Klimaavtrykket fra danske offentlige innkjøp vil trolig øke fremover til 2030

Anbud365: Klimaavtrykket fra danske offentlige innkjøp vil trolig øke fremover til 2030Økonomistyrelsen i Danmark har nettopp rapportert status for CO2-utslippene fra det offentliges innkjøp. På bildet styrelsens direktør Maria Schack Vindum.

Skriv ut artikkelen

Klimaavtrykket for de danske offentlige innkjøpene i 2021 er opp 12% siden 2019.Og beregninger tyder på at det samlede klimaavtrykk innenfor dette området forventes å stige frem mot 2023, fremgår det av en rapport fra Økonomistyrelsen. Det måles i forhold til 2019 i stedet for pandemiårene. Bygg og anlegget er verstingen, men under pandemiårene fikk kategorien også konkurranse om utslipp fra legemidler og medisinsk utstyr.

I publikasjonen «Klimaaftrykket af offentlige indkøb» rapporterer Økonomistyrelsen for perioden 2019-2021, i tillegg til en framskriving frem til 2030.

Klimaavtrykket for de offentlige innkjøpene i 2021 er beregnet til 16 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er opp 12% siden 2019. Stigningen er primært drevet av investeringer i bygg og anlegg, men også fra vareinnkjøp som legemidler, medisinsk utstyr i forbindelse med covid-19-pandemien, heter det i rapporten.

Stige frem mot 2023

Den danske statens innkjøp utgjør i 2021 30% av klimaavtrykket fra det offentliges samlede innkjøp, mens regionene og kommune står for henholdsvis 27 og 42%.

Resultatet av framskrivningene viser, ifølge Økonomistyrelsens rapport, at det samlede klimaavtrykk forventes å stige frem mot 2023 målt i forhold til 2019.Klimaavtrykket vil i 2030 være på 14,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 1,4 millioner lavere enn 2021-tallene, men pga pandemien, er 2019 valgt som sammenlikningsunderlag. Da var avtrykket 14,3 millioner, m.a.o. 0,3 millioner lavere enn hva som er beregnet for 2030.

Noen unntak

Klimaavtrykket i perioden stiger for alle kategorier innkjøp med unntak av innkjøp av energi og brensel og innkjøp av matvarer og kantinedrift. Utslipp fra bygg og anlegg utgjør en av de største postene på tvers av det offentliges innkjøp, og utslippet for hver innkjøpskrone i denne kategorien, er forholdsvis høy, heter det.

Økonomistyrelsen minner om at framskrivningen ikke tar høyde for den teknologiske utviklingen i produksjonen av varer og tjenesteytelser. De faktiske utslippene i 2030 vil derfor, heter det, sannsynligvis være lavere enn framskrivningen viser. Det er et konservativt estimat som dermed er valgt for de forventede utslippene fra innkjøp i 2030.

Beregningsmodellen skal bli bedre

Modellen som er benyttet for rapporten bygger på anerkjente beregningsmetoder og vurderes for å være den best tilgjengelige for denne typen beregninger på markedet for tiden. Men, likevel er det i gang arbeid for å forfine modellen og data for bedre å kunne rapporterer klimaavtrykket, ta høyde for grønne innkjøpsinitiativ og følge klimaavtrykket over tid. Økonomistyrelsen uttrykker håp om at beregningene og det videre arbeidet med dem kan utgjøre et felles grunnlag for arbeidet for mer klimavennlig innkjøp i den offentlige sektoren.

Beregningen omfatter statens, statlige institusjoners, kommuners og regioners innkjøp hos private leverandører.

Bli den første til å kommentere på "Klimaavtrykket fra danske offentlige innkjøp vil trolig øke fremover til 2030"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.