Nullutslipp-krav i anbud – ikke så enkelt for hurtigbåter

Anbud365: Nullutslipp-krav i anbud – ikke så enkelt for hurtigbåterStortingsrepresentant Liv Kari Eskeland lurte på hvordan det går med stortingsvedtaket om å basere anbud i fylkeskommunal ferje- og båttrafikk på nullutslippsteknologi. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gav status.

Skriv ut artikkelen

Anbud i fylkeskommunal ferje- og båttrafikk skal så langt det lar seg gjøre baseres på nullutslippsteknologi. Det har Stortinget bestemt. Men det er ikke noe quick-fix, i hvertfall ikke når det gjelder hurtigbåtene. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er imidlertid i gang, men det er fylkeskommunene som anskaffer de fylkeskommunale ferje- og hurtigbåttjenestene. De må få lov til å utrede de konkrete løsningene og har ansvar for det, sa statsråden nylig i Stortinget, og i første omgang kartlegges hvilke anbud som prosessmessig er aktuelle.

I Stortinget forleden minnet Liv Kari Eskeland om budsjettforliket der det lagt til grunn at man gjennom offentlige innkjøp skal bestille nullutslippsferjer og -hurtigbåter, og at fylkene skal bli kompensert for dette. Men hun var blitt litt urolig da det på spørsmål til departementet får til svar at man hverken har oversikt eller kunnskap om rekkevidden av et slikt vedtak, hverken økonomisk eller teknisk.

Samferdselsministeren trakk fram et anmodningsvedtak: «Stortinget ber regjeringen legge til grunn at anbud i fylkeskommunal ferje- og båttrafikk så langt det lar seg gjøre skal baseres på nullutslippsteknologi, og kompensere fylkeskommuner for merkostnader knyttet til dette.»

Kartlegging først

– Vi er, sa han, i gang med oppfølgingen av dette vedtaket og vil sammen med fylkeskommunene finne ut hva det er mulig å få til. I første omgang må vi kartlegge hvilke anbud som prosessmessig er aktuelle. Spørsmålet om kompensasjon må vi selvfølgelig behandle i de ordinære budsjettprosessene.

Regjeringen har varslet at det i nye anbud for ferjer i 2023 er krav om nullutslipp, og at det er krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter i 2025.

Hurtigbåter ikke like enkelt

Ferjesektoren er den delen av skipsfarten som har kommet lengst i å ta i bruk lav- og nullutslippsteknologi. For hurtigbåtene har det til nå ikke vært like enkelt å ta i bruk null- og lavutslippsløsninger, og er dermed heller ikke like markedsklare som nullutslippsferjer. – Men vi ser også her en lovende utvikling, understreket statsråden: Trøndelag fylkeskommune viser vei og har undertegnet utviklingskontrakter i prosjektet Fremtidens hurtigbåt.

Fylkeskommunene må få utrede

Samferdselsministeren sa at han ikke der og da kunne redegjøre i detalj for merkostnader som følger av miljøkrav i ferjer og hurtigbåter i de nærmeste årene. Det er fylkeskommunene som anskaffer de fylkeskommunale ferje- og hurtigbåttjenestene, og det er de som får lov til å utrede de konkrete løsningene og har ansvar for det, bl.a. i teknologivalgfase, rutefrekvens og kapasitet. – Derfor mener jeg det er lite hensiktsmessig at jeg skal ha detaljert informasjon om anskaffelser som fylkeskommunene skal foreta seg, poengterte han. Jeg vil derimot sørge for at vi har en god oversikt over kostnadsbildet også fra statlig hold. Vi vil derfor jobbe for å få et oppdatert grunnlag med gode kostnadstall for lav- og nullutslippsløsninger i ferje- og hurtigbåtsektoren.

Bli den første til å kommentere på "Nullutslipp-krav i anbud – ikke så enkelt for hurtigbåter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.