Stortingsoppgjør om offentlige anskaffelser: Utslipp og ideelle aktører

Anbud365: Stortingsoppgjør om offentlige anskaffelser: Utslipp og ideelle aktørerInteressen for offentlige anskaffelser stikker stadig hodet opp blant de folkevalgte på Stortinget – nå sist i et par saker rett før sommerferien (foto: Stortinget).

Skriv ut artikkelen

To ganger før Stortinget tok sin ferie kom det til oppgjør mellom opposisjon og regjeringen i saker som bl.a. gjaldt offentlige anskaffelser. Det ene gjaldt krav fra opposisjonen om å bruke offentlige anskaffelser til å sikre at kollektivtransport og bygg- og anleggsplasser blir utslippsfrie innen 2025. Det andre gjaldt de ideelle aktørene, der opposisjon er i angrep: Mulighetene for de ideelle til å kapre kontrakter i helse og omsorg skal skjerpes. Det er en forpostfektning i påvente av rapporter som regjeringen har bestilt, og som kommer til høsten.

Men også:

To forslag fra fem SV-representanter samlet under voteringen i Stortinget støtte fra hele opposisjonen.

  • Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om hvordan offentlige anbud skal brukes til å fremme nullutslippsløsninger i kollektivtransporten, slik at all offentlig transport blir fossilfri senest innen 2025, med en tilhørende tilskuddsordning for økte kostnader som følge av innføring av nullutslippsteknologi.
  • Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at bygg- og anleggsplasser i alle byggeprosjekter som lyses ut på offentlig anbud, skal være utslippsfrie innen 2025. Forslaget må ta opp i seg en løsning til kostnadsfordeling eller finansieringsmodell mellom stat og kommune for eventuelle merkostnader.

Til sammen lå 43 forslag på stortingspresidentens bord. Ingen av dem nådde opp i avstemningene, i det regjeringspartiene med støtte fra Fremskrittspartiet ikke fant tiden inne til å slutte seg til forslagene.

Ideelle aktører i helse og omsorg

En serie forslag kom også i forbindelse med at to Senterparti-representanter ville styrke det ideelle innslaget i spesialisthelsetjenesten, dvs. sykehusene.

Blant forslagene var at regjeringen skulle fremme en samlet plan med kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke bruk av ideelle aktører i helse- og omsorgstjenesten. Her valgte Arbeiderpartiet og SV å innarbeide et tillegg i dette forslaget, nemlig: «… som erstatning for kommersielle aktører». Regjeringen ble også bedt om å vedta en forskrift til lov om offentlige anskaffelser som gir tydelig hjemmel for å reservere konkurranser for ideelle aktører.

Vern om ideelle

Likeledes kom de to fra Senterpartiet med en anmodning til regjeringen om å sikre at de regionale helseforetakene ikke kjøper opp eller overtar ideelle aktørers spesialisthelsetjenestetilbud. Ved kontraktsinngåelse med ideelle aktører må det stilles krav om at tjenesteyteren ikke kan endre driftsform fra ideell til kommersiell underveis i kontraktsperioden, heter det i et forslag som både Arbeiderpartiet og SV i tillegg gav sin tilslutning til. Det samme gjaldt forslaget fra Senterpartiet om at regjeringen må avvikle kravet om økt konkurranse og mer kjøp av private tjenester gjennom anbud, som ble innført gjennom reformen fritt behandlingsvalg.

De partiene var også sammen om et forslag som gikk ut på å be regjeringen sikre at modellene for internfinansiering i de regionale helseforetakene ikke gir foretakene økonomiske insitament til å velge vekk ideelle aktører.

Men noe resultat ble det ikke. Samtlige forslag ble nedstemt. Som signal fra opposisjonen var det imidlertid klart nok.

Bli den første til å kommentere på "Stortingsoppgjør om offentlige anskaffelser: Utslipp og ideelle aktører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.