vil gjøres av Sykehuspartner HF. Driftskostnadene er anslått til 323 mill over sju år, heter det i et styredokument.

Ingen norske videre i Sotrasambandet

Tre internasjonale entreprenørfellesskap er kvalifisert til neste fase i konkurransen om storkontrakt på Sotrasambandet. Kontraktsverdien er 17 mrd. De inviteres med videre til avklarings- og tilbudsfasen for kontrakten på OPS prosjektet (OPS = Offentlig Privat Samarbeid).

Bane NOR-bidrag i et presset marked

Bane NOR ønsker å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen ved å slippe nye oppdrag ut i markedet. Nå er tre nye kontrakter lyst ut, med en samlet verdi på over to milliarder kroner. De nye kontraktene inngår i byggingen av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, fra Drammen til Kobbervikdalen.

Offentlige anskaffelser i arkitekt-fokus

I tillegg til hovedmål har arkitektorganisasjonenes politiske plattform fire fokusområder med underliggende delmål, hvor partiet kan hente godt utredede forslag til konkrete mål og tiltak for bedre bygde omgivelser. Ett av fokusområdene er offentlige anskaffelser, der tiltaket er mer innovative og effektbaserte anskaffelser.

Avlysning, ulovlig evalueringsmodell

Anbudet på busstjenester i Halden innehold en ulovlig evalueringsmodell og ble derfor avlyst etter at Boreal AS vant anbudet foran Vy Buss AS. Anbudet gjaldt totalt 34 busser. I anbudskriteriene ble det lagt 80% vekt på pris og 20% vekt på klima og miljø hvor elektriske busser ville få maksimalt med poeng.

Avklaring om innsynsrett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at det må foreligge en avtale eller kontrakt mellom kommunen og den aktuelle virksomheten for at kommuneloven § 23-6 femte ledd om innsyn skal gjelde. Det må m.a.o. foreligge en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og privat leverandør.

Statistikkløft i Sverige

Fra 1. juli 2020 skal alle anskaffelser i Sverige kunngjøres i registrerte annonsedatabaser. Fra 1.januar 2021 skal Upphandlingsmyndigheten samle all statistikk i en nasjonal statistikkdatabase for offentlige anskaffelser.

Innsats for flere miljømerkede produkter

Københavns kommune vil i år gjøre en spesiell innsats for å få flere miljømerkede produkter på markedet. Babyutstyr og barnetøy, som barnevogner, madrasser, soveposer og institusjonsmøbler er valgt som aktuelle områder.

Innkjøpsavtaler sparer staten for 50 mill årlig

Kontoret for Statens Indkøb har halt i land en rekke nye innkjøpsavtaler, som gjør at den danske staten fremover sparer 50 mill årlig på en bred palett av produkter og tjenester.

Oppdatert veiledning etter veistripe-dom

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt utkast til veiledningen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” på høring. Højesterets dom i saken om det såkalte veistripekonsortium og de forhold Højesteret legger til grunn, er innarbeidet i utkastet.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.