innsyn

Ny runde i kampen mot de useriøse

(En Anbud365-kommentar) Regjeringen ønsker å benytte den offentlige innkjøpsmakten til å utradere useriøse i næringslivet. En Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser skal…


Nødrop om innsynsrett for døve ører?

(En Anbud365-kommentar) Offentlige innkjøpere og deres samarbeidspartnere skal forvalte verdier for hundrevis av milliarder årlig på en effektiv og samfunnsnyttig måte. For å sikre at…