Samfunnsøkonom-rapport: Reduser usikkerhet, innfør ratingsystem for leverandører

Anbud365:BaneNOR treffer kritisk element i evaluering med ratingsystemTre nordiske samfunnsøkonomer, deriblant Malin Arve, dosent i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og en jurist – Lars Henriksson, professor i rettsvitenskap ved Handelshögskolan i Stockholm, som står bak rapporten med forslaget om et ratingsystem for leverandører.

Skriv ut artikkelen

Fremtredende nordiske samfunnsøkonomer tar i en rapport til orde å innføre et ratingssystem for leverandører til det offentlige som tar hensyn til tidligere leveranser.  I Sverige er Trafikverket allerede i gang med å teste ut et poengsystem. Formålet er å redusere usikkerheten i en offentlig anskaffelses faser – leverandører kan føle seg tvunget til å ta omveier for å vinne konkurransen, innkjøpersiden til å gi kontrakten til «feil» foretak. Det hele dreier seg om å håndtere ufullstendig og asymmetrisk informasjon.

SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) er en uavhengig ideell forening er en arena for kunnskapsbasert dialog om viktige samfunnsspørsmål. Dermed ikke unaturlig at deres konjunkturrapport for 2022 handler om offentlige anskaffelser: «Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik».

Anbud365: Samfunnsøkonom-rapport: Redusere usikkerhet, innfør ratingsystem for leverandører
Sofia Lundberg, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshögskolan ved Umeå Universitet, leder Konjunkturrådet i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) og er medforfatter i rapporten ««Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik» (foto: Mattias Pettersson).

Blant forfatterne i konjunkturrapporten er Malin Arve, dosent i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Sofia Lundberg, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshögskolan ved Umeå Universitet, Mats A. Bergman, professor i samfunnsøkonomi, Södertörns högskola og Lars Henriksson, professor i rettsvitenskap ved Handelshögskolan i Stockholm.

Samfunnsøkonomisk perspektiv

I rapporten analyseres utfordringer ved offentlige anskaffelser fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, samtidig som det regelverket som omgir anskaffelser, også berøres. Blant spørsmålene er hvorfor anskaffede leveranser kan bli dyrere enn beregnet eller være av dårligere og lavere kvalitet enn ønsket. Et annet spørsmål er hvorfor myndigheter, hvorfor offentlige oppdragsgivere ikke kjøper slikt som burde anskaffes, men anskaffer slikt som ikke burde anskaffes. Dessuten: Hvorfor kan anskaffelser oppleves som problematiske?

Det enkle svaret, fremgår det av rapporten, er at det dreier seg om usikkerhet eller – mer presist – ufullstendig og asymmetrisk informasjon og hvordan dette håndteres i en anskaffelses tre faser: Forberedelse, gjennomføring og realisering.

Asymmetrisk informasjon

Fundamentalt, heter det i rapporten, innebærer asymmetrisk informasjon at det er vanskelig å evaluere tilbud slik at rett foretak vinner og vanskelig å skrive kontrakt slik at leveransen faktisk blir så bra som det vinnende tilbudet forespeiler. Leverandører kan føle seg tvunget til å ta omveier for å vinne konkurransen og innkjøpersiden kan kjenne seg tvunget til å gi kontrakten til «feil» foretak. For å forebygge eller mildne graden av usikkerhet og hvordan konsekvensene av den håndteres opp mot målet om å få best mulig igjen for pengene må, ifølge rapporten, både praksis og regelverk forbedres.

Blant forslagene fra forskerne i rapporten er å innføre et ratingssystem for leverandører til det offentlige som tar hensyn til tidligere leveranser, slik som bl.a. nettjenester knyttet til hoteller. Trafikverket i Sverige arbeider for tiden med pilotforsøk med sikte på å etablere et slikt system, der leverandører gis poeng på en skala fra en til fem basert på nærmere bestemte parameter.

Flere forslag

Dessuten tar forskerne til orde for at offentlige oppdragsgivere må bli bedre til å utforme sine anskaffelser slik at det vinnende tilbudet tydeligere gjenspeiles i den faktiske betalingen for leveransene. En annen anbefaling er at mulige kostnadsoverskridelser så lang som mulig håndteres på forhånd i avtaler, f.eks. gjennom kostnadsdeling. Det vil, heter det, redusere risiko for umotiverte høye utbetalinger og øker forutsigbarheten for kjøperen.

I et webinar i dag, torsdags formiddag, oppsummerte forfatterne øvrige hovedpunkter fra rapporten:  

  • Alt må ikke og bør ikke anskaffes
  • Tenk på samordning og rammeavtale
  • Dynamisk innkjøpssystem virker lovende
  • Balanser administrative samordningsgevinster i forhold til konkurransesimulerende tiltak
  • Unngå evalueringsmodeller som gir risiko for tilfeldig kontraktstildeling
  • Bruk opsjoner aktivt – ikke forleng slike automatisk
  • Følg opp med måte og kompetanse

1 kommentar på "Samfunnsøkonom-rapport: Reduser usikkerhet, innfør ratingsystem for leverandører"

  1. Torstein Sundsfjord | 25. oktober 2022 på 02:34 | Svar

    Særs interessant og bra artikkel. Relevant for egen rolle innen rådgiverkjøp for vegprosjekter.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.