innsyn
Betale for å få innsyn?

(En Anbud365-kommentar) Næringslivets tilgang til mulige konkurransefordeler – finansiert av det offentlige – i ly av innsynsretten er moden for en evaluering. Innsynsretten er til…