Ti av 200 myndigheter står for nær 50% av utslippene som følger av statlige innkjøp

Anbud365: Ti av 200 myndigheter står for nær 50% av utslippene som følger av statlige innkjøp– Miljøspendanalysen viser hvilke innkjøp som har stor påvirkning, og da blir det mulig for den kjøpende virksomheten å arbeide strategisk og prioritere de innkjøpene som gjør størst forskjell for miljø og klima, sier Jens Johansson, Upphandlingsmyndighetens bærekraftsekspert.

Skriv ut artikkelen

Ti kjøpende virksomheter står for halvparten av alt utslipp fra anskaffelser gjort av svenske, statlige myndigheter. Halvparten av disse igjen hører hjemme innen bygg og anlegg, den andre halvparten innen områder der det er mange boenheter. Dette fremgår av en miljøspendanalyse i regi av Upphandlingsmyndigheten. Klimapåvirkningen i transporttunge virksomheter kommer gjerne fra drivstoff.

I Upphandlingsmyndighetens miljøspendanalyse av statlige anskaffelser inngår 203 av totalt 346 ulike kjøpende virksomheter. Til sammen kjøper disse for 132 milliarder kroner inkl. mva. Miljøspendanalyse er en innkjøpsanalyse der ulike miljøfaktorer er integrert, og som gjør det mulig å undersøke den miljø- og klimapåvirkningen som oppstår som følge av anskaffelser.

Analysen viser at den statlige klimapåvirkningen som følge av anskaffelsene løper opp i 5,7 millioner tinn CO2-ekvivalenter. Det er 23% av den totale klimapåvirkningen som svenske, offentlige anskaffelser står for i 2019 23,5 millioner tonn.

Ti myndigheter = halvparten av utslippet

Ti myndigheter står for nær halvparten av den statlige klimapåvirkningen. Fem av disse er kjøpende virksomheter med en stor andel bygging, f.eks. Trafikverket. De øvrige fem er myndigheter som representerer mange boenheter, så som f.eks. Kriminalvården.

Veibygging og bygninger står for en stor del av klimapåvirkningen, heter det i miljøspendanalysen. I byggefasen brukes betong og stål og et ferdig hus trenger energi til bl.a. oppvarming.

For de myndighetene som er transporttunge, står drivstoff for ca. 1% av innkjøpsvolumet og for 17% av klimapåvirkningen. Et eksempel på en slik myndighet er Kustbevakningen (Kystverket).

Disponering av landarealer

Hvordan landarealer benyttes, påvirker det biologiske mangfoldet og hvor godt økosystemene og økosystemtjenester fungerer. Det trykket som skjer når ulike virksomheter omdisponerer landarealer inngår også i miljøspendanalysen fra Upphandlingsmyndigheten. Høyskolenes innkjøp som påvirket bruken av landarealer met var i 2019 først og fremst losji, lokalleie og catering i tillegg til hotell og konferansevirksomhet, heter det.

I analysen inngår all klimapåvirkning uansett om den oppstår i Sverige eller utenlands. Utgangspunktet er innkjøpsperspektivet. Miljøbelastningen fra de varer eller tjenester som organisasjonen etter innkjøpet overlater til andre eller selger videre, er ikke med i analysen.

De såkalt forbruksbaserte utslippene ble i 2018 beregnet til 82,05 tonn CO2-ekvivaltener i Sverige.

Bli den første til å kommentere på "Ti av 200 myndigheter står for nær 50% av utslippene som følger av statlige innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.