Utredning: Oppdragsgivere bør ta risiko som ligger utenfor leverandør-kontroll

Anbud365: Utredning Oppdragsgivere bør ta risiko som ligger utenfor leverandør-kontrollTo NHO-landsforeninger med medlemsbedrifter innen transport har fått utredet balansert indeksbruk ved anbudskontrakter. På bildet, næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde (foto: Moment Studio).

Skriv ut artikkelen

Oppdragsgivere i sjø- og busstransport vil være tjent med kontrakter der risikofordelingen blir bedre balansert. Det betyr bl.a. at oppdragsgiverne bør bære risiko som ligger utenfor leverandørenes kontroll. Dette fremgår av en fersk rapport fra Oslo Economics, der det også tas til orde for at det utarbeides standardkontrakter med angivelse av prisreguleringsbestemmelser. Bakgrunnen for forslagene er erfaringer fra sist vinter da energiprisene nærmest løp løpsk.

Det er NHO Transport og NHO Sjøfart som har fått Oslo Economics til å utarbeide en rapport om balansert indeksbruk ved anbudskontrakter innen person- og sjøtransport. Bakgrunnen er at de høye energiprisene høsten 2022 og tidlig i 2023 medførte store kostnadsøkninger for de to landsforeningenes medlemsbedrifter i rutebil- og sjøtransportnæringene.

Balansert risikofordeling

Hovedanbefalingen fra Oslo Economics til oppdragsgiverne er at de bør arbeide for en mer balansert risikofordeling i kontraktene, der oppdragsgiver bærer risiko som ligger utenfor leverandørenes kontroll. Over tid forventer vi, heter det i rapporten, at dette vil gi lavere kostnader ved kjøp av transporttjenester, og bedre konkurranse mellom leverandørene. På kort sikt kan det midlertid gi større svingninger i oppdragsgivernes utgifter.

Det pekes på mulige tiltak som kan gi bedre risikofordeling, bl.a. basert på regimene i Sverige og Danmark. Flere av tiltakene kan gjennomføres uten særlige kostnader, fremhever Oslo Economics, og anbefaler at følgende tiltak gjennomføres først:

Gjennomføre tiltak

• Benytte mest mulig representativ indeks, både komponenter og vekting, herunder for eksempel der vi har sett de største avvikene:
         – Inkludere regulering av el-priser i el-kontrakter
         – Riktig vekting av kapital-/rentekomponenten
• Kvartalsvis vederlagsregulering
• Benytte prisutvikling for faktiske innsatsfaktorer
• Benytte riktig prisinformasjon
• Inkludere tilbuds- og oppstartsperioden i vederlagsreguleringen
• Inkludere avregning av vederlaget for siste termin

Månedlig vederlagsjustering

Oslo Economics anbefaler også at næringen ser nærmere på mulighetene for å øke frekvensen for vederlagsjustering ytterligere og dermed til en måned. Det nevnes dessuten at kostnadsvektingen i større grad bør tilpasses leverandørenes reelle kostnadsbilde. Det kan f.eks. gjøres ved operatørene kommer med forslag til kostnadsvekting i sine tilbud. I tillegg bør særskilt verdelagsjustering ved ekstraordinære kostnadsendringer vurderes, og bestemmelsene ved utløsning av opsjon om forlengelse bør gjennomgås nærmere, fremgår det av rapporten.

Analysebyrået tar for øvrig til orde for at det utarbeides standardkontrakter med angivelse av prisreguleringsbestemmelser. Betydningen av et godt samarbeid mellom oppdragsgivere og operatører blir også understreket, noe som ikke bare gjelder ved gjennomgang av indeksbruk.

Bli den første til å kommentere på "Utredning: Oppdragsgivere bør ta risiko som ligger utenfor leverandør-kontroll"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.