Teknologi og vedlikehold = sivile forsvarskjøp fram mot 2020

Anbud365: Teknologi og vedlikehold = sivile forsvarskjøp fram mot 2020Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer i langtidsplanen sivile leverandører til samarbeid om teknologi og vedlikehold.

Skriv ut artikkelen

Interessante oppdrag kan vente leverandører til Forsvaret i årene fremover, skal man tolke signalene i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret, som nå er lagt fram. Stikkord er bruk av sivil teknologi, mer effektivt vedlikehold og miljøhensyn inn i planlegging av anskaffelser. Men Forsvaret skal kjøpe mer brukt, og ha færre utviklingsprosjekter.

Rett før helgen la regjeringen fram forslag til langtidsplan for Forsvaret (Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft). Den er styrende for utviklingen frem mot 2020, og her slås det bl.a. fast at den nasjonale forsvarsindustrielle strategien som gjelder, fortsatt skal legges til grunn. Regjeringen vil fremdeles prioritere vedlikehold og oppbygging av forsvarsindustriell kompetanse innenfor prioriterte teknologiske kompetanseområder. Trekantsamarbeidet mellom industrien, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvaret skal videreføres. Det anses som et nasjonalt konkurransefortrinn som kan bidra til lavere utviklingskostnader.

Logistikkvirksomheten skal gjennomgå en omfattende modernisering og effektivisering, heter det i stortingsproposisjonen. Det vil i perioden vurderes et strategisk samarbeid med forsvarsindustrien for å effektivisere vedlikeholdsvirksomheten der dette bidrar til økt operativ evne og er kostnadseffektivt. Det skal også sikres forsyninger til avdelinger og materiellsystemer gjennom et nærere samarbeid med næringslivet.

Utnytte sivilt utviklet teknologi

Regjeringen satser på forskning og utvikling av aktuelle teknologier som Forsvaret trenger, i et samarbeid mellom Forsvaret, FFI og forsvarsindustrien.  Vekten skal legges på at forsvarssektoren tilpasser og nyttiggjør seg sivilt utviklet teknologi der dette ivaretar Forsvarets behov, heter det.

I den perioden som langtidsplanen omfatter, vil det også bli vurdert et strategisk samarbeid med forsvarsindustrien for å effektivisere vedlikeholdsvirksomheten. Med unntak av ett skal de «tunge verkstedene» riktignok videreføres inntil videre.

Miljøhensyn

– Samfunnsmessige utviklingstrekk påvirker den videre utviklingen og innretningen av Forsvaret, fremholder regjeringen. For å redusere miljømessige konsekvenser av Forsvarets aktivitet, må miljøaspektene være en integrert del av forsvarsplanleggingen, herunder anskaffelser av materiell, bygg og anlegg.

Tilnærmingen til det materiellet som skal anskaffes, skal være nøktern. En «godt nok»–tilnærming skal legges til grunn når man setter krav til nye materiellsystemer. Det skal bl.a. bidra til reduserte anskaffelseskostnader. Realisering av dette målet skal nås gjennom færre utviklingsprosjekter og en økt andel anskaffelser av ferdig utviklet materiell. Hovedregelen skal være at det anskaffes ferdigutviklet materiell.

Brukt materiell

I alle investeringsprosjekter skal det vurderes mulighet for å anskaffe brukt materiell og/eller tilgjengelig overskuddsmateriell, poengterer regjeringen. Der det er hensiktsmessig og tjener norske interesser skal det søkes å etabler flernasjonalt samarbeid med allierte og partnere. Det gjelder både utvikling og tradisjonelt kjøp.

Bli den første til å kommentere på "Teknologi og vedlikehold = sivile forsvarskjøp fram mot 2020"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.