Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser - stort og smått 4.juniHalden kommune, her ved kommunedirektør Roar Vevelstad, er blitt Fairtrade-kommune og skal gjennom egne innkjøp påvirke arbeidsforholdene for bønder og produsenter i andre land (foto: Stein Johnsen / Halden kommune).

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp skal få ny adm.dir., oppfordring til å bruke innkjøpsmakt til å remme bærekraft, og kommune følger opp trestrategi i sine anskaffelser. En annen kommune skal ha rapport om hvor mye som kjøpes lokalt, og nordisk innkjøpssamarbeid er etablert for å fremme bærekraftig emballasje av medisinsk utstyr. Anskaffelser er en hjørnesten i ny, finsk strategi mot korrupsjon, og innkjøpssamarbeid på Vestlandet fikk statsstøtte for å ansette innkjøper med miljøfokus. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Sykehusinnkjøp jakter Istads etterfølger

Sykehusinnkjøp er på jakt på ny adm.dir. Kjetil Istad som sluttet tidligere i år. Søknadsfristen er 16.august. Konstituert adm.dir. i foretaket er Bente Hayes.

Må bli flinkere til å bruke innkjøpsmakt

– Alle deler av offentlig sektor må bli flinkere til å bruke sin markedsmakt til å gjøre bærekraftige innkjøp, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup på et seminar nylig. Han mener offentlige anskaffelser kan brukes både til å få på plass mer bærekraftige løsninger og til å støtte opp om næringslivet som skaffer disse løsningene.

Om tillit til sky-leverandøren

Tilliten til skyleverandøren opparbeides underveis i anskaffelsesprosessen, og til syvende og sist stoler virksomheten godt nok på leverandøren til å «åpne opp» og gi tredjeparten nødvendig tilgang til data og applikasjoner. Ansvaret for denne «digitale due-dilligence»-prosessen hviler på kjøper, heter det i en artikkel på Computerworld.

Vil vite hvor mye som kjøpes lokalt

Kommunestyret bad om en oversikt om status for kommunens totale innkjøp – lokalt, regionalt og nasjonalt. Målet er at Vågan kommune skal gjøre mest mulig av våre innkjøp lokalt. Det arbeides nå med å lage en slik oversikt, og det vil bli fremlagt en oversikt med tilhørende saksfremlegg til politisk behandling til høsten, ifølge Våganavisa.

Statsstøtte til innkjøper med miljøfokus

Innkjøpsavdelingen i Kinn kommune har fått 1,5 mill av Miljøverndirektoratet for å ansette en innkjøper med miljøfokus. Kommunen driver et innkjøpssamarbeid for de fleste kommunene i tidligere Sogn og Fjordane. I den sammenhengen har kommunen søkt, og fått, midler for å kunne få bedre kompetanse på miljøretta innkjøp, skriver Firdaposten.

Bruke anskaffelser til å fremme tre

Elverum kommune har fått en ny trestrategi for å fortsette arbeidet med å få flere til å bruke tre når de bygger. Kommunen må fortsatt aktivt bruke mulighetene innenfor anskaffelsesregelverket og bygge videre på erfaringene fra egne byggeprosjekt, sier prosjektleder Ane Christensen Tange.

Frykter NAV-tiltak på anbud

Regjeringen vurderer å sette Navtiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) ut på anbud. Det vil gi et dårligere tilbud til dem som står langt fra arbeidslivet, frykter tiltaksbedrifter, skriver Magasinet for fagorganiserte. Dette er det største arbeidsmarkedstiltaket i Nav, og spesielt rettet mot personer som trenger ekstra mye oppfølging for å komme i jobb.

Kjøp av koronaanalyser fra private

Helse Sør-Øst RHF har inngått tilleggsavtaler med private laboratorier – Fürst og Unilabs – om kjøp av SARS-CoV-2 analyser. Avtalene innebærer at det totalt er gjort ekstra kjøp av 600 000 analyser fra private i 2021. Kapasiteten hos de private laboratoriene er et supplement til analysekapasiteten ved laboratoriene i helseforetakene. 

Innkjøpssjef-indeks noe ned i mai

DNB PMI (innkjøpssjef-indeks) for mai i år, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 0,4 poeng til 58,5. Det er fortsatt et høyt nivå. Nedgangen skyldes først og fremst et markert fall i indeksen for nye ordre. Indeksene for produksjon og sysselsetting steg noe.

Medisinsk utstyr med bærekraftig emballasje

Flere nordiske innkjøpsorganisasjoner har sammen jobbet for å etablere krav til bærekraftig emballering av medisinsk utstyr, heter det på nettstedet til Melanor. Sykehusinnkjøp ønsker å implementere felles mål for bærekraftig emballering i sine anskaffelser.

50 lukter på milliardkontrakt i Nord-Norge

Konkurransen om OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen ble offentliggjort på selveste nasjonaldagen. Nå lukter 50 bedrifter på gigantprosjektet som har en øvre totalramme på 18,3 mrd. Den som vil delta i konkurransen, må ha meldt sin interesse i anbudsportalen (KGV) innen 1. september i år.

Lange kontrakter og nye anbud redningen

Bussmarkedet har merket pandemien tett på kroppen, men leverandørene av by- og rutebusser har hatt en jevn bestilling av nye busser. Dette grunnet lange kontrakter og nye anbud, men også kravet om lav- eller nullutslippsbusser. Regjeringen har også ønsket at rutebussene skulle gå mer eller mindre uberørt, heter det i Bussmagasinet.

Taperne honoreres med til sammen 600 000

Flakstad kommune velger å bruke en såkalt begrenset anbudskonkurranse til byggingen av ny skole. Det tillater bare leverandører som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud. De fire som ikke får anbudet honoreres med til sammen 600.000 kroner, ifølge Lofotposten.

Ikke gode nok rutiner til å fange opp useriøse

Eieren risikerer konkurskarantene etter å sittet med roret i to byggefirma som endte i grøfta. Firmaet med mange offentlige byggeoppdrag, gikk konkurs i fjor. Leder av Byggebransjens Uropatrulje, Vidar Sagmyr, mener firmaets historikk viser at offentlige innkjøpere ikke har gode nok rutiner for å fange opp useriøse firma, ifølge Nidaros.

Halden blir Faitrade-kommune

Som en del av sin nylige Fairtrade-sertifisering har Halden kommune i første omgang forpliktet seg til å innføre Fairtrade-godkjent kaffe og te. Gjennom egne innkjøp kan en norsk kommune påvirke arbeidsforholdene for bønder og produsenter i andre land.

Påvirkning av norske valg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å få gjennomført en ekstern kartlegging og analyse av målrettede forsøk på informasjonspåvirkning fra internasjonale aktører i forkant av og under det norske valget i 2021. Anskaffelsen med tilbudsfrist 29. juni ligger nå ute på doffin.no.

Ikke vesentlig avvik

Til tross for at entreprenørselskapet Tecto var billigst, valgte Sør-Varanger kommune en annen. Etter en rettsrunde har kommunen snudd, skriver iFinnmark. Tingrett la vekt på at det ikke var anledning til å avvise Tecto. Den mener at avviket, der uteområdet ikke er priset, ikke er å anse som en vesentlig mangel, heter det.

Skulle benytte lokale, men …

Kragerø kommune fikk i fjor høst 4,7 mill i statlig tilskudd, hvor hensikten var å benytte aktører innen den lokale bygg- og anleggsbransjen som den gang opplevde mindre arbeidsmengde som følge av pandemien. Når det gjelder oppussingen av rådhuset, med prislapp på 1,2 millioner, var imidlertid tre av fire firmaer utenbysfra, skriver kv.no.

Med åpenhet i anskaffelser mot korrupsjon

Finland går i retning av økt åpenhet innenfor offentlige anskaffelser som en viktig hjørnesten i en ny strategi mot korrupsjon. Strategien med tilhørende tiltaksprogram har Justitiedepartementet i ryggen og skal ta et mer helhetlig grep knyttet til korrupsjonsspørsmål med sikte på en mer langsiktig virkning, ifølge upphandling24.se.

Mer og mer bruk av miljømerker i Danmark

Merkeordninger spiller i stigende grad en rolle i kommunenes arbeid med bærekraftige og grønne innkjøp. Svanemerket og EU-Blomsten er de to merkene som kommunene oftest benytter når de stiller krav i sine anskaffelser. Det viser en ny rundspørring fra Kommunernes Landsforening i Danmark.

Innkjøpssamarbeid skal påvirke IT-bransjen

I disse dager lanseres et nytt innkjøpssamarbeid under navnet ASF Leadership for Change, der bl.a. svenske kommuners innkjøpssentral, Adda med. IT-selskapet Atea tok initiativ til samarbeidet for å skape økt bærekraft i IT- og digitaliseringsbransjen. Med felles krefter kan store innkjøpsorganisasjoner påvirke i riktig retning, heter det.

Nettverk bidrar til økt innkjøper-gjennomslag

Nettverket Inflytelserika upphandlare i Finland er pådriver for oppskalering av velfungerende virksomhetsmodeller. Nettverket deler god praksis, som bidrar til at offentlige innkjøperes gjennomslag på tvers av organisasjonsgrensen øker.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.