Dansk lovendring: Begrunn hvorfor en kontrakt ikke er delt opp, ellers inntil 100 000 i straff

Anbud365: Dansk lovendring Begrunn hvorfor en kontrakt ikke er delt opp, ellers inntil 100 000 i straffKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen, her ved sin direktør, Jakob Hald, har på høring forslag til endringer i danske anskaffelsesregler.

Skriv ut artikkelen

Danske lovendringer tar sikte på å skjerpe kampen mot leverandører som har «svin på skogen». En kan-utestengelsesgrunn blir obligatorisk, utestengelsesperiodene blir forlenget, utestengelse kan også inntre under kontraktsperioden, og ved self-cleaning skal en uttalelse fra myndighetshold først innhentes. Dessuten åpner lovendringene for at en oppdragsgiver som ikke begrunner hvorfor en avtale ikke er delt opp, kan få opptil 100 000 kroner i straff.

Forslagene til endinger i de danske anskaffelseslovene er på høring frem til 4. mars, og siktemålet er ikrafttredelse 1. juli i år. Det er i alt 34 forslag til lovendringer, de aller fleste utgjør mindre endringer.

Noen endringer er likevel verd å få med seg. Tilbydere skal utelukkes dersom de er etablert i et land som står på EUs liste over ikke-samarbeidsvillige «skatteparadiser» og ikke har tiltrådt Verdenshandelsorganisasjonens avtale om offentlige innkjøp (WTOs Government Procurement Agreement) – eller øvrige handelsavtaler.

Forlenget utestengelse

Perioden for de tilbydere som er rammet av obligatorisk utestengelse forlenges fra fire til fem år, for tilbydere under «kan-utestengelse» fra to til tre år. En av de frivillige utestengelses-bestemmelsene blir også obligatoriske, etter forslaget. Det gjelder dersom tilbyderen i sin yrkesutøvelse har begått alvorlige forsømmelser som sår tvil om tilbyderens integritet.

Også self-cleaning-bestemmelsen endres. En oppdragsgiver skal forplikte seg til å innhente en veiledende uttalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen før man avgjør om tilbyderen kan «tas til nåde» igjen. I uttalelsen vil det bli vurdert om tilbydernes dokumentasjon holder mål, dvs. er å stole på. Imidlertid er det opp til oppdragsgiveren selv å benytte sitt skjønn i vurderingen om self-cleaningen er god nok.

Opphør av kontrakt

Det foreslås også et nytt punkt knyttet til reglene om opphør av kontrakter. Oppdragsgivere vil få en mulighet for å bringe en kontrakt til opphør i de situasjonene der leverandøren i løpet av kontraktens eller rammeavtalens løpetid blir omfattet av en av grunnen for utelukkelse – og ikke på tilstrekkelig vis kan dokumentere at han er til å stole på, dokumentert sin pålitelighet etter bestemmelsene om self-cleaning. Dermed utvides kravene til en tilbyders/leverandørs oppfyllelse fra selve anbudskonkurransen, men til hele kontraktsperioden.

Innsyn og oppdeling av kontrakt

Innsynsmulighetene innskrenkes også. Det skal ikke gis innsyn i andre virksomheters tilbud enn den vinnende tilbyder, heter det, unntatt når det er nødvendig for å ivareta effektiv kontroll.

Den danske klagedomstolen, Klagenævnet for Udbud skal, ifølge endringsforslagene, få anledning til å ilegge en oppdragsgiver en økonomisk sanksjon på 1% av verdien av den aktuelle kontrakten eller rammeavtalen dersom det i anbudsdokumentene ikke fremgår en grunn for hvorfor anbudet ikke er delt opp i delkontrakter. Imidlertid er det foreslått en maksimal sanksjon på 100 000 kroner.

En annen endring er innføring av et krav om at det skal benyttes lærlinger i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider.

Kilder: Udbudslov.dk og publicure.dk.

Bli den første til å kommentere på "Dansk lovendring: Begrunn hvorfor en kontrakt ikke er delt opp, ellers inntil 100 000 i straff"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.